Lopen kunnan työterveyspalveluiden kilpailutus: vastaukset tarjouspyyntöä koskeviin lisätietokysymyksiin

Kysymys 1. Kohdassa 7.1.2 edellytetään, että palveluntarjoajalla on oma toimipiste Lopen kunnan keskustan alueella. Mitä tarkoitetaan ”omalla toimipisteellä” – kelpaako alihankkijan ylläpitämä toimipiste kohdan 5 mukaisesti? Vastaus 1. Palveluntarjoajan tulee tarjota tarjouspyynnön mukaista palvelua Lopen kunnassa kunnan keskustan alueella. Alihankkijan ylläpitämä toimipiste on mahdollinen. Kysymys 2. Kohdassa 7.1.2 käytetään termiä arkipäivä. Tarkoitetaanko tässä puhekielen mukaista … Lue lisää

Sinilevätiedote Sajaniemen uimarannalta 5.7.2018

Sajaniemen uimarannalla on havaittu sinilevää. SINILEVÄTIEDOTE Sajaniemen uimaranta   Uimarantojen vesinäytetulokset löytyvät täältä: http://loppi.fi/palvelut/kunnallistekniikka-ja-liikenne/uimarannat/  

Avotulentekokielto Kanta-Hämeessä kumottu

Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen 30.5.2018 alueelleen asettama tiukennettu avotulentekokielto päätetään ja siihen liittyvät rajoitukset on purettu 20.6.2018 kello 12.00. Maaperän kosteus- ja tuuliolosuhteet ovat kehittyneet Kanta-Hämeen maakunnan alueella suotuisasti ja mahdollistavat nyt normaalin avotulenteon sekä metsä- ja maataloustyöt. Näin ollen avotulenteko on tästä eteenpäin luvallista Kanta-Hämeen alueella normaalia varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen sekä kunkin kunnan ohjeiden mukaisesti … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 25.6.2018

§ Liitteet Otsikko 62 3 kpl YHTEISTOIMINTASOPIMUS KOSKIEN MAAKUNNALLISEN KULJETUSPALVELU-KESKUKSEN JA LIIKENNÖINNIN HANKINTAA 63 1 kpl MAAKUNNALLINEN KULJETUSPALVELUOHJE 64 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 65 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.5.2018 66 – IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KOKONAISUUS KANTA-HÄMEESSÄ OSANA SOTEMUUTOSTA 67 – KOTIHOIDON JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN ASUMISPALVELUN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 68 1 kpl MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 14.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 80 – SELVITYS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTOLLE 81 – NUORISOTOIMI / VASTIKKEELLISET AVUSTUKSET 82 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 83 1 kpl YLÄKOULUN JA LUKION STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT JA STIPENDIT 2018 84 – TALOUSARVION TOTEUMA 1.1. – 30.4.2018 85 1 kpl LASTEN YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN TARKISTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN 86 … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 116 – KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS 117 – VÄLIRAPORTOINTI TALOUSARVIOVUODELLE 2018 ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 118 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2019 VALMISTELUPERUSTEET 119 – VEROTILITYKSET 2018 120 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVA OMISTAJAOHJAUS 121 – JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEEN VALMISTELUTOIMIELIMEEN … Lue lisää