Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 15.3.2017

§ Liitteet Otsikko 12 1 kpl POIKKEAMINEN / LUUKKONEN MIA JA JUNELL JAN 13 1 kpl POIKKEAMINEN / ATTENDO OY, PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN 14 1 kpl RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 15 4 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 16 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / BETONI-LEHTO OY 17 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 18 … Lue lisää

Muistot jakoon – Häme-Wiki

Hämeenlinnan maakuntakirjaston vetämässä Muistot jakoon – hankkeessa 2016 alueen kirjastot keräsivät talteen kotiseutumuistoja valokuvien ja tarinoiden muodossa. Lopen kirjasto tallensi kyläkuvia Lopelta 1950- ja 1960 -luvuilta.   Ne ovat nyt katsottavissa Häme-Wikin sivuilta, osoitteessa www.hamewiki.fi  .

Kunnanhallituksen pöytäkirja 6.3.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 43 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 44 – LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2040:N VALMISTELUAINEISTOSTA JA KAAVALUONNOKSESTA 45 – LOPEN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NEUVOTTELUIHIN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUELIMEN KOKOONPANOSTA 46 – RIIHIMÄEN KAUPUNGIN OMISTAMIEN YRITYSVOIMALA OY:N OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY:LLE 47 – ASUMISYKSIKKÖ KALLION MUUTTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI ASUMISYKSIKÖKSI 48 – … Lue lisää

JOPO-opiskelu Lopen yläkoulussa

Joustava perusopetus eli ”JOPO” on yleisopetuksen tukimuoto. Jopossa noudatetaan yleistä opetussuunnitelmaa. Jopo ei ole ns. perinteinen pienluokka, vaan tarkoi­tettu niille 8.-9.-luokkien oppilaille, jotka syystä tai toisesta suoriutuvat kykyihinsä nähden heikosti, sekä oppi­laille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Ryhmään voidaan siis valita kaikenlaisia, myös erityisen lahjakkaita oppilaita, joilla on ollut esim. vastoinkäymisiä elämässä. Osa … Lue lisää

Nuorten kesätyöllistämisentuki 2017

Nuorten kesätyöllistämisen tukeminen saa jatkoa tulevanakin kesänä. Lopen kunnan budjetissa on varattu 10.000 euron määräraha tarkoitusta varten. Kunta tukee nuorten kesä­työllistymistä myöntämällä Lopella toimiville yrittäjille nuorten työllistämiseen tulevana kesänä palkka­tukea 400 euroa/nuori. Lopen Yrittäjät, Lions Club Loppi, Lions Club Loppi/Marski ja Lions Club Loppi/MaijaStiinat ovat panoksellaan mukana tukemassa nuorten kesätyöllistämistä. Vuonna 2016 tukea myönnettiin yhteensä 23 nuorelle. He saivat … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 6.3.2017

§ Liitteet Otsikko 43 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 44 – LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2040:N VALMISTELUAINEISTOSTA JA KAAVALUONNOKSESTA 45 – LOPEN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NEUVOTTELUIHIN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUELIMEN KOKOONPANOSTA 46 – RIIHIMÄEN KAUPUNGIN OMISTAMIEN YRITYSVOIMALA OY:N OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY:LLE 47 – ASUMISYKSIKKÖ KALLION MUUTTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI ASUMISYKSIKÖKSI 48 – KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 28.2.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 14 1 kpl LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MAKSUT 15 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2017 16 – VANHUSPALVELUJEN JOHTAJAN VALINNAN VAHVISTAMINEN 17 – ASUMISYKSIKKÖ KALLION MUUTTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI ASUMISYKSIKÖKSI 18 1 kpl AIKUISTEN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO JA KULUKORVAUS 19 – NUORISOVALUUSTON … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset, 28.2.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 19 2017-0012 Launonen, Kauppala 1:235, k 14, t 4 Liiketilan muutos 2 asunnoksi 20 2017-0015 Teväntö, Villa Elvi 3:230, k 3, t 2 Sauna 21 2017-0016 Hunsala, Kesätölmä 19:41, k 4, t 8 Sauna 22 2017-0017 Tervakoski, Poussu 1:1576 Konesuoja / varasto 23 2017-0014 Topeno, Kuoppamäki 4:71 Autokatos 24 2008-0043 … Lue lisää

Tervetuloa tekemään Omaa Hämettä!

Oma Häme valmistelee Kanta-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluiden maakuntahallinnon uudistusta. Tavoitteena on järjestää sote-palvelut nykyistä tehokkaammin ja laadukkaammin vuoden 2019 alusta. Kanta-Hämeen asukkaat ja yhteisöt ovat tärkeässä roolissa Oma Hämeen verkostomaisessa kehitystyössä. Nyt etsimmekin Internet-kyselyn avulla sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiä, mukaan kehitystyöhön. Vastaamalla kyselyyn ja täyttämällä yhteystietosi, voimme jatkossa olla Sinuun yhteydessä sote-palveluiden kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä. … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 28.2.2017

§ Liitteet Otsikko 14 1 kpl LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MAKSUT 15 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2017 16 – VANHUSPALVELUJEN JOHTAJAN VALINNAN VAHVISTAMINEN 17 – ASUMISYKSIKKÖ KALLION MUUTTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI ASUMISYKSIKÖKSI 18 1 kpl AIKUISTEN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO JA KULUKORVAUS 19 – NUORISOVALUUSTON EDUSTAJAN OSALLISTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN ASIOIDEN KÄSITTELYYN … Lue lisää