Kiertokapulan vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystempaus Lopella

  Kiertokapula järjestää tänäkin syksynä vaarallisten jätteiden ja metalliromun keräystempauksen. Lopella keräys tapahtuu la 21.10. alla olevan aikataulun mukaisesti. 1. Kirkonkylä, vanha tori, Kauppatie 9, kello 9.00 2. Läyliäinen, Läyliäisten koulu, Koulutie 3, kello 10.00 3. Pilpala, Pilpalan koulu, Hunsalantie 3, kello 11.00 4. Räyskälä, Räyskälän leirikeskus, Räyskäläntie 670, kello 11.45 5. Vojakkala, Vojakkalan lava, … Lue lisää

Hyötyjätteen keräys Lopella

  Hyötyjätekeräyspisteet HYÖTYJÄTEPISTEISIIN ON TULLUT MUUTOKSIA VUODEN 2016 AIKANA Lajitellun paperin, lasijätteen, pienmetallin, pakkausmuovin sekä kartongin hyötyjätekeräyspisteet: Kirkonkylä: S-Marketin ja kunnantalon välissä: muovi, kartonki, lasi, pienmetalli, paperi sekä Kauppatien ja Peltotien risteyksessä:  kartonki,  lasi, pienmetalli, paperi (myös UFF) Launonen: Launosten työväentalon piha, Jurvantie 1: muovi, kartonki, lasi, pienmetalli, paperi (myös UFF) Läyliäinen: Läyliäisten Salen piha: muovi, kartonki, lasi, pienmetalli, paperi, (myös UFF) Jätepaperin keräys … Lue lisää

Maisematyölupapäätöksiä

MAISEMATYÖLUPAPÄÄTÖKSIÄ Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 19.9.2016 (14 ja 15 §:t) myöntänyt seuraavat puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat: 1. H. G. Paloheimo Oy: tilat Kyttälä RN:o 4:94, Vahvero RN:o 4:105, Rousku RN:o 4:106, Rantakukka RN:o 4:107, Kurjenmiekka RN:o 4:108, Sinivuokko RN:o 4:109, Kissankello RN:o 4:110, Kultapiisku, 4:111, Metsäorvokki RN:o 4:112 ja Valkovuokko RN:o 4:113, Launosten kylässä. Hakkuualue sijaitsee … Lue lisää

Päätöksiä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista

PÄÄTÖKSIÄ YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISISTA ILMOITUKSISTA Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksillään 1.9.2016 (11 – 12 §:t) hyväksynyt seuraavat ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. 11 §: Ford Mustang Owners Club Finland ry: 10.9.2016 rata-slalompäivä Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. 12 §: Porsche Club Finland ry: 11.9.2016 järjestettävä ajoharjoittelupäivä Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, … Lue lisää

Hakemus maa-ainesten ottamiseen, Lemminkäinen Infra Oy

HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / LEMMINKÄINEN INFRA OY Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Lemminkäinen Infra Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Patoja RN:o 58:3 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka edellinen maa-aineslupa on päättynyt 31.1.2016. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 449 000 m³ maa-ainesvarannon ottamiseksi. … Lue lisää

Hakemus maa-ainesten ottamiseen, Rudus Oy

HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / RUDUS OY Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rudus Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tiloilta Tehtaanportti RN:o 8:149, Heikkilä RN:o 8:66 ja Aitanmäki RN:o 8:163 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka edellinen maa-aineslupa on päättynyt 30.6.2016. Lupaa haetaan 10 vuodeksi … Lue lisää

Ympäristölupapäätös, Luomuna Oy

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / LUOMUNA OY Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 24.8.2016 (§ 68) myöntänyt seuraavan ympäristöluvan: LUOMUNA OY: Lopen kunnan Vojakkalan kylä, tila Jokiranta RN:o 6:124. Ympäristölupa on myönnetty munituskanalalle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 31.8.2016. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 30.8. – 30.9.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI. Loppi 30.8.2016 … Lue lisää