Korjaus- ja energia-avustukset

Kunnan kautta haettavien korjaus- ja energia-avustusten hakuaika vuodelle 2016 päättyy 24.3.2016 klo 15.00, mihin ajankohtaan mennessä hakemusten tulee olla kunnassa. Terveyshaitta- ja hissiavustushakemuksia sekä avustuksia liikuntaesteen poistamiseksi otetaan vastaan jatkuvasti ja niitä myönnetään käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa.

Kunta myöntää avustukset:

  • Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin sosiaalisin perustein. Avustusta voidaan myöntää korjaustoimenpiteisiin, jotka ovat vanhuksen tai vammaisen henkilön kotona asumisen ja hoidon kannalta välttämättömiä ja kustannuksiltaan kohtuullisia
  • Pientalojen harkinnanvaraisiin energia-avustuksiin energiatalouden parantamiseksi sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöönottamiseksi
  • kuntotutkimusavustukset kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää avustuksia, joiden hakemukset jätetään kuntaan:

  • hissien rakentamiseen ja muun liikuntaesteen poistamiseen

Korjaus- ja energia-avustuksen piiriin haetut korjaustoimenpiteet saa aloittaa vasta sen jälkeen, kun avustuspäätös on tehty tai korjaustoimenpiteiden tekninen ja taloudellinen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.

Hissiavustuksiin ja avustuksiin liikuntaesteen poistamiseen on jatkuva haku.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1