Lopen kunnan työterveyspalveluiden kilpailutus: vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin

Kysymys 1. Kohdassa 7.1.2 edellytetään, että palveluntarjoajalla on oma toimipiste Lopen kunnan keskustan alueella. Mitä tarkoitetaan ”omalla toimipisteellä” – kelpaako alihankkijan ylläpitämä toimipiste kohdan 5 mukaisesti? Vastaus 1. Palveluntarjoajan tulee tarjota tarjouspyynnön mukaista palvelua Lopen kunnassa kunnan keskustan alueella. Alihankkijan ylläpitämä toimipiste on mahdollinen. Kysymys 2. Kohdassa 7.1.2 käytetään termiä arkipäivä. Tarkoitetaanko tässä puhekielen mukaista … Lue lisää

Työterveyspalveluiden kilpailutus (Lopen kunta)

Hankinnan kohteena on Lopen kunnan työntekijöiden työterveyspalvelut. Lopen kunta sijaitsee Etelä-Hämeessä reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Kehä III:lta. Kunnalla on noin 440 työntekijää, jotka työskentelevät 18 kunnan toimipisteessä. Hankinnan piiriin eivät kuulu Lopen kunnan terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n mukaiset järjestämisvastuun alaiset työterveyspalvelut. Järjestämisvastuu on siirretty Työsyke Oy:lle, joka on Kanta-Hämeen alueen kuntien omistama yhtiö ja … Lue lisää