Yleinen

Maisematyölupahakemus / UPM-Kymmene Oyj

KUULUTUS

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / UPM-KYMMENE OYJ

UPM-Kymmene Oyj hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Salmio RN:o 1:1321, Salonkylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen ranta-asemakaava-alueella, Punelianjärven läheisyydessä. Kyseessä on metsäsuunnitelman mukainen männikön harvennushakkuu yhdellä hakkuukuviolla, jonka pinta-alaksi on ilmoitettu 3,7 ha.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 23.5.–25.6.2018 Lopen kirjastossa, sen aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 25.6.2018 klo 15.00 mennessä Lopen lupalautakunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

 

Loppi 23.5.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.