Kuulutus Ympäristö

Maisematyölupapäätöksiä

Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 7.4.2017 (4 ja 5 §:t) myöntänyt seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat:

1. Maatalousyhtymä Männistö Joonatan ja Männistö Juhana: uudistushakkuu tilalla Aittoniemenmetsä RN:o 3:235 Tevännön kylässä. Käsiteltävän metsäalan pinta-ala on 1,7 ha.

2. Juhana Männistö: uudistushakkuu tilalla Peronlahti RN:o 3:197, Tevännön kylässä. Käsiteltävän metsäalan pinta-ala on 0,41 ha.

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 12.4.2017.

Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 11.4. – 26.4.2017 virka-aikana Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 11.4.2017

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.