Tervetuloa esiopetukseen

Perusopetuslain muutoksen myötä esiopetus muuttui velvoittavaksi vuoden 2015 alusta. Tämä merkitsee sitä, että lapsen on oppivelvollisuutta edeltävänä vuotena osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu osallistumisesta on lapsen huoltajalla.

Esiopetus on alle kouluikäisten lasten tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta, kasvatusta ja hoitoa. Esiopetuksessa opetus perustuu lapsen kehityksestä lähtevään toiminnalliseen ryhmä- ja yksilöohjaukseen, jossa korostuu leikinomaisuus. Sen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä edistää lapsen luontevaa siirtymistä kouluun. Esiopetuksessa tehdään yhteistyötä lähikoulun kanssa.

Lopella maksutonta esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen yhteydessä Muksumäen, Pellavan ja Sirkuksen päiväkodeissa, sekä perusopetuksen yhteydessä Pilpalan ja Länsi-Lopen kouluissa.

Esiopetusikäisiä lukuvuonna 2017–2018 ovat vuonna 2011 syntyneet lapset. Esiopetusta tarjotaan 4 tuntia päivässä ja esiopetus alkaa Lopella perusopetuksen kanssa samaan aikaan 10.8.2017 ja päättyy perjantaina 1.6.2018. Esiopetusta toteutetaan koulupäivinä lukuun ottamatta mahdollisia lauantaille osuvia koulupäiviä.

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle ensisijaisesti oman asuinalueen mukaiselta oppilaaksiottoalueelta.

  • Kuusivuotiaiden maksutonta esiopetusta annetaan vähintään 700 tuntia vuodessa, neljä tuntia päivässä.
  • Lopen kunnassa annettava esiopetus kuuluu sivistystoimen hallinnon alaisuuteen.
  • Perusopetuslain 32 §:n mukaan kuljetukseen oikeutetuille esiopetuksessa oleville lapsille järjestetään kuljetus koulukuljetusten yhteydessä silloin, kun matkan pituus on vähintään 3,0 km.
  • Kokopäivähoitoa tarvitsevalla lapsella säilyy subjektiivinen oikeus täydentävään varhaiskasvatukseen.

 

Esiopetuksen opetussuunnitelma, Lopen paikalliset tarkennukset 1.8.2016 alkaen

Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 

Esiopetuksen vuosikello

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0