Kasvatus- ja koulutuslautakunnan pöytäkirja 18.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 39 – MUILLE KUNNILLE MYYTÄVIEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUIDEN HINNAT 1.8.2017 ALKAEN 40 – ERITYISAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI 41 1 kpl LOPEN POHJOLA-NORDEN RY:N STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2017 42 – TENGMANIN STIPENDIRAHASTON STIPENDI 2017 43 – LISÄYS KIRKONKYLÄN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN 44 – TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2017 45 – TIEDOTUSASIAT 46 – VIRANHALTIJOIDEN … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 29.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 48 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2017 49 2 kpl SEUTUREKRYN ESITTELY 50 2 kpl PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN ESITYS BUDJETTILISÄYKSESTÄ VUODELLE 2018 51 – NEUVOLAN PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAKANSSI 52 – NIMIKEMUUTOS KOTIHOIDOSSA 53 – MUUTOKSET KYLVETYSPALVELUSSA 54 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Kiinteistöinventointi

Lopen kunta selvittää alueellaan sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen tilannetta kunnan rakennusrekisterin ajantasaistamiseksi. Kunta toimittaa tiedot kiinteistöistä ja rakennuksista Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaisesti Väestörekisterikeskukselle, minkä takia kunnan rakennus- ja huoneistorekisteri on päivitettävä todellista tilannetta vastaavaksi. Väestötietojärjestelmän tiedot ovat myös muiden viranomaisten, kuten Verohallinnon käytössä. Siten ajan tasalla olevat rakennusrekisterin tiedot turvaavat myös oikean ja … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 29.5.2017

§ Liitteet Otsikko 48 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2017 49 2 kpl SEUTUREKRYN ESITTELY 50 2 kpl PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN ESITYS BUDJETTILISÄYKSESTÄ VUODELLE 2018 51 – NEUVOLAN PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAKANSSI 52 – NIMIKEMUUTOS KOTIHOIDOSSA 53 – MUUTOKSET KYLVETYSPALVELUSSA 54 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 57 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen pöytäkirja 22.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 116 – VALTUUSTON 2017-2021 ENSIMMÄINEN KOKOUS 117 – VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 118 – VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 119 – KUNNANHALLITUS 2017-2021 120 – VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA 2017-2021 121 – TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017-2021 122 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 123 – PERUSTURVALAUTAKUNTA 2017-2021 124 – SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2021 125 – TEKNINEN LAUTAKUNTA 2017-2021 … Lue lisää

Rakennustarkastajan lupapäätökset 22.5.2017

Pykälä Lupanro Kylä, rakennuspaikka Rakennustoimenpide 65 2017-0056 Salo,Hiekkaranta 1:289 Vierasmaja ja jätevesijärjestelmän uusiminen 64 2017-0053 Topeno, Penttilä 1:42 Asuin- ja liikerakennuksen osan käyttötarkoituksen muutos 63 2017-0055 Loppi, Iso-Eedilä 3:432 k.32B t.2 Koulukeskuksen A-rakennuksen korjaustyöt 62 2017-0057 Launonen, Kelonalku 7:91   k.24 t.1 Asuinrakennus, muutostyöt 43 2017-0080 Teväntö, Vuorensyrjä 3:180 Jatkoaika rakennustyön loppuunsaattamiseksi 42 2017-0079 Launonen, … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 22.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) 116 – VALTUUSTON 2017-2021 ENSIMMÄINEN KOKOUS 117 – VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 118 – VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 119 – KUNNANHALLITUS 2017-2021 120 – VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA 2017-2021 121 – TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017-2021 122 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 123 – PERUSTURVALAUTAKUNTA 2017-2021 124 – SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2021 125 – TEKNINEN LAUTAKUNTA 2017-2021 … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 16.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 8 – TULE TUTUKSI – TAVATAAN TORILLA 10.6.2017 9 – YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA VUONNA 2017 10 – 90-VUOTIAIDEN JA YLI 90-VUOTIAIDEN JUHLAT VUONNA 2017 11 – SELVITYSPYYNTÖ LOPEN ELÄKELÄISYHDISTYSTEN TOIMINNASTA 12 – OMA HÄME -HANKE / IKÄIHMISTEN MUUTOSAGENTTI 13 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku  

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 15.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 10 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 11 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016 12 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 13 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 14 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 15 1 kpl LOPEN KUNNAN HANKINTAOHJEET 1.6.2017 … Lue lisää