Kunnanhallituksen esityslista 23.4.2018

§ Liitteet Otsikko 76 – KIINTEISTÖ OY LOPEN HOIVAKOTI – VÄLIVUOKRAUS 77 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 78 3 kpl OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN VALINNANVAPAUSPILOTTIIN 79 – SUUNNITELMAN LAATIMINEN VALOKUITUVERKON TOTEUTTAMISEKSI LOPEN KUNNAN ALUEELLE 80 – VEROTILITYKSET 2018 81 2 kpl NURMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMINEN KIERTOKAPULAN OSAKKAAKSI 82 1 kpl LAUSUNTO SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 24.4.2018

§ Liitteet Otsikko 42 – MAAKUNNALLISEN PERHEOIKEUDELLISTEN PALVELUIDEN YKSIKÖN PERUSTAMINEN 43 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2018 44 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 45 – ILMOITUSASIAT 46 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 47 – MUUT ASIAT

Puutarhajätteiden käsittely

Lopen kunnan asukkaat voivat toimittaa lehdet ja haravointijätteet maankaatopaikalle (Niittypellontie, Jokiniemi). Avaimen maankaatopaikalle saa lainaksi Palvelupiste Rosamundasta, kirjastosta. Haketuskelpoiset oksat ja risut voi toimittaa, maankaatopaikan lisäksi, Kyyniönlahdentien merkittyyn paikkaan. Opintien vanhalle keräilypaikalle lehtiä tai risuja ei saa enää viedä.    

Valtuuston pöytäkirja 16.4.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 8 – JOHTAJASOPIMUKSEN ERORAHAMENETTELY 9 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 10 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 11 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 12 – KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE 2017 13 1 kpl VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT 14 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / KARI VIDA 15 9 kpl VALTUUSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Pellonvuokraustarjous

Lopen kunnanhallitus tarjoaa vuokrattavaksi viljelykausille 2018–2019 seuraavan alueen: • Launonen, tila Vehkalonrinne 433-404-17-5, (lohko 4330509628) kokonaispinta-ala 2,41 ha Vuokra-aika ja vuokra-alueen pinta-ala saattavat muuttua kesken vuokra-ajan, mikäli kunnan maankäytön tarve sitä edellyttää. Vuokrattava peltolohko on korvauskelpoinen ja ympäristökorvauksen sitoumuslohko. Lopen kunnalla ei ole tarjolla perustukioikeuksia lohkoon. Kirjalliset tarjoukset, joista ilmenee vuokran suuruus (€/ha), on toimitettava … Lue lisää

Luento / Kelan etuudet

Tervetuloa kirjastoon Fallesmanni-saliin torstaina 26.4.2018 klo 15.30–17.00. Kelan etuuksista meille tiedottamaan saapuu asiakaspalveluyksikön ryhmäpäällikkö Elina Rautio. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu.

Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Rudus Oy

KUULUTUS HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / RUDUS OY Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rudus Oy on toimittanut Lopen lupalautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tiloilta Ihamäki RN:o 15:36, Nummensyrjä RN:o 9:11 ja Keskitalo RN:o 9:28, Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka nykyinen maa-aineslupa on voimassa 30.6.2018 saakka. Lupaa haetaan 10 vuodeksi … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 12.4.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 53 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT TYÖVUONNA 2018-2019 54 2 kpl VALTUUSTOALOITE 29.1.2018 / LOPEN YLÄKOULUN RYHMÄKOKOJEN MUUTTAMINEN 55 – SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 56 – 0.-2. YHDYSLUOKKIEN ESIOPETUKSEN JAKOTUNNIT 57 – VALTION ERITYISAVUSTUS PERUSOPETUKSEN INNOVATIIVISIIN KOKEILUIHIN JA KEHITTÄMISEEN 58 – LUKUVUOSISUUNNITELMIEN LISÄYKSIÄ 59 1 kpl OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖN WILMA-OIKEUDET 60 … Lue lisää