Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.06.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 31 2 kpl ESITYS KAIVOKUJAN KUNNOSSAPIDON PARANTAMISESTA SEKÄ TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMISESTA 32 1 kpl TARJOUKSET KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN ATERIAKULJETUKSISTA 2018-2020, OPTIO 1+1 VUOTTA 33 – ILMOITUSASIAT 34 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 35 – MUUT ASIAT 36 – TEKNISEN JOHTAJAN SEMINAARIMATKA 9998 – Muutoksenhaku

Lupalautakunnan pöytäkirja 13.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 29 1 kpl VUODELLE 2018 ASETETTUJEN TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN VÄLITARKASTELU 30 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2018 LOPPUPUOLISKOLLA 31 – OIKAISUVAATIMUS / POIKKEAMISPÄÄTÖS NRO 2018-0005 § 4 32 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA 33 – LAUSUNTO VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ JA TYÖOHJELMASTA KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEELLA 34 – … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 19.6.2018

§ Liitteet Otsikko 31 2 kpl ESITYS KAIVOKUJAN KUNNOSSAPIDON PARANTAMISESTA SEKÄ TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMISESTA 32 1 kpl TARJOUKSET KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN ATERIAKULJETUKSISTA 2018-2020, OPTIO 1+1 VUOTTA 33 – ILMOITUSASIAT 34 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 35 – MUUT ASIAT

Lupalautakunnan esityslista 13.6.2018

§ Liitteet Otsikko 29 1 kpl VUODELLE 2018 ASETETTUJEN TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN VÄLITARKASTELU 30 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2018 LOPPUPUOLISKOLLA 31 – OIKAISUVAATIMUS / POIKKEAMISPÄÄTÖS NRO 2018-0005 § 4 32 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA 33 – LAUSUNTO VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ JA TYÖOHJELMASTA KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEELLA 34 – LAUSUNTO VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ JA … Lue lisää