Yleinen

Maisematyölupahakemus / UPM-Kymmene Oyj

KUULUTUS

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / UPM-KYMMENE OYJ

UPM-Kymmene Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Tervalammi RN:o 10:54, Vojakkalan kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitettujen hakkuualueiden sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella, Vaunulammien läheisyydessä. Käsiteltävien metsäalojen pinta-alaksi on ilmoitettu 4,8 ha. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen avohakkuu kahdella ja siemenpuuhakkuu yhdellä hakkuukuviolla.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 11.4. – 25.4.2018 Lopen kirjastossa, sen aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 25.4.2018 klo 15.00 mennessä Lopen lupalautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 11.4.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.