Yleinen Ympäristö

Maa-aineslupapäätös / Rudus Oy

KUULUTUS

MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS / RUDUS OY

Lupalautakunta on päätöksellään 25.4.2018 (22 §) myöntänyt Rudus Oy:lle maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tiloille Tehtaanportti RN:o 8:149, Heikkilä RN:o 8:66 ja Aitanmäki RN:o 8:163 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Lupa koskee olemassa olevan maa-ainesalueen ottamistoiminnan jatkamista.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 3.5.2018.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 2.5.–2.6.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 2.5.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.