Yleinen

Hakemus maa-ainesten ottamiseen / YIT Oyj

KUULUTUS

HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / YIT OYJ

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että YIT Oyj (ent. Lemminkäinen Infra Oy) on toimittanut Lopen lupalautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Hiekkanummi RN:o 5:73 Lopen kunnan Pilpalan kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista ja luvan muuttamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka nykyinen maa-aineslupa päättyy 31.12.2018. Lupaa haetaan 12 vuodeksi 199 000 m³ maa-ainesvarannon ottamiseksi.

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä 12.9.–12.10.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Mahdolliset muistutukset hakemuksen johdosta on toimitettava nähtävilläoloaikana kirjallisina Lopen lupalautakunnalle osoitteeseen Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

Loppi 12.9.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.