Lopen kunnan työterveyspalveluiden kilpailutus: vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin

Kysymys 1. Kohdassa 7.1.2 edellytetään, että palveluntarjoajalla on oma toimipiste Lopen kunnan keskustan alueella. Mitä tarkoitetaan ”omalla toimipisteellä” – kelpaako alihankkijan ylläpitämä toimipiste kohdan 5 mukaisesti? Vastaus 1. Palveluntarjoajan tulee tarjota tarjouspyynnön mukaista palvelua Lopen kunnassa kunnan keskustan alueella. Alihankkijan ylläpitämä toimipiste on mahdollinen. Kysymys 2. Kohdassa 7.1.2 käytetään termiä arkipäivä. Tarkoitetaanko tässä puhekielen mukaista … Lue lisää

Sinilevätiedote Sajaniemen uimarannalta 5.7.2018

Sajaniemen uimarannalla on havaittu sinilevää. SINILEVÄTIEDOTE Sajaniemen uimaranta   Uimarantojen vesinäytetulokset löytyvät täältä: http://loppi.fi/palvelut/kunnallistekniikka-ja-liikenne/uimarannat/  

Työterveyspalveluiden kilpailutus (Lopen kunta)

Hankinnan kohteena on Lopen kunnan työntekijöiden työterveyspalvelut. Lopen kunta sijaitsee Etelä-Hämeessä reilun puolen tunnin ajomatkan päässä Kehä III:lta. Kunnalla on noin 440 työntekijää, jotka työskentelevät 18 kunnan toimipisteessä. Hankinnan piiriin eivät kuulu Lopen kunnan terveydenhuoltolain (1326/2010) 18 §:n mukaiset järjestämisvastuun alaiset työterveyspalvelut. Järjestämisvastuu on siirretty Työsyke Oy:lle, joka on Kanta-Hämeen alueen kuntien omistama yhtiö ja … Lue lisää

Ikäpiste

on suljettu heinäkuun ajan ja on avoinna seuraavan kerran ke 1.8.2018.

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

KUULUTUS ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA AMJ-Tuotanto Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on uuden teollisuushallin ja varastokentän rakentamisen kannalta välttämätön kallion louhinta ja murskaus Läyliäisten kylän tiloilla Tasanko RN:o 8:166 ja Metsäsuo RN:o 8:170, osoitteessa Läyliäistenraitti 710, 12600 Läyliäinen. Ilmoituksessa esitetään murskauksen kestoksi … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

KUULUTUS PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 25.6.2018 (7 §) hyväksynyt Lopen Teatteriyhdistys ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee 28.6.–28.7.2018 välisenä aikana järjestettäviä Lopen teatterin kesäteatteriesityksiä osoitteessa Maitokalliontie 11, 12630 Sajaniemi. Esitykset pidetään maanantaista perjantaihin klo 19.00–21.30, lauantaisin klo 17.00–19.30 ja sunnuntaisin klo 16.00–18.30. Päätös annetaan julkipanon … Lue lisää

Avotulentekokielto Kanta-Hämeessä kumottu

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen 30.5.2018 alueelleen asettama tiukennettu avotulentekokielto päätetään ja siihen liittyvät rajoitukset on purettu 20.6.2018 kello 12.00. Maaperän kosteus- ja tuuliolosuhteet ovat kehittyneet Kanta-Hämeen maakunnan alueella suotuisasti ja mahdollistavat nyt normaalin avotulenteon sekä metsä- ja maataloustyöt. Näin ollen avotulenteko on tästä eteenpäin luvallista Kanta-Hämeen alueella normaalia varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen sekä kunkin kunnan ohjeiden mukaisesti … Lue lisää