Erityisopettajan viransijaisuus (0119)

Haemme erityisopettajan viransijaista Kirkonkylän koulun 7.-9. lk pienryhmän opettajaksi ajalle 1.8.2018-31.7.2019. Kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on kuusi kuukautta. Alkuperäiset kelpoisuustodistukset pyydetään nähtäväksi haastatteluun kutsuttavilta. Hakemukset pyydämme toimittamaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa … Lue lisää

Nuoriso-ohjaajan toimi

Julistetaan uudelleen haettavaksi nuoriso-ohjaajan toimi kunnan nuorisotyöhön 13.8.2018 alkaen. Nuorisotoimen perustehtävä on nuorten tasa-arvoisten mahdollisuuksien kehittäminen ja nuorten kasvun ja osallisuuden tukeminen sekä nuorten syrjäytymiskehityksen ehkäisy varhaisella puuttumisella sekä korjaavalla toiminnalla. Nuoriso-ohjaajan työtehtäviin kuuluvat mm. nuorisotyön suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen nuorisotiloissa ja muissa ympäristöissä sekä laaja verkosto- ja sidosryhmäyhteistyö. Lisäksi tehtäviin kuuluu hallinnollisia tehtäviä. Nuoriso-ohjaaja … Lue lisää

Koulunkäynninohjaaja

Haemme Launosten kouluun määräaikaista koulunkäynninohjaajaa ajalle 7.8.2018-3.5.2019. Työaika on 31 h/vk 7.8.-4.11.2018 ja 38,75 h/vk 5.11.2018-3.5.2019. Tehtäviin kuuluu koulunkäynninohjaajan tehtävän lisäksi aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjausta. Haemme vaihtoehtoisesti koulunkäyntiavustajan tutkinnon tai soveltuvan lähihoitajan tutkinnon suorittanutta henkilöä. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Koeaika … Lue lisää

Kiertävän englannin opettajan viransijaisuus

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen kiertävän englannin kielen opettajan viransijaista ajalle 7.8.2018-1.6.2019. Opetusta on Lopen kunnan kolmella eri alakoululla: Länsi-Lopen koululla, Joentaan koululla ja Kirkonkylän koululla. Länsi-Lopen ja Joentaan kouluissa opetus on yhdysluokkaopetusta ja Kirkonkylän koululla opetus on yleis- ja erityisopetuksen luokille. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukainen kelpoisuus. Tehtävään valitun on … Lue lisää

Koulunkäynninohjaaja

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen koulunkäynninohjaajaa määräajaksi 6.8.2018-1.6.2019. Työaika on 33 h/vko. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Kirkonkylän koulun kuntouttava pienluokka. Koulunkäynninohjaajan tutkinto, lähihoitajan koulutus, osaamisalana lasten ja nuorten hoito ja kasvatus tai mielenterveys- ja päihdetyö katsotaan eduksi. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. … Lue lisää

Koulunkäynninohjaaja

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen koulunkäynninohjaajaa vakinaiseen työsuhteeseen 6.8.2018 alkaen. Keskimääräinen viikkotuntimäärä on 33 tuntia. Toimen tämänhetkinen sijoituspaikka on Kirkonkylän koulun kuntouttava luokka. Koulunkäynninohjaajan tutkinto, lähihoitajan koulutus, osaamisalana lasten ja nuorten hoito ja kasvatus tai mielenterveys- ja päihdetyö katsotaan eduksi. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) … Lue lisää

Lastentarhanopettaja

Haemme Lopen kunnan varhaiskasvatukseen lastentarhanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.9.2018 alkaen. Lisäksi toivomme valitun henkilön työskentelevän määräaikaisesti lastentarhanopettajan työssä ajalla 1.8.2018 – 31.8.2018 vuosiloman sijaisena. Haemme sinua, joka sitoutuneesti toteutat ja kehität laadukasta uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa ja olet kiinnostunut Lopen varhaiskasvatuksen painopisteenä olevan läsnäolopedagogiikan kehittämisestä. Odotamme, että sinulla on joustava ja positiivinen asenne työhön … Lue lisää

Lastentarhanopettaja

Haemme Lopen kunnan varhaiskasvatukseen lastentarhanopettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2018 alkaen. Toimeen valitulta edellytämme kelpoisuutta toteuttaa esiopetusta. Haemme sinua, joka sitoutuneesti toteutat ja kehität laadukasta esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyötä. Lisäksi toivomme sinun olevan kiinnostunut Lopen varhaiskasvatuksen painopisteenä olevan läsnäolopedagogiikan kehittämisestä. Odotamme, että sinulla on joustava ja positiivinen asenne työhön … Lue lisää

Perusopetuksen ja lukion opettajan sijainen

Haemme sijaisia perusopetuksen ja lukion opettajien sijaisrekisteriin kesken lukuvuoden täytettäviä lyhytaikaisia sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan mm. luokanopetukseen, erityisopetukseen sekä perusopetuksen ja lukion aineenopetukseen. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Tarkemmat tiedot www.kuntarekry.fi, www.mol.fi. Lisätietoja antaa Kirkonkylän kasvatusalueen vs. rehtori Milla Määttä-Pulkkinen 019 758 6187, Läyliäisten kasvatusalueen rehtori Jukka Mursula 019 758 6222, Launosten … Lue lisää

Varhaiskasvatuksen lyhytaikaiset sijaisuudet

Työn kuvaus Tarjoamme eripituisia sijaisuuksia lastentarhanopettajille ja lastenhoitajille Lopen kunnan päiväkodeissa. Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa edellytetään alalle soveltuvaa koulutusta tai alan opintoja tai aiempaa kokemusta. Pidempien sijaisuuksien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (608/2005) mukaan. Organisaation kuvaus Loppi on Kanta-Hämeen maakunnan eteläisin, noin 8100 asukkaan kasvava ja elinvoimainen kunta, jonka palveluksessa on noin 400 työntekijää. … Lue lisää