Yleinen

Maa-aineslupapäätös / Rudus Oy

KUULUTUS

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS / RUDUS OY

Lupalautakunta on päätöksellään 22.8.2018 (41 §) myöntänyt Rudus Oy:lle maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tiloille Ihamäki RN:o 15:36, Nummensyrjä RN:o 9:11 ja Keskitalo RN:o 9:28, Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Lupa koskee olemassa olevan maa-ainesalueen ottamistoiminnan jatkamista.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 29.8.2018.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 28.8.–28.9.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 28.8.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.