Lastensuojelu

Lastensuojelulain mukaan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön ja hyvään hoitoon sekä monipuoliseen kehittymiseen. Lastensuojelun tavoitteena on lapsen oikeuksien turvaaminen. Lasta ja perhettä tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa omassa kodissaan.

Lastensuojelutyötä tekevät alueen sosiaalityöntekijät yleensä parityönä yhteistyössä useiden eri tahojen mm. lapsen vanhempien, koulun, päivähoidon, kotipalvelun, perheneuvolan ja psykologin kanssa.

Jos lapsen elinolosuhteet vaarantuvat, lapselle on taattava mahdollisimman hyvä hoito kodin ulkopuolella. Lastensuojelun toimintamuotoja ovat mm. avohuollon tukitoimet, sijaishuolto, huostaanotto ja jälkihuolto.

Yhteydenotot lastensuojeluasioissa virka aikana (klo 8.00-16.00):

Lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä
Seija Rimpiläinen
019 758 6177 tai 050 468 6585

Sosiaalityöntekijä
Sanna Ollikainen
019 758 6061 tai 040 330 6061

Virka-ajan ulkopuolella kiireellisissä tilanteissa lasten suojelun tarpeesta voi ilmoittaa hätäkeskukseen (112)

Kanta-Hämeen sosiaalipäivystys

Lastensuojeluilmoitus

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon tuen tarpeen arvioimiseksi

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä myös kirjallisena osoitteella Lopen lastensuojelu, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lastensuojelun suunnitelma

Ankkuri -tiimi

Perhehoitoyksikkö Kanerva tuottaa maakunnallisesti lastensuojelun perhehoidon palveluita avo- ja sijaishuoltoon.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 8 Kyllä 3 Ei 8