Kuntalaisinfo

Kiertokapula Oy järjestää torstaina 28.9.2017 klo 18 Lopen kunnan valtuustosalissa infotilaisuuden jätteenkuljetuskäytänteiden muutokseen liityen. Tilaisuudessa ovat paikalla Kiertokapula Oy:n edustaja, jätekoordinaattori sekä Lopen kunnan edustus. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Kulttuurinurkka 39/2017

Kirjastossa on esillä Lopen lukion ja yläkoulun oppilaiden töitä aiheesta Lopen Uupumaton suomenhevonen. Näytttely on esillä syyskuun ajan kirjaston aukioloaikoina. Kunnantalolla on esillä syyskuun ajan  Stella Paurin öljyväritöitä. ASIAA KOTIPALVELUSTA, KOTISAIRAANHOIDOSTA JA PÄIVÄKESKUSTOIMINNASTA kunnantalon valtuustosalissa tiistaina 26.9. klo 14.  Paikalla on mm. vanhuspalveluiden johtaja, kotipalveluohjaaja, kotisairaanhoidon asiantuntijat, päiväkeskuksen ohjaaja, muistineuvoja ja vanhusneuvoston jäseniä. Järjestelyistä vastaa … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 11.9.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 14 – OMA HÄME -HANKE / IKÄIHMISTEN MUUTOSAGENTTI 15 – VANHUSNEUVOSTON HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET 16 – VANHUSTENVIIKKO 1.-8.10.2017 17 – VANHUSNEUVOSTON KOKOUKSIIN OSALLISTUVAT ASIANTUNTIJAT 18 – SEURAAVA KOKOUS 19 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Riihimäen seudun terveyskeskukseen perustetaan syksyllä 2017 asiakasraati

Asiakasraati on osa valtakunnallista tavoitetta osallistaa alueen asukkaat mukaan palveluiden kehittämiseen. Tule mukaan kehittämään Riihimäen seudun terveyspalveluja! Asiakasraatiin etsitään vapaaehtoisia arvioimaan ja kehittämään palveluitamme. Lisää aiheesta osoitteessa http://riihimaenseudunterveyskeskus.fi/tule-mukaan-asiakasraatiin1/  

Lupalautakunnan esityslista 27.9.2017

§ Liitteet Otsikko 18 1 kpl POIKKEAMINEN / SAARELA JOE JA LUKKANEN TUULA 19 1 kpl POIKKEAMINEN / MELASALMI REINO 20 1 kpl SUUNNITELUTARVERATKAISU / AMJ-TUOTANTO OY 21 6 kpl LUPALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 22 – POIKKEAMIS- JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUPÄÄTÖSTEN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJALLE 23 – LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA / KORTTELI 2 / LÄYLIÄINEN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 27.9.2017

§ Liitteet Otsikko 31 – VASTAUS VARHAISKASVATUKSEN HOITOAIKATUNTIEN TULKINTAAN LIITTYVÄÄN SELVITYSPYYNTÖÖN 32 – VARHAISKASVATUKSEN ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2017-2018 33 1 kpl LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 34 – OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT / PUITESOPIMUKSEEN LIITTYMINEN 35 – LISÄYS JOENTAAN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN 36 – LISÄYS KORMUN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN 37 – ILMOITUS KOTIOPETUKSEEN SIIRTYMISESTÄ 38 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2018 … Lue lisää

Valtuuston esityslista 25.9.2017

§ Liitteet Otsikko 52 1 kpl TALOUSSUUNNITTELIJAN VIRKA 53 – OSAVUOSIKATSAUS 2017 54 – MÄÄRÄRAHAN SIIRTO VÄHIKKÄLÄSUOJATIEN RAKENTAMISESTA KIRKONKYLÄN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN RAKENTAMISEEN 55 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – HELSINGIN LAUDOITUS OY 56 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MUSTONEN NIINA 57 – VALTUUSTOALOITE / KUNNAN RUOKAHANKINTOJEN KRITEERISTÖ 58 – VALTUUSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 59 – MUUT … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset 13.9.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 121 2017-0110 Sajaniemi, Ylikangas 3:207 Varastohalli 120 2017-0112 Salo, Koivurinne 1:171 Polttolaitoskontin laajennus 119 2017-0108 Loppi, Kylmäoja 21:4 Grillitupa 118 2017-0109 Teväntö, Koivuranta 2:102 Vierasaitta 117 2017-0111 Riitalan yhteismetsä Savusauna  

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 12.9.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 84 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017 85 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2018-2019 86 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 87 – ILMOITUSASIAT 88 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 89 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Sivistysjohtajan virka

Haemme palvelukseemme osaavaa ja dynaamista Sivistysjohtajaa Lopen kunta julistaa haettavaksi sivistysjohtajan viran 1.1.2018 alkaen. Sivistys­johtaja on vastuussa sivistystoimen johtamisesta ja kehittämisestä. Toimialaan kuuluvat sivistyspalveluiden hallinto, perusopetus, lukio-opetus, kansalaisopisto, varhaiskasvatus sekä kirjasto- ja nuorisotoimi. Sivistysjohtaja johtaa toimialansa palvelujen järjestämistä, strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä talouden suunnittelua ja seurantaa. Hän toimii sivistyslautakunnan esittelijänä ja vastaa toimialansa asioiden … Lue lisää