Rakennustarkastajan lupapäätökset 15.11.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 156 2012-0176 Kormu, Kurvi 47:7 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi 154 2012-0178 Sajaniemi, Palavalammi 16:13 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi 147 2017-0140 Hunsala, Mäntyrinne 12:10 Lämpöeristetty kevytrakenteinen ”jalaksilla” oleva varastorakennus, siirtokontti 146 2017-0139 Loppi, Petäjä 3:217 Maakellarin muuttaminen saunaksi 142 2017-0135 Läyliäinen, NB-Seinä 8:167 Toteutetaan laajennuksena kylmä ulkokatos

Yrittäjien ja kunnan aamukahvit

Yrittäjien ja kunnan yhteiset aamukahvit 16.11.2017 klo 8-9 J&J Kolmos-Siivous Oy:n kokous- ja juhlatila Vintti Kievarissa Sajaniemessä (Sajatie 513). Jaana ja Jarmo Laukkanen kertovat J&J Kolmos-Siivouksen 30-vuotisesta taipaleesta. Vierailevana puhujana on yksikönjohtaja Pia Iivonen Nordeasta. Tervetuloa!

Muistiyhdistyksen kaverikahvila Lopella

Syyskauden viimeinen Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n kaverikahvila on avoinna Lopella maanantaina 20.11.2017 klo 16.00-17.30. Kokoontuminen Kuntalassa, Holvitie 4, Loppi. Aiheena miten hoidan lihaskuntoani. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Lopen vesilaitos pyytää ilmoittamaan gsm-puhelinnumeron

Lopen vesilaitos pyytää asiakkaitaan ilmoittamaan gsm-puhelinnumeron, johon voi lähettää tekstiviestillä ilmoituksen mahdollisista häiriöistä vedenjakelussa. Numeron voi ilmoittaa sähköpostilla lopen.vesilaitos@loppi.fi tai netissä kulutus-webissä, os. https://www.kulutus-web.com/loppi/vesi/suomi/

Kiinteistönhoitajan ja työnjohtajan toimet haettavana

Lopen kunnan teknisessä toimessa on haettavana KIINTEISTÖNHOITAJAN JA TYÖNJOHTAJAN TOIMET Hakemukset tulee toimittaa 24.11.2017 klo 12.00 mennessä sähköisesti www.kuntarekry.fi. Tarkemmat tiedot www.loppi.fi, www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi

Lopen kunnan valtuuston kokous

pidetään maanantaina 13.11.2017 klo 18.00 Lopen kunnantalossa valtuuston kokoushuoneessa, osoite Yhdystie 5, toinen kerros. Kokouksen esityslista on nähtävillä kunnan kotisivuilla vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Lopen kunnantalossa 15.11.2017 klo 10–14. Loppi 8.11.2017 Timo Heinonen valtuuston puheenjohtaja

Lopen kunnan maa-ainestaksa

Lopen Lupalautakunta on kokouksessaan 1.11.2017 (§ 32) hyväksynyt Lopen kunnan tarkistetun maa-ainestaksan. Taksa tulee voimaan 1.1.2018. Tarkistettu maa-ainestaksa ja sitä koskeva päätös valitusosoituksineen ovat nähtävillä 7.11. – 8.12.2017 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Loppi 7.11.2017 LUPALAUTAKUNTA

Rakennustarkastajan lupapäätökset 3.11.2017

Pykäklä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 147 2012-0177 Läyliäinen, Vanhatalo 17:53 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi  145 2000-0204 Kormu, Leinlampi 3:141 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi 141 2017-0131 Vojakkala, Ahonlaita 11:136 Vapaa-ajanasunnon muutos vakituiseksi asunnoksi 137 2017-0130 Salo, Telkkä 1:1127 Jätevesijärjestelmän rakentaminen, purettavan tilalle 136 2017-0119 Launonen, Kemppi 13:2 Pihasauna 135 2017-0128 Salo, Kesäranta 1 1:1217 Lasiseinien rakentaminen terassille  

Maisematyölupa UPM-Kymmene Oyj

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 25.10.2017 (15 §) myöntänyt UPM-Kymmene Oyj:lle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tilalla Salkoperä RN:o 19:52, Hunsalan kylässä, Punelian ja Sakaran järvien välisellä alueella. Maisematyöluvan hakemiseen on velvoittanut hakkuualueiden sijaitseminen Itä-Punelian ranta-asemakaavan alueella. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen harvennushakkuu 24,4 ha:n ja päätehakkuu 21,7 ha:n alueella. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 31.10. – 15.11.2017 Lopen kirjastossa, … Lue lisää

Liikuntatoimen vastikkeelliset avustukset haettavana

Avustukset taajama-alueiden ulkopuolella olevien jääalueiden hoitoon (1.000 €). Vapaamuotoiset hakemukset 10.11.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella Lopen kunta, Vapaa-aikajaosto/liikuntatoimi, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.