Lopen kunnassa varhaiskasvatusvaihtoehdot ovat päiväkotihoito, perhepäivähoito ja avoin varhaiskasvatus. Päivähoito toimii Kirkonkylän, Launosten ja Läyliäisten alueilla.

Esiopetusta toteutetaan sekä päiväkotien että koulujen tiloissa. Esiopetus sijoittuu koulujen toiminta-aikoihin ja on maksutonta. Esiopetusaika on päivittäin neljä tuntia. Esiopetuksen lisäksi sekä koulut että päiväkodit tarjoavat mahdollisuuden esiopetusajan ulkopuoliseen maksulliseen päivähoitoon.

Lopen päivähoidossa on ammattitaitoinen ja koulutettu henkilökunta. Päivähoidon vahvuutena on alueellinen monipuolisuus, pienimuotoisuus ja luonnonläheisyys.

Tarjoamme kunnallisessa varhaiskasvatuksessa:

  • hyvää ja turvallista hoitoa, kasvatusta ja opetusta
  • leikkiä, toimintaa, havainnointia ja elämyksiä
  • monipuolisen oppimisympäristön
  • rikkauden kasvaa ryhmässä
  • avointa yhteistoimintaa perheiden kanssa

 

Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen
Varhaiskasvatussuunnitelma 2014
Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011
OHR-tiedote vanhemmille

Infektiotaudit, tiedote varhaiskasvatuksessa olevien vanhemmille