Yleinen

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 16.3.2017

§ Liitteet Otsikko
17 KOULULAISTEN AAMU – JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017-2018
18 KOULULAISTEN KESÄKERHOTOIMINTA VUONNA 2017
19 1 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2016-2017
20 1 kpl KOULU- JA ESIOPETUKSEN KULJETUSSÄÄNNÖT
21 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODELTA 2016
22 TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.1.2017
23 LISÄYS JOENTAAN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN
24 TIEDOTUSASIAT
25 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
26 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT
27 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.