Vammaisneuvosto

Toimintakausi 2017–2021

[sisältö tulossa pian]

 

Vammaisneuvoston toiminta-ajatus

Vammaisneuvosto on kunnan ja vammaisjärjestöjen yhteistyötoimielin. Vammaisneuvosto on kunnan alueella toimivien vammaisten, heidän omaistensa ja kaikkien niiden ihmisten, jotka haluavat parantaa ja tukea vammaisten ihmisten asemaa ja itsenäisen elämän mahdollisuuksia, yhteinen luottamuselin, jolla on kunnallisen luottamuselimen asema. Vammaisneuvoston tehtävänä on seurata vammaisten tarpeita ja tarpeisiin vastaamista kunnassa.

Vammaisneuvoston tavoitteet

Vammaisneuvoston tavoitteena on vaikuttaa, että kaikille kuntalaisille löytyy sopivat ratkaisut mm. tiedonvälitykseen, asemakaavoitukseen ja rakentamiseen, joukko- ym. liikenteeseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuriin, urheiluun, vapaa-ajan harrastuksiin sekä opetustoimeen.

Vammaisneuvoston toimintasuunnitelma

Vammaisneuvosto osallistuu mm. Lopen kunnan vammaispoliittisen ohjelman laatimiseen sekä aloittaa esteettömyyskartoituksen tekemisen kunnan kaikissa taajamissa.

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0