Kunnanhallituksen esityslista 27.3.2017

Kokouksen KHALL:27.3.2017 18:00 esityslista: § Liitteet Otsikko 59 – LOPEN KUNNAN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN AJANKOHTAISKATSAUS 60 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 61 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 62 1 kpl LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VALINNANVAPAUSLAINSÄÄDÄNNÖKSI 63 – LAUSUNTO UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN, ÖSTERSUNDOMIN ALUEEN KAAVAEHDOTUKSESTA 64 4 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 28.3.2017

§ Liitteet Otsikko 28 2 kpl IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 2017 29 – YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA VUONNA 2016 30 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2016 31 1 kpl YHTEISTYÖHANKE HÄMEEN SETLEMENTTI RY:N KANSSA 32 – PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2016 33 1 kpl LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 34 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 35 – ILMOITUSASIAT 36 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 16.3.2017

Kokouksen KAKOLA:16.3.2017 17:30 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 16 – LÄYLIÄISTEN KOULUN IRTOKALUSTEET 17 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017-2018 18 – KOULULAISTEN KESÄKERHOTOIMINTA VUONNA 2017 19 2 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2017-2018 20 1 kpl KOULU- JA ESIOPETUKSEN KULJETUSSÄÄNNÖT 21 – KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TALOUSARVION … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 15.3.2017

§ Liitteet Otsikko 12 1 kpl POIKKEAMINEN / LUUKKONEN MIA JA JUNELL JAN 13 1 kpl POIKKEAMINEN / ATTENDO OY, PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN 14 1 kpl RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 15 4 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 16 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / BETONI-LEHTO OY 17 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 18 … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 6.3.2017

§ Liitteet Otsikko 43 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 44 – LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2040:N VALMISTELUAINEISTOSTA JA KAAVALUONNOKSESTA 45 – LOPEN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NEUVOTTELUIHIN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUELIMEN KOKOONPANOSTA 46 – RIIHIMÄEN KAUPUNGIN OMISTAMIEN YRITYSVOIMALA OY:N OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY:LLE 47 – ASUMISYKSIKKÖ KALLION MUUTTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI ASUMISYKSIKÖKSI 48 – KUNTAVAALIEN 2017 VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 28.2.2017

§ Liitteet Otsikko 14 1 kpl LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MAKSUT 15 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2017 16 – VANHUSPALVELUJEN JOHTAJAN VALINNAN VAHVISTAMINEN 17 – ASUMISYKSIKKÖ KALLION MUUTTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI ASUMISYKSIKÖKSI 18 1 kpl AIKUISTEN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO JA KULUKORVAUS 19 – NUORISOVALUUSTON EDUSTAJAN OSALLISTUMINEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN ASIOIDEN KÄSITTELYYN … Lue lisää

Valtuuston esityslista 20.2.2017

§ Liitteet Otsikko 1 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA 2 1 kpl TULEVAISUUDEN LUKIORATKAISU JA SEUTULUKIOKOKEILU 3 1 kpl ALUEELLINEN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2017-2020 4 – KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANO / MUUTOKSET 5 – ERO TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / ERIKSSON MIRA 6 – RHL-SEUTUJOHTORYHMÄN PERUSTAMINEN 7 1 kpl VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 2016 8 – VALTUUSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan esityslista 9.2.2017

§ Liitteet Otsikko 1 – VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 2 1 kpl KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUS 2017 3 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA 4 – KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 5 – TIEDOTTAMINEN 6 – TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KASVATUS- JA SIVISTYSTOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 7 – PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA VUODELLE 2017 8 – OPETUS- … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 6.2.2017

§ Liitteet Otsikko 23 – HYRIA KOULUTUS OY:N AJANKOHTAISKATSAUS 24 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 25 – PÄÄTÖKSET VUODEN 2017 VALTIONOSUUKSISTA JA MUUSTA RAHOITUKSESTA 26 – KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 27 2 kpl VUOKRANTARKISTUKSET VUONNA 2017 28 – MAAKUNNAN KUNTAJOHTAJIEN OPINTOMATKA 29 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA 30 3 kpl ASEMAKAAVAMUUTOS / KORTTELI … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 2.2.2017

§ Liitteet Otsikko 1 – VESILAITOSTARKASTUKSET 2 – TARJOUS KIRKONKYLÄN VEDENOTTAMON SANEERAUKSESTA 3 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT VUODELLE 2017 4 1 kpl TARJOUKSET KOULUKESKUKSEN KORJAUSRAKENNESUUNNITTELUSTA 5 – ILMOITUSASIAT 6 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 7 – MUUT ASIAT