Kasvatus- ja koulutustoimi järjestää varhaiskasvatusta, esi- ja perusopetusta sekä lukiokoulutusta. Lopen opisto ja Lopen kirjasto ovat osa sivistystoimialaa. Kasvatus- ja sivistyspalveluiden toimintaa ohjaavat kasvatus- ja koulutuslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Kesäkerhotoiminta 2017

Kesäkerhotoimintaa järjestetään kesäkuussa koulun loma-aikana. Kesäkerhotoiminnassa korostuvat liikkuminen, retkeily, yhdessäolo sekä lasten toiveiden huomioiminen toiminnassa. Päiväkodin tilat, välineet ja materiaalit ovat kesäkerhotoiminnassa hyödynnettävissä. Tarvittaessa toimintaa yhdistetään päiväkoti – ja esiopetusikäisten lasten kanssa.

Lue lisää kesäkerhotoiminnasta:
Kesäkerhotoiminta 2017, esite

Ilmoittautumislomakkeen löytät varhaiskasvatuksen lomakkeista.