Kunnanhallituksen kokous 19.6.2017

§ Liitteet Otsikko 154 – VAHINGONKORVAUSVAADE / KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ KAUPPATIE 11 155 – KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSKUTSUN JA ASIALISTAN TOIMITTAMINEN JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN KOKOUKSEEN 156 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA 157 – KUNNANHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVÄN ASIAN PÖYDÄLLE JÄTTÄMINEN 158 – LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TOIMITTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE VUOSINA 2017-2021 159 – KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2017 160 … Lue lisää

Lupalautakunnan esityslista 21.6.2017

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl POIKKEAMINEN / TENNILÄ SEPPO JA TENNILÄ-POIKONEN TARJA 2 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU 3 – LUPALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, NÄHTÄVILLÄPITO JA PÄÄTÖKSENANTO 4 – LUPALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVARAN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 5 – PÄÄTÖS YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN SIJAISESTA 6 – VIRANAHALTIJOIDEN YMPÄRISTÖSUOJELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET TIEDOKSISAANTI- JA … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 15.6.2017

§ Liitteet Otsikko 1 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017 2 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA 3 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 4 – LOPEN TEATTERIRYHMÄN KURSSIMAKSU LOPEN OPISTOSSA LUKUVUODELLE 2017-2018 5 1 kpl OPETUSHALLITUKSEN LAATIMIIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN POHJAUTUVAN PAIKALLISEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 6 – ERITYISAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI 7 1 kpl LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 8 – PERUSKOULUN … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 20.6.2017

§ Liitteet Otsikko 61 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017 62 – PERUSTURVAJOHTAJAN SIJAINEN 63 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 64 – SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2016 65 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2017 66 1 kpl TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 67 – TALOUSARVION 2017 VALMISTELU JA PAINOPISTEALUEET 68 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 69 – ILMOITUSASIAT 70 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 20.6.2017

§ Liitteet Otsikko 22 – YKSITYISTIEJAOSTON VALITSEMINEN VAALIKAUDEKSI 23 1 kpl SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2018 – 31.12.2021 24 – MÄÄRÄRAHAN SIIRTO VÄHIKKÄLÄSUOJATIEN RAKENTAMISESTA KIRKONKYLÄN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN RAKENTAMISEEN 25 – TEKNISEN JOHTAJAN SIJAISESTA PÄÄTTÄMINEN 26 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2017 27 – ILMOITUSASIAT 28 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 29 – MUUT ASIAT

Perusturvalautakunnan esityslista 29.5.2017

§ Liitteet Otsikko 48 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2017 49 2 kpl SEUTUREKRYN ESITTELY 50 2 kpl PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN ESITYS BUDJETTILISÄYKSESTÄ VUODELLE 2018 51 – NEUVOLAN PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAKANSSI 52 – NIMIKEMUUTOS KOTIHOIDOSSA 53 – MUUTOKSET KYLVETYSPALVELUSSA 54 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 57 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 22.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) 116 – VALTUUSTON 2017-2021 ENSIMMÄINEN KOKOUS 117 – VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 118 – VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 119 – KUNNANHALLITUS 2017-2021 120 – VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA 2017-2021 121 – TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017-2021 122 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 123 – PERUSTURVALAUTAKUNTA 2017-2021 124 – SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2021 125 – TEKNINEN LAUTAKUNTA 2017-2021 … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 17.5.2017

§ Liitteet Otsikko 31 1 kpl POIKKEAMINEN / SYRJÄLÄ SAMI JA PÄIVI 32 1 kpl POIKKEAMINEN / RIIHIPELTI OY 33 1 kpl POIKKEAMINEN / HAGMAN GUSTAV 34 1 kpl POIKKEAMINEN / PYHÄLAMMI TERO 35 1 kpl POIKKEAMINEN / NIEMI ANNE 36 1 kpl RAKENNUSLUPA / ATTENDO OY 37 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / VALITUS LAITURIN … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 18.5.2017

§ Liitteet Otsikko 15 1 kpl KUNNANAVUSTUSTEN MAKSAMINEN YKSITYISTEILLE 16 – URHEILUKENTÄN PERUSKORJAUKSEN SUUNNITTELIJAN VALINTA 17 – TARJOUKSET KOULUKESKUKSEN A-RAKENNUKSEN KORJAUSTÖISTÄ 18 – VESI- JA VIEMÄRILIITTYMISSOPIMUKSET 19 – ILMOITUSASIAT 20 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 21 – MUUT ASIAT

Valtuuston esityslista 15.5.2017

§ Liitteet Otsikko 10 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 11 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2016 12 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 13 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2016 14 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 15 1 kpl LOPEN KUNNAN HANKINTAOHJEET 1.6.2017 ALKAEN 16 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN … Lue lisää