Kuulutus Ympäristö

Päätös maastoliikennelain mukaisesta luvasta, Panssarikolonna Oy

Lopen lupalautakunta on päätöksellään 7.2.2018 (§ 5) myöntänyt seuraavan maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan:

Panssarikolonna Oy: Lopen kunnan Lopenkylä, tila Patalukko RN:o 9:155, osoite Patojantie 164, 12600 Läyliäinen. Lupa on myönnetty elämyspalvelutoimintana tapahtuvaa panssariajoneuvoilla ajoa varten.

Päätösasiakirjat oikaisuvaatimusohjeineen ovat nähtävillä 13.2. – 16.3.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 13.2.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.