Yleinen

Osayleiskaavaehdotus / Läyliäinen–Maakylä 2035

A-Insinöörit Oy on laatinut Läyliäinen–Maakylä-osayleiskaava 2035:n kaavaehdotuksen selostuksineen (28.6.2018).

Osayleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 22.8.–21.9.2018 Palvelupiste Rosamundassa Lopen kirjastossa ja Lopen kunnan kotisivuilla.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus osayleiskaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja osayleiskaavaehdotuksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

Loppi 22.8.2018

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 2 Kyllä 0 Ei 2

Kommentit on suljettu.