Aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki

Neuvonta ja ohjaus

aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä Kaija Männistö
p. (019) 758 6062, kaija.mannisto(at)loppi.fi

palvelusihteeri Leena Aalto
ma-pe klo 9.00 – 11.00 p. (019) 758 6056, leena.aalto(at)loppi.fi

Hakemukset ja ajanvaraukset

Hakemus tehdään joko kirjallisesti osoitteeseen: Lopen sosiaalitoimisto, Yhdystie 5, 12700 Loppi, tai varaamalla aika ma-pe klo 9.00-10.00, p. (019) 758 6062.

Työntekijöillä on käytössään henkilökohtaiset puhepostit. Mikäli tavoittelemasi henkilö ei pysty vastaamaan, hänelle voi jättää viestin. Asiaan pyritään palaamaan viimeistään seuraavana työpäivänä.

Emme ota vastaan sähköpostin liitetiedostona lähetettyjä toimeentulotuki-hakemuksen liitteitä sähköpostien tukkeutumisen takia sekä tietototurvasyistä. Asiakkaan vastuulla on toimittaa pyydetyt liitteet paperiversiona sosiaalitoimistoon.

Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi tueksi, joka turvaa perustoimeentulotuen silloin, kun henkilö tai perhe ei tule toimeen ansiotyöllään tai yrittäjätoiminnasta saaduilla tuloilla tai muilla tuloillaan ja varoillaan. Toimeentulotuen myöntää se kunta, jonka alueella henkilö tai perhe vakinaisesti oleilee.

Toimeentulotuki on viimesijainen henkilön ja perheen vähintään välttämätöntä toimeentulotukea turvaava etuus. Ennen sen myöntämistä selvitetään hakijan mahdollisuudet saada muita sosiaaliturvaetuuksia, kuten työmarkkinatukea, asumistukea ja opintotukea.

Toimeentulotuen myöntämisen perusteet

Toimeentulotuen suuruus

Toimeentulotuen suuruus määräytyy kuukausittain tehtävän laskelman perusteella. Siinä käytettävissä olevista tuloista vähennetään perheen välttämättömät menot. Tämä tulojen ja menojen erotus määrää sen, onko hakijalla oikeus toimeentulotukeen. Toimeentulotukea ei myönnetä velkojen maksuun. Menoina otetaan huomioon ns. perusosa ja muut huomioon otettavat menot lain ja asetuksen mukaisesti (esim. asumiskulut ja sairauskulut).

Perusosa

Perusosa sisältää (esim. yksin asuvan perusosa on 485,50 €/kk):

  • ravintomenot
  • vaatemenot
  • vähäiset terveydenhuoltomenot
  • henkilökohtainen ja kodin puhtaus
  • paikallisliikennemaksut
  • sanomalehtimaksut
  • televisiolupa
  • puhelinkulut
  • harrastus- ja virkistystoiminnan menot sekä
  • vastaavat henkilön ja perheen jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat menot.

Perusosaa voidaan alentaa, mikäli henkilö ilman perusteltua syytä kieltäytyy työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 13 Kyllä 4 Ei 13