Rakennustarkastajan päätökset 15.2.2018

Pykälä Lupanro  Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide Päätös 1 2018-0001 Vojakkala, Someron Yhteismetsä 2:0 Poikkeamispäätös Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi Hylätty 2 2018-0002 Vojakkala, Someron Yhteismetsä 2:0 Poikkeamispäätös Loma-asunnon käyttötarkoituksen muutos vakituiseksi asunnoksi Hylätty 3 2018-0003 Sajaniemi, Kivirinne 1:232 Poikkeamispäätös Poikkeaminen kaavan mukaisesta rakennuspaikasta Hyväksytty

Lopen vesilaitos tiedottaa

Läyliäisten ja Launosten vesilaitoksilla tehdään huoltotöitä 19.2. – 23.2.2018 välisenä aikana. Verkostossa saattaa esiintyä paineenvaihtelua sekä lieviä värivaihteluita, jotka eivät kuitenkaan vaikuta veden käyttöön. Lisätietoja LVI-teknikko Pasi Träff, puh. 050 321 4924

Lopen vesilaitos tiedottaa

Lopen kirkonkylän vesitornissa tehdään huoltotöitä 7.2. klo 8.00 – 9.2.2018 klo 14.00 välisenä aikana. Huoltotöiden ajan vesitorni on pois käytöstä ja vedenjakelu tapahtuu kirkonkylän vedenottamolta. Verkostossa saattaa esiintyä paineenvaihtelua sekä lieviä värivaihteluita, jotka eivät kuitenkaan vaikuta veden käyttöön. Kirkonkylän lisäksi vaikuttaa myös Jokiniemen ja Sajaniemen alueella. Lisätietoja LVI-teknikko Pasi Träff, puh. 050 321 4924

Rakennustarkastajan lupapäätökset 12.1.2018

  Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 1 2018-0001 Loppi, Pora 100:67 Asuinrakennus ja talousrakennus (sauna) 2 2018-0002 Räyskälä, Kenttä-Pietilä 4:12 Varastokonttien sijoitus  

Lopen vesilaitos tiedottaa

Lopen vesilaitos suorittaa viemärin huoltotöitä 15.1.2018 alkaen Launosissa, seuraavilla tiealueilla Mäntytie, Välitie sekä osa Kuusitietä. Huoltotyöt eivät aiheuta katkoksia vedenjakelussa   10.1.2018 Lopen vesilaitos Lisätiedot: Pasi Träff puh. 050 321 4924

Tarjouspyyntö urheilukentän perusparannuksesta

Lopen kunnan tekninen lautakunta pyytää tarjouksia urheilukentän perusparannuksesta. Tarjouskilpailun hankintailmoitus on julkaistu 9.1.2018 HILMA-portaalissa. Tarjoukset tulee toimittaa viimeistään 7.2.2018 klo 12.00 mennessä. TEKNINEN LAUTAKUNTA Tarjouspyyntö ja siihen liittyvät asiakirjat: Tarjouspyyntö 000.Piirustusluettelo 00_1510035148_Kansilehti 001.Sahkotyoselitys 002.Turvallisuusasiakirja 002.Turvallisuusasiakirja 02_urakkaohjelma 03_urakkatarjouskirjeen malli 04_Yksikkohintaluettelo 05_turvallisuusasiakirja 06_1510035148_Asiakirjaluettelo 07_1510035148_rakennustapaselostus 08_1510035148_Työkohtainen_työselostus_sadevesipumppaamo 09_1510035148_Urheilukentta – Maaraluettelo 12_1510035148_001_Yleiskartta 13_1510035148_101_asemapiirustus 14_1510035148_102_mitoituspiirustus 15_1510035148_103_kuivatussuunnitelma 16_1510035148_104_Nykytilannekartta 17_1510035148_105_Katsomo 18_1510035148_201_Pituusleikkaus_sadevesiviemäri_1 19_1510035148_202_Pituusleikkaus_sadevesiviemäri_2  20_1510035148_301_leikkaukset A-A ja … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset 22.12.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 169 2017-0161 Loppi, Ruohomaa 13:7 Taukotupa 168 2017-0160 Loppi, Ranta-Ättys 85:19 Kylmä varastorakennus 167 2017-0159 Loppi, Ellenrinne 25:76 Lämpöeristetty aittarakennus ja komposti wc 21 2017-0018 Räyskälä, Mäntylä 3:28 Poikkeamispäätös, saunan rakentamiselle  

Rakennustarkastajan lupapäätökset 15.12.2017

  Pykälä Lupanro  Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 159 2012-0192 Salo, Majanummi 1:1447 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi 160 2009-0125 Topeno, Töyräs 8:1 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi 159 2017-0151 Läyliäinen, Koulukari 10:59 Nykyiset terveydenhoitajan tilat yhdistetään ja tilaan rakennetaan tilat neuvolalle. 160 2017-0152 Riitalan yhteismetsä 23:7 Vierasmaja 161 2017-0153 Joentaka, Heikkilä 9:60 Loma-asunnon muutos vakituiseksi asunnoksi 162 2017-0154 Salo, Takalammi … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset 29.11.2017

  Pykälä Lupanro  Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 158 2017-0150 Sajaniemi, Yli-Melkko 2:238 Maalämpöjärjestelmän rakentaminen 157 2005-0133 Kormu, Ansalanpohja 35:3 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi 149 2017-0113 Joentaka, Jänisharju 9:47 Loma-asunnon käyttötarkoituksenmuutos asuinrakennukseksi