Vertaistukiryhmät muistisairaiden omaisille keväällä 2018

Vertaistukiryhmä kokoontuu Lopella kerran kuukaudessa Hoivakoti Eedilässä, päiväkeskus Pihlajan takkahuoneella klo 12.30-14.00. Kevään tapaamiset: tiistai 6.3.2018, tiistai 3.4.2018, tiistai 8.5.2018. Ryhmän tavoitteena on tukea arjessa jaksamista. Tule jakamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja esittämään sinua askarruttavia kysymyksiä. Järjestämme hoidettaville omaisille ohjattua toimintaa samanaikaisesti. Toiminta on maksutonta. Tervetuloa!

Astu satujen taikamaailmaan!

Satuhetkeä vietetään kirjaston Fallesmanni-salissa kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 10.00. Ensimmäinen satuhetki on 6.3.2018 ja se kestää noin 30 min. Tervetuloa!

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnos / UPM-Kymmene Oyj / Ojajärvi

Insinööritoimisto Poutanen Oy on laatinut Lopen kylän tilan Sandvik 21:52 ja Tervakosken kylän tilan Tervaloppi 1:1571 alueilla tehtävän ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnoksen (15.12.2017). Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa 21.2.–23.3.2018. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.12.2017) on nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa koko kaavoituksen laatimisvaiheen ajan. Alueen maanomistajilla … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset 15.2.2018

Pykälä Lupanro  Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide Päätös 1 2018-0001 Vojakkala, Someron Yhteismetsä 2:0 Poikkeamispäätös Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi Hylätty 2 2018-0002 Vojakkala, Someron Yhteismetsä 2:0 Poikkeamispäätös Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi Hylätty 3 2018-0003 Sajaniemi, Kivirinne 1:232 Poikkeamispäätös Poikkeaminen kaavan mukaisesta rakennuspaikasta Hyväksytty

Päätös maastoliikennelain mukaisesta luvasta, Panssarikolonna Oy

Lopen lupalautakunta on päätöksellään 7.2.2018 (§ 5) myöntänyt seuraavan maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan: Panssarikolonna Oy: Lopen kunnan Lopenkylä, tila Patalukko RN:o 9:155, osoite Patojantie 164, 12600 Läyliäinen. Lupa on myönnetty elämyspalvelutoimintana tapahtuvaa panssariajoneuvoilla ajoa varten. Päätösasiakirjat oikaisuvaatimusohjeineen ovat nähtävillä 13.2. – 16.3.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Loppi … Lue lisää

Odotusajat vanhusten palveluihin

Odotusajat vanhusten palveluihin olivat ajalla heinä–joulukuu 2017: Tehostettu palveluasuminen keskimäärin 34 vrk Laitoshoito keskimäärin 0 vrk Kotihoito 0 päivää Omaishoidon tuki keskimäärin 14 vrk

Muistikahvila Lopella

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n muistikahvila on avoinna Lopella maanantaisin alla mainittuina päivinä klo 16.00-17.30. Kokoontumiset Kuntalassa, Holvitie 4, Loppi. 19.2.2018 Psoriasistietoutta. Huom! Tämä tapaamiskerta Lopen kirjaston Fallesmanni-salissa. 19.3.2018 Sujuuko arki? – kotona selviytyminen, muistihoitaja sh Kirsi Elo-Hutri 16.4.2018 Arjen aktivoiminen, HYRIAn opiskelijat Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kesäkerhoon sekä esiopetukseen ilmoittautuminen

KOULUTULOKKAAT Syksyllä 2018 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan helmikuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2018 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/). Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai jos hän … Lue lisää

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haku

1.8.2018 alkavalle toimintakaudelle on lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haettavaa viimeistään 31.3.2018. Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon on haettava vähintään neljä (4) kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Palvelujen sujuvuuden vuoksi huoltajia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin … Lue lisää

Vertaistukiryhmät muistisairaiden omaisille keväällä 2018

Vertaistukiryhmä kokoontuu Lopella kerran kuukaudessa Hoivakoti Eedilässä, päiväkeskus Pihlajan takkahuoneella klo 12.30-14.00. Kevään tapaamiset: keskiviikko 7.2.2018, tiistai 6.3.2018, tiistai 3.4.2018, tiistai 8.5.2018. Ryhmän tavoitteena on tukea arjessa jaksamista. Tule jakamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja esittämään sinua askarruttavia kysymyksiä. Järjestämme hoidettaville omaisille ohjattua toimintaa samanaikaisesti. Toiminta on maksutonta. Tervetuloa!