Veneilyä 1

Liikuntatoimen tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla. Liikuntatoimi luo edellytykset kuntalaisten liikunnalle järjestämällä ja ylläpitämällä liikunta- ja ulkoilupaikkoja. Liikuntatoimen tehtävänä on kehittää toimivia yhteistyöverkkoja sekä terveyttä edistävää liikuntaa huomioon ottaen kaikki ikäryhmät.

Liikuntapaikkoja ja liikuntaharrastuksia on Lopella tarjolla moneen makuun. Lopen kauniit ja vaihtelevat maastot luovat ihanneympäristön kaikenlaisen ulkoliikunnan harrastamiselle vuodenajasta riippumatta. Lopella on runsaasti aktiivisesti toimivia urheiluseuroja, jotka omalla toiminnallaan rikastuttavat Lopen liikuntatarjontaa.

Liikuntatoimi
Lopen kunta
Yhdystie 5
12700 Loppi

Liikunnanohjaaja Satu Suomalainen
parhaiten tavoitettavissa puhelimitse
019 758 6033


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 7 Kyllä 0 Ei 7