Kuntavaalien 2017 tuloksen oikaisu

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 30.6.2017 tekemällään päätöksellä numero 17/0456/3 muuttanut Lopen keskusvaalilautakunnan antamaa päätöstä Lopen kunnassa 9.päivänä huhtikuuta 2017 toimitettujen kuntavaalien tuloksesta siten, että Riitta Suonurmesta (KD) tulee Perussuomalaiset r.p.:n ja Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p.:n vaaliliiton ensimmäinen varavaltuutettu ja Maritza Äikäästä (KD) saman vaaliliiton toinen varavaltuutettu eikä Harri Lahtista ja Jari Laaksoa valita varavaltuutetuiksi. Hallinto-oikeuden päätös … Lue lisää

Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018

Erityisryhmien asumiseen tarkoitetut avustukset ja saman hankkeen korkotukilainat julistetaan haettavaksi. Hakuaika päättyy 28.9.2017, johon mennessä hakemukset liitteineen tulee jättää Lopen kuntaan lausuntoa varten. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja avustuksista saa myös osoitteesta www.ara.fi sekä asuntotoimesta puh. 019 758 6013.

Kunnantalon palvelut kesäaikana

Kunnanhallituksen päätöksellä kunnantalo pidetään suljettuna 3.–30.7.2017. Kyseisenä aikana on palveluja saatavilla rajoitetusti. Tapaamisesta on sovittava erikseen, p. 019 758 6000. Nähtävillä olevat asiakirjat ovat Lopen pääkirjastossa (Kauppatie 3, Loppi), jossa on myynnissä myös venemerkkejä ja matonpesupoletteja. Hyvää kesää!

Rakennustarkastajan lupapäätökset 29.6.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 100 2017-0092 Joentaka, Päivölä 1 4:23 Tulisijan ja savupiipun rakentaminen 99 2017-0091 Läyliäinen, Saunatie 10:145 Varapoistumistien rakentaminen 87 2017-0090 Läyliäinen, Metsola 10:167 Autotalli 96 2017-0089 Launonen, One Way 32:5 Tuotanto-varastohalli 86 2017-0088 Loppi, Pikku-Eedilä 3:457 Holvisauna 88 2017-0087 Topeno, Isomäki 3:23 varaston muutos 94 2017-0086 Sajaniemi, Satu 3 6:182 Autokatos … Lue lisää

Päätöksiä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksillään 26.6.2017 (10 ja 11 §:t) hyväksynyt seuraavat ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. 10 §: Do-Dads ry: 29.7.2017 klo 9-16 järjestettävä harrasteautojen ja moottoripyörien kiihdytyskilpailu Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. 11 §: Joentaan kyläyhdistys ry: 1.7. – 2.7.2017 järjestettävä Krouvin kyläpäivät perinnetapahtuma Joentaan kyläkoulun alueella (osoite Punaportintie 8, … Lue lisää

Maisematyölupa, Vainio Kaisa

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 26.6.2017 (12 §) myöntänyt Kaisa Vainiolle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tiloilla Kavettula RN:o 1:63 ja Hevonoja RN:o 1:150 Sajaniemen kylässä. Maisematyölupavelvoite johtuu hakkuualueen sijaitsemisesta osittain Sajaniemen osayleiskaavan MU-1 alueella. Kyseessä on ylispuiden poisto ja harvennushakkuu sekä avohakkuu yhteensä noin 2,6 hehtaarin metsäaloilla. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 28.6.2017. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset 20.6.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 80 2017-0034 Someron yhteismetsä, 2:0 Loma-asunto, laajennus 79 2017-0071 Salo, Takalammi 1:1535 Loma-asunto 78 2017-0072 Teväntö, Haaparanta 3:35 Sauna 77 2017-0070 Loppi, Kuokka 100:57 Autotalli/varasto/katos 76 2017-0069 Räyskälä, Kenttä-Pietilä 4:12 Varasto 75 2017-0061 Joentaka, Ruusukivenranta 23:17 Loma-asunto, laajennus 74 2017-0067 Loppi, Pajamaa 3:139 Pakkausjätteen keräyspiste 73 2017-0068 Kormu, Tähtikallio 3:153 … Lue lisää

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Joentaan kyläyhdistys ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on 1.7. – 2.7.2017 järjestettävä Krouvin kyläpäivät perinnetapahtuma Joentaan kyläkoulun alueella (osoite Punaportintie 8, 12640 JOKINIEMI). Ilmoitus on nähtävillä 16.6. – 22.6.2017 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua … Lue lisää

Maisematyölupahakemus

Kaisa Vainio, asianhoitajanaan Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamillaan tiloilla Hevonoja RN:o 1:150 ja Kavettula RN:o 1:63, Sajaniemen kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden osittainen sijaitseminen Sajaniemen osayleiskaava-alueella, jonka maankäyttömerkintä MU-1 edellyttää maisematyölupamenettelyä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu noin 2,6 hehtaaria. Suoritettavat toimenpiteet ovat ylispuiden poistoa ja harvennushakkuita … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset 12.6.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 72 2017-0063 Launonen, Vaahtera 32:11 Tuotantorakennus 71 2017-0066 Loppi, Kuokka 100:57 Asuinrakennus 70 2017-0062 Topeno, Suutari 16:1 Maatalousvarasto 69 2017-0065 Loppi, Erkkilä 57:263 Pakkausjätteen keräyspiste 68 2017-0064 Launonen, Seurala 1:68 Pakkausjätteen keräyspiste 67 2017-0059 Läyliäinen, Kivisenojanmäki 12:37 Autotallin laajennus 66 2017-0060 Pilpala, Metsola 2 22:18 Autotalli 60 2017-0086 Launonen, Mäensivu … Lue lisää