Valtuuston esityslista 16.4.2018

§ Liitteet Otsikko 8 – JOHTAJASOPIMUKSEN ERORAHAMENETTELY 9 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 10 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 11 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 12 – KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE 2017 13 1 kpl VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT 14 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / KARI VIDA 15 – VALTUUSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 16 – MUUT ASIAT

Maisematyölupahakemus / UPM-Kymmene Oyj

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / UPM-KYMMENE OYJ UPM-Kymmene Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Tervalammi RN:o 10:54, Vojakkalan kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella, Vaunulammien läheisyydessä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu 4,8 ha. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen avohakkuu kahdella ja siemenpuuhakkuu yhdellä hakkuukuviolla. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 11.4. – … Lue lisää

Muistikahvila Lopella

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n muistikahvila on avoinna Lopella maanantaisin klo 16.00–17.30. Kokoontumiset Kuntalassa, Holvitie 4, Loppi. Kevään viimeinen tapaaminen: 16.4.2018 Arjen aktivoiminen, HYRIAn opiskelijat Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Maisematyölupapäätöksiä

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAPÄÄTÖKSIÄ Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 6.4.2018 (2 ja 3 §:t) myöntänyt seuraavat puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat: 1. UPM Kymmene Oyj: tila Punelianranta RN:o 1:955, Salonkylässä. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen harvennus kuudella ja avohakkuu neljällä hakkuukuviolla, yhteensä 19,1 hehtaarin alueella. Vesistön rantaan jätetään suojavyöhykkeitä, joista puustoa ei poisteta. 2. Oiva Kivinen: tila Yli-Ollila RN:o 2:140, Tevännön … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 12.4.2018

§ Liitteet Otsikko 53 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT TYÖVUONNA 2018-2019 54 – VALTUUSTOALOITE 29.1.2018 / LOPEN YLÄKOULUN RYHMÄKOKOJEN MUUTTAMINEN 55 – SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 56 – 0.-2. YHDYSLUOKKIEN ESIOPETUKSEN JAKOTUNNIT 57 – VALTION ERITYISAVUSTUS PERUSOPETUKSEN INNOVATIIVISIIN KOKEILUIHIN JA KEHITTÄMISEEN 58 – LUKUVUOSISUUNNITELMIEN LISÄYKSIÄ 59 1 kpl OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖN WILMA-OIKEUDET 60 – ILMOITUS KOTIOPETUKSEEN SIIRTYMISESTÄ 61 – … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 28.3.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 13 – PERUSTURVAJOHTAJAN KUULEMINEN 14 – ARVIOINTIKERTOMUS 2017 15 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Vammaisneuvoston pöytäkirja 10.1.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – VAMMAISNEUVOSTON LAKISÄÄTEINEN ASEMA 2 – VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO TOIMINTAKAUDELLA 2017-2021 3 – VAMMAISNEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4 – TOIMINNAN SUUNNITTELUA TOIMIKAUDELLE 5 – SEURAAVA KOKOUS 6 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 22.3.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 8 – TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN 9 – TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY 10 – SIDONNAISUUSREKISTERIN TILANNE 11 – ARVIOINTIKERTOMUS 2017 12 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.3.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 27 1 kpl SOSIAALITOIMEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2018 28 – PERUSTURVATOIMEN AUTOKALUSTON SIIRTO 29 1 kpl SEUTUREKRYN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 30 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 31 – KANTA-HÄMEEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE DELEGOIDUN TOIMIVALLAN LAAJENTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI 32 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018 33 – … Lue lisää