Karpalisto

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata rakentamista niin, että saavutetaan viihtyisä, terveellinen ja turvallinen rakennettu ympäristö. Tehtäviin kuuluu valvoa, että rakentaminen tapahtuu lainsäädännön, rakentamismääräysten, kaavoituksen ja tasapuolisen kohtelun vaatimusten mukaisesti.

Rakennusvalvontaviranomaisena Lopen kunnassa toimii ympäristö- ja rakennuslautakunta. Lautakunta päättää poikkeamisista, suunnittelutarveratkaisuista ja yli 600 m2:n suuruisten rakennusten rakennusluvista. Kokoukset ovat keskimäärin viiden viikon välein. Muut lupapäätökset ovat pääosin viranhaltijapäätöksiä.

Ajankohtaisia linkkejä

Lopen rakennusvalvonnan asiakastyytyväisyyskyselyyyn voit vastata tästä  ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY

Rakennusvalvonnan sähköpostiosoite: lopen.rakennusvalvonta(at)loppi.fi

Olemme siirtyneet 1.10.2017 rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavaan sähköiseen Lupapiste-asiointipalveluun. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 12 Kyllä 1 Ei 12