Rakennustarkastajan lupapäätökset 29.6.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 100 2017-0092 Joentaka, Päivölä 1 4:23 Tulisijan ja savupiipun rakentaminen 99 2017-0091 Läyliäinen, Saunatie 10:145 Varapoistumistien rakentaminen 87 2017-0090 Läyliäinen, Metsola 10:167 Autotalli 96 2017-0089 Launonen, One Way 32:5 Tuotanto-varastohalli 86 2017-0088 Loppi, Pikku-Eedilä 3:457 Holvisauna 88 2017-0087 Topeno, Isomäki 3:23 varaston muutos 94 2017-0086 Sajaniemi, Satu 3 6:182 Autokatos … Lue lisää

Päätöksiä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksillään 26.6.2017 (10 ja 11 §:t) hyväksynyt seuraavat ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. 10 §: Do-Dads ry: 29.7.2017 klo 9-16 järjestettävä harrasteautojen ja moottoripyörien kiihdytyskilpailu Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. 11 §: Joentaan kyläyhdistys ry: 1.7. – 2.7.2017 järjestettävä Krouvin kyläpäivät perinnetapahtuma Joentaan kyläkoulun alueella (osoite Punaportintie 8, … Lue lisää

Maisematyölupa, Vainio Kaisa

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 26.6.2017 (12 §) myöntänyt Kaisa Vainiolle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tiloilla Kavettula RN:o 1:63 ja Hevonoja RN:o 1:150 Sajaniemen kylässä. Maisematyölupavelvoite johtuu hakkuualueen sijaitsemisesta osittain Sajaniemen osayleiskaavan MU-1 alueella. Kyseessä on ylispuiden poisto ja harvennushakkuu sekä avohakkuu yhteensä noin 2,6 hehtaarin metsäaloilla. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 28.6.2017. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset 20.6.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 80 2017-0034 Someron yhteismetsä, 2:0 Loma-asunto, laajennus 79 2017-0071 Salo, Takalammi 1:1535 Loma-asunto 78 2017-0072 Teväntö, Haaparanta 3:35 Sauna 77 2017-0070 Loppi, Kuokka 100:57 Autotalli/varasto/katos 76 2017-0069 Räyskälä, Kenttä-Pietilä 4:12 Varasto 75 2017-0061 Joentaka, Ruusukivenranta 23:17 Loma-asunto, laajennus 74 2017-0067 Loppi, Pajamaa 3:139 Pakkausjätteen keräyspiste 73 2017-0068 Kormu, Tähtikallio 3:153 … Lue lisää

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Joentaan kyläyhdistys ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on 1.7. – 2.7.2017 järjestettävä Krouvin kyläpäivät perinnetapahtuma Joentaan kyläkoulun alueella (osoite Punaportintie 8, 12640 JOKINIEMI). Ilmoitus on nähtävillä 16.6. – 22.6.2017 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua … Lue lisää

Maisematyölupahakemus

Kaisa Vainio, asianhoitajanaan Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamillaan tiloilla Hevonoja RN:o 1:150 ja Kavettula RN:o 1:63, Sajaniemen kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden osittainen sijaitseminen Sajaniemen osayleiskaava-alueella, jonka maankäyttömerkintä MU-1 edellyttää maisematyölupamenettelyä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu noin 2,6 hehtaaria. Suoritettavat toimenpiteet ovat ylispuiden poistoa ja harvennushakkuita … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset 12.6.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 72 2017-0063 Launonen, Vaahtera 32:11 Tuotantorakennus 71 2017-0066 Loppi, Kuokka 100:57 Asuinrakennus 70 2017-0062 Topeno, Suutari 16:1 Maatalousvarasto 69 2017-0065 Loppi, Erkkilä 57:263 Pakkausjätteen keräyspiste 68 2017-0064 Launonen, Seurala 1:68 Pakkausjätteen keräyspiste 67 2017-0059 Läyliäinen, Kivisenojanmäki 12:37 Autotallin laajennus 66 2017-0060 Pilpala, Metsola 2 22:18 Autotalli 60 2017-0086 Launonen, Mäensivu … Lue lisää

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Do-Dads ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on lauantaina 29.7.2017 klo 9 -16 järjestettävä ajoharjoittelupäivä Lopen Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. Ilmoitus on nähtävillä 13.6. – 22.6.2017 virka-aikana Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai … Lue lisää

Yrittäjien ja kunnan aamukahvit

Yrittäjien ja kunnan yhteiset aamukahvit to 15.6.2017 klo 8.00 Palvelukoti Huvikummussa (Sajatie 430, Sajaniemi). Kahvittelun lisäksi Huvikummun yritysesittely, VIRTA-rekrytointihankkeen esittely ja verkostoitumista. Tervetuloa!