Lupalautakunnan esityslista 25.4.2018

§ Liitteet Otsikko 22 3 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / RUDUS OY 23 – LAUSUNTO LOPEN POHJAVESIALUEIDEN LUOKKA- JA RAJAUSMUUTOKSISTA 24 – LOPEN KUNNAN JA PIRKANMAAN ELY-KESKUKSEN VÄLINEN SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ LAUNOSTEN VANHAN KAATOPAIKAN JATKOTUTKIMUKSISTA JA NIIDEN RAPORTOINNISTA 25 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 26 – ILMOITUSASIAT 27 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 28 – MUUT ASIAT … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 23.4.2018

§ Liitteet Otsikko 76 – KIINTEISTÖ OY LOPEN HOIVAKOTI – VÄLIVUOKRAUS 77 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 78 3 kpl OSALLISTUMINEN MAAKUNNALLISEEN VALINNANVAPAUSPILOTTIIN 79 – SUUNNITELMAN LAATIMINEN VALOKUITUVERKON TOTEUTTAMISEKSI LOPEN KUNNAN ALUEELLE 80 – VEROTILITYKSET 2018 81 2 kpl NURMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMINEN KIERTOKAPULAN OSAKKAAKSI 82 1 kpl LAUSUNTO SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 24.4.2018

§ Liitteet Otsikko 42 – MAAKUNNALLISEN PERHEOIKEUDELLISTEN PALVELUIDEN YKSIKÖN PERUSTAMINEN 43 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2018 44 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 45 – ILMOITUSASIAT 46 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 47 – MUUT ASIAT

Teknisen lautakunnan esityslista 19.4.2018

§ Liitteet Otsikko 12 – PERUSTURVATOIMEN AUTOKALUSTON SIIRTO 13 – TARJOUS KIRKONKYLÄN VEDENOTTAMON SANEERAUKSESTA 14 1 kpl VALTUUSTOALOITE / MARIANNA RAUTIAINEN LOPEN VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ 15 1 kpl AJONEUVOILLA AJO KIELLETTY -LIIKENNEMERKIN ASETTAMINEN VIIRANTIELLE 16 – TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2018 17 – ILMOITUSASIAT 18 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 19 – MUUT ASIAT

Valtuuston esityslista 16.4.2018

§ Liitteet Otsikko 8 – JOHTAJASOPIMUKSEN ERORAHAMENETTELY 9 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 10 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 11 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 12 – KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE 2017 13 1 kpl VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT 14 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / KARI VIDA 15 – VALTUUSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 16 – MUUT ASIAT

Sivistyslautakunnan esityslista 12.4.2018

§ Liitteet Otsikko 53 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT TYÖVUONNA 2018-2019 54 – VALTUUSTOALOITE 29.1.2018 / LOPEN YLÄKOULUN RYHMÄKOKOJEN MUUTTAMINEN 55 – SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 56 – 0.-2. YHDYSLUOKKIEN ESIOPETUKSEN JAKOTUNNIT 57 – VALTION ERITYISAVUSTUS PERUSOPETUKSEN INNOVATIIVISIIN KOKEILUIHIN JA KEHITTÄMISEEN 58 – LUKUVUOSISUUNNITELMIEN LISÄYKSIÄ 59 1 kpl OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖN WILMA-OIKEUDET 60 – ILMOITUS KOTIOPETUKSEEN SIIRTYMISESTÄ 61 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 26.3.2018

§ Liitteet Otsikko 52 – KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 53 2 kpl JOHTAJASOPIMUS 54 – JOHTAJASOPIMUKSEN ERORAHAMENETTELY 55 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 56 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 57 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 58 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 59 – LOPPI-RIIHIMÄKI-LIIKENTEEN OSTO 60 1 kpl LAUSUNTO REITTILIIKENNELUPAHAKEMUKSESTA, YHDYSLIIKENNE OY 61 – … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 27.3.2018

§ Liitteet Otsikko 27 1 kpl SOSIAALITOIMEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2018 28 – PERUSTURVATOIMEN AUTOKALUSTON SIIRTO 29 1 kpl SEUTUREKRYN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 30 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 31 – KANTA-HÄMEEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE DELEGOIDUN TOIMIVALLAN LAAJENTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI 32 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018 33 – SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2017 34 … Lue lisää

Lupalautakunnan esityslista 21.3.2018

§ Liitteet Otsikko 11 – OPINTIEN HOIVAKODIN URAKOITSIJAN SELVITYS VASTUISTA 12 2 kpl PÄÄTÖS LUPAHAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / DESTIA OY 13 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / DESTIA OY 14 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / EERO UKKOLA 15 2 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2018 16 – LAUSUNTO RIITALAN YHTEISMETSÄN HOITOKUNNAN MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA, HYVINKÄÄ 17 – MAA-AINES- JA … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 15.3.2018

§ Liitteet Otsikko 35 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2018-2019 36 – KOULULAISTEN KESÄKERHOTOIMINTA VUONNA 2018 37 – TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / SIVISTYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 38 – LOPEN KUNNAN ALAKOULUJEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018-2024 39 – ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN 1.-6.-LUOKKIEN UUSIEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOTEUTUMINEN 40 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDELLINEN TOTEUMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2017 41 2 kpl APURAHA-ANOMUS J.G. … Lue lisää