Maisematyölupahakemus

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS Esa Myllyniemi hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Kivirinne RN:o 19:18 Hunsalan kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa kiinteistön sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella, Punelian järven eteläosassa. Kiinteistöltä on tarkoitus poistaa täysikasvuisia kuusia noin 50 kpl. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 17.8. – 31.8.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi. Asianosaisilla, joiden … Lue lisää

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUS MELUA TAI TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA Ford Mustang Owners Club of Finland ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on lauantaina 10.9.2016 klo 10 -18 järjestettävä rata-slalom päivä Lopen Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. Ilmoitus on nähtävillä 10.8. – 24.8.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, … Lue lisää

Päätös ympäristön suojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 4.8.2016 (10 §) hyväksynyt Motorg ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee .ORG! Summermeeting 2016-tapahtumaa Lopen Räyskälän lentokentällä 13.8.2016. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 10.8.2016. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 9.8. – 9.9.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI. … Lue lisää

Lupa maa-ainesten ottamiseen / JV-Kaivuu Oy

LUPA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / JV-KAIVUU OY Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 15.6.2016 (§ 54) myöntänyt luvan maa-ainesten ottamiseen JV-Kaivuu Oy:lle tiloille Mähkämäki RN:o 2:22 ja Ollila RN:o 2:23 Lopen kunnan Pilpalan kylässä. Päätöksen antopäivä on 22.6.2016. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 21.6. – 3.7.2016 virka-aikana Lopen kunnantalon palvelupisteessä, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI ja Lopen pääkirjastossa … Lue lisää

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA Lopen teatteriyhdistys ry. on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on Lopen teatterin kesäteatteriesitykset 30.6. – 30.7.2016 välisenä aikana. Esitykset pidetään maanantaista perjantaihin klo 19.00 – 21.30, lauantaisin klo 17.00 – 19.30 ja sunnuntaisin klo 16.00 – 18.30. Tapahtumapaikka on teatterin … Lue lisää

Ilmoituksia melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

ILMOITUKSIA MELUA TAI TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA Seuraavat toimijat ovat tehneet ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta: 1. Suomen Volkkariyhdistys ry: 8.7. – 10.7.2016 järjestettävä Boxer Speed Day-kilpailutapahtuma ja kokoontumisajo Räyskälän lentokentällä, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä 2. Jokioisten moottoripyöräilijät ry: 15.7. – 17.7.2016 järjestettävä matkamotoristien leiri Räyskälän leirikeskuksessa, osoitteessa … Lue lisää

Maisematyölupahakemus, Petri Levonius

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / PETRI LEVONIUS Petri Levonius hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Maantie-Soukki RN:o 9:70, Lopen kunnan Sajaniemen kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen pääosin Loppijärven ja Särkijärven osayleiskaavan MU-1 alueella. Käsiteltävän metsäalan pinta-alaksi on ilmoitettu noin kolme hehtaaria. Kyseessä on harvennushakkuu noin yhden hehtaarin ja avohakkuu noin … Lue lisää

Ympäristölupapäätös, Rudus Oy

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / RUDUS OY Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 9.12.2015 (§ 99) myöntänyt seuraavan ympäristöluvan: RUDUS OY Lopen kunnan Läyliäisten kylä, tilat Ihamäki RN:o 15:36, Nummensyrjä RN:o 9:11 ja Keskitalo RN:o 9:28. Ympäristölupa on myönnetty maa-ainesten murskaamiselle. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 16.12.2015. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 15.12. – 27.12.2015 Lopen kunnantalon palvelupisteessä, … Lue lisää

Ympäristö-ja rakennuslautakunta 26.8.2015

Kokouksen YMRALA:26.8.2015 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 64 1 kpl POIKKEAMINEN / PITKÄNEN JUHA JA KATI 65 1 kpl POIKKEAMINEN / HÄKLI MARKKU JA TIINA 66 4 kpl OIKAISUVAATIMUS / TOIMENPIDELUPA NRO 2015-0074 LAUNOSTEN VIESTILIIKENNEMASTO JA TELELAITETILA 67 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 68 4 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokous 17.6.2015

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan kokous 17.6.2015 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 55 1 kpl POIKKEAMINEN / PELTONEN MARKO JA HEMMO AULIKKI 56 1 kpl RAKENNUSLUPA / HELSINGIN ORTODOKSINEN SEURAKUNTA 57 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN VUODEN 2015 TOISELLA VUOSIPUOLISKOLLA 58 – LAUSUNTO HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE DESTIA OY:N JA UUDENMAAN ELY-KESKUKSEN MAA-AINESHAKEMUKSISTA 59 … Lue lisää