Tervetuloa perhepäivähoitoon

Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto. Pienryhmä mahdollistaa lapsen yksilöllisen hoivan ja huomioimisen. Pysyvä hoitosuhde ja päivittäin läheinen yhteistyö vanhempien kanssa ovat perhepäivähoidon vahvuuksia.

Perhepäivähoitajat ovat päivähoidon ammattilaisia; osalla hoitajista on jo suoritettuna ammattitutkinto, osa suorittaa tutkintoa parasta aikaa. Pitkään työtä tehneillä on perhepäivähoitajan kurssi tai muita hoito- ja kasvatusalan kursseja ja he omaavat pitkän työkokemuksen.

Perhepäivähoito on lasten hoitoa hoitajan omassa kodissa. Perhepäivähoitajalla voi samanaikaisesti olla hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien ja lisäksi yksi osapäiväinen esikoululainen tai koululainen.

Perhepäivähoitokodin tulee täyttää hoitokodille asetettavat vaatimukset terveydellisiltä olosuhteiltaan sekä tilojen, turvallisuuden ja välineiden suhteen.

Perhepäivähoidon tavoitteet

Varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa toimintaa perhepäivähoidossa ja toimii hoitajan työvälineenä. Perhepäivähoidon toiminta koostuu perushoidosta, leikistä, ulkoilusta ja ohjatusta toiminnasta. Perhepäivähoidossa lasten kasvun ja kehityksen tukeminen on tavoitteellista toimintaa, jota hoitaja suunnittelee ja toteuttaa lasten ikätason ja kehityksen mukaan vanhempien toiveet huomioiden.

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Varahoito

Perhepäivähoitajan työ- ja vuosilomien aikana lasten päivähoito järjestetään ennalta sovitussa varahoitopaikassa, varahoitopaikkoina toimivat päiväkodit.


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0