Loppi kuuluu Kolmenkierron jätelautakuntaan ja jäteneuvonnasta vastaa Kiertokapula Oy. Ohjeita jätehuoltoon ja lajitteluun löydät täältä. Voit olla neuvontaan yhteydessä puhelimitse 075 753 0011 tai sähköpostilla neuvonta(at)kiertokapula.fi.

Kunnan maankaatopaikalle voi viedä

  • kunnan alueella tapahtuvassa rakennustoiminnassa syntyvää puhdasta ylijäämämaata
  • oksia ja risuja ym. puutarhajätettä (ei kantoja)

Kunnan palvelupisteestä saa lainaksi avaimen maankaatopaikan puomille ja ajo-ohjeet. Avain palautetaan takaisin kunnan palvelupisteeseen viipymättä.

Lähimmät kaatopaikat ovat Hyvinkäällä ja Hämeenlinnassa. Kiertokapula Oy:n Kapulan ja Karanojan kaatopaikat ovat avoinna ma-pe 7-19, osoitteet: Kapulasillantie 10, Hyvinkää ja Karanojantie 145, Hämeenlinna.

Jos aiot kaataa asemakaava-alueella kiinteistöltäsi tai tontiltasi puita, ole yhteydessä rakennusvalvontaan, sillä puiden kaataminen saattaa edellyttää maisematyöluvan hakemista. Arvio maisematyöluvan tarpeesta tehdään aina tapauskohtaisesti. Arviossa tarkastellaan kaavatilannetta sekä muuta maisemallista vaikutusta. Jopa yhden puun kaataminen saattaa edellyttää maisematyöluvan hakemista. Tämän arvion tekevät rakennustarkastajat, yhteystiedot.

Jos naapurin puun oksat kurottuvat omalle puolelle häiritsevästi, voi naapuria pyytää poistamaan oksat. Jos hän ei kuitenkaan tee sitä, on sinulla lupa poistaa ne itse. Rajapuut täytyy aina kaataa yhteisymmärryksessä naapurin kanssa.

Asemakaava-alueen ulkopuolella et tarvitse rakennustarkastajan lupaa omalla kiinteistölläsi tai tontillasi sijaitsevan puun kaatamiseen. Mikäli kyseessä on rajapuu, kannattaa keskustella myös naapurin kanssa. Muista kuitenkin, että jos tonttisi sijaitsee ranta-asemakaava-alueella tai sellaisella yleiskaava-alueella, jossa on erillinen määräys maisematyöluvasta, tulee ennen puiden kaatoa toimittaa maisematyölupahakemus ympäristöpäällikölle, joka tapauskohtaisesti harkitsee maisematyöluvan tarpeen.

Kunnan velvollisuus on pitää asemakaava-alueen kadut henkilöautolla ajettavassa kunnossa, joten kunta auraa lumet kadun reunaan. Tätä työtä pyritään tekemään ennakoidusti siten, että myös lumen sulamisen aikaan lumipinnan pehmetessä henkilöautolla ajaminen on mahdollista. Valitettavasti aika-ajoin lumen määrä on melko suuri ja aurattu lumi saattaa kinostua tonttiliittymien eteen. Pahoittelemme aiheutunutta vaivaa.

Kunnan hallinnoimien väylien kunnossapito toteutetaan pääosin ulkopuolisten urakoitsijoiden toimesta. Mikäli haluat antaa palautetta asemakaava-alueen teiden kunnossapidosta, voit soittaa tekniseen toimeen, 019 758 6046.

Kiinteistön liittymän auki pitäminen eli lumityöt kuuluvat kiinteistölle, riippumatta lumen määrästä.

Kevyen liikenteen väylät ja haja-asutusalueen teiden kunnossapidosta vastaa ELY-keskus. Tienkäyttäjän linjalle voi antaa palautetta ELY-keskuksen kunnossapidettävien teiden kunnosta.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 11 Kyllä 5 Ei 11