Päätoiminen tuntiopettaja, matemaattiset aineet

Haemme Lopen yläkouluun ja lukioon määräaikaista matemaattisten aineiden päätoimista tuntiopettajaa ajalle 1.8.2018-31.7.2019. Opetustunteja on 20,5 viikossa, jotka jakautuvat seuraavasti: kemiaa 11,5 tuntia, matematiikkaa 7 tuntia ja tietotekniikkaa 2 tuntia. Lisäksi palkanmaksussa on 2 tuntia viikossa demonstraatioiden valmistelua. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lasten … Lue lisää

Vieraslajikasvit Lopella

Projekti vieraslajikasvien kartoittamiseksi kunnan omistamilla alueilla taajamissa Vieraslajit ja niiden torjunta ovat olleet viime vuosina paljon esillä. Lopella on kesäkuun puolessa välissä aloitettu vieraslajikasvien kasvupaikkojen ja niiden laajuuden selvittämistyö. Luonto- ja ympäristöneuvojaopiskelija Saara Lehtonen ammattikoulu Hyrian aikuiskoulutuspuolelta hoitaa vieraslajikasvien kartoitusta elokuun loppupuolelle asti. Tarkoituksena on käydä läpi merkittävimpien vieraslajikasvien osalta ainakin kunnan omistamat alueet taajamissa … Lue lisää

Avotulentekokielto Kanta-Hämeessä kumottu

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen 30.5.2018 alueelleen asettama tiukennettu avotulentekokielto päätetään ja siihen liittyvät rajoitukset on purettu 20.6.2018 kello 12.00. Maaperän kosteus- ja tuuliolosuhteet ovat kehittyneet Kanta-Hämeen maakunnan alueella suotuisasti ja mahdollistavat nyt normaalin avotulenteon sekä metsä- ja maataloustyöt. Näin ollen avotulenteko on tästä eteenpäin luvallista Kanta-Hämeen alueella normaalia varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen sekä kunkin kunnan ohjeiden mukaisesti … Lue lisää

Luokanopettajan viransijaisuus (0007)

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen Kirkonkylän kouluun luokanopettajan viransijaista ajalle 1.8.2018-31.7.2019. Etsimme innostunutta, liikunnasta kiinnostunutta työntekijää joukkoomme. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus. Valittujen on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) koeaikaa. Alkuperäiset … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 25.6.2018

§ Liitteet Otsikko 62 3 kpl YHTEISTOIMINTASOPIMUS KOSKIEN MAAKUNNALLISEN KULJETUSPALVELU-KESKUKSEN JA LIIKENNÖINNIN HANKINTAA 63 1 kpl MAAKUNNALLINEN KULJETUSPALVELUOHJE 64 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 65 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.5.2018 66 – IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KOKONAISUUS KANTA-HÄMEESSÄ OSANA SOTEMUUTOSTA 67 – KOTIHOIDON JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN ASUMISPALVELUN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 68 1 kpl MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 14.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 80 – SELVITYS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTOLLE 81 – NUORISOTOIMI / VASTIKKEELLISET AVUSTUKSET 82 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 83 1 kpl YLÄKOULUN JA LUKION STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT JA STIPENDIT 2018 84 – TALOUSARVION TOTEUMA 1.1. – 30.4.2018 85 1 kpl LASTEN YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN TARKISTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN 86 … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 116 – KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS 117 – VÄLIRAPORTOINTI TALOUSARVIOVUODELLE 2018 ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 118 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2019 VALMISTELUPERUSTEET 119 – VEROTILITYKSET 2018 120 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVA OMISTAJAOHJAUS 121 – JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEEN VALMISTELUTOIMIELIMEEN … Lue lisää

Etätyöpisteet

Kunnantalon etätyöpisteet eivät ole käytettävissä kunnantalon ovien ollessa kiinni 2.–29.7.2018 välisenä aikana. Kirjaston etätyöpiste avoinna normaalisti kirjaston aukioloaikojen puitteissa.

Kunnantalon palvelut kesäaikana

Kunnanhallituksen päätöksellä kunnantalo pidetään suljettuna 2.–29.7.2018. Kyseisenä aikana on palveluja saatavilla rajoitetusti. Tapaamisesta on sovittava erikseen, p. 019 758 6000. Nähtävillä olevat asiakirjat ovat Lopen pääkirjastossa (Kauppatie 3, Loppi), jossa on myynnissä myös venemerkkejä ja matonpesupoletteja. Hyvää kesää!

Lupalautakunnan pöytäkirja 13.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 29 1 kpl VUODELLE 2018 ASETETTUJEN TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN VÄLITARKASTELU 30 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2018 LOPPUPUOLISKOLLA 31 – OIKAISUVAATIMUS / POIKKEAMISPÄÄTÖS NRO 2018-0005 § 4 32 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA 33 – LAUSUNTO VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ JA TYÖOHJELMASTA KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEELLA 34 – … Lue lisää