Sivistyslautakunnan esityslista 24.8.2017

§ Liitteet Otsikko 17 1 kpl OIKAISUVAATIMUS KIRJASTONHOITAJAN VALINTAMENETTELYSTÄ 18 – ERITYISAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI 19 – OSAVUOSIKATSAUS 2017 20 – PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2017-2018 21 – LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA 2017-2018 22 – KOULUJEN ILTAPÄIVÄTOIMINTASUUNNITELMAT 23 1 kpl PERUSOPETUKSEN KOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 24 – PERUSKOULUJEN YHTEINEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA 25 – TIEDOTUSASIAT 26 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 27 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI … Lue lisää

Lupalautakunnan esityslista 23.8.2017

§ Liitteet Otsikko 12 1 kpl POIKKEAMINEN / TUURE JUHANI JA MINNA 13 4 kpl LUPALAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2017 14 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 15 – ILMOITUSASIAT 16 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 17 – MUUT ASIAT  

Perusturvalautakunnan esityslista 23.8.2017

§ Liitteet Otsikko 72 – KUNTALAISALOITE LÄÄKÄRIBUSSIN HANKKIMISESTA 73 – IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON BUDJETTI VUODELLE 2018 74 – KOTIHOIDON SIJAISTILANNE 75 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.1.2017-30.6.2017 76 – PERUSTURVATOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2017 77 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 78 – ILMOITUSASIAT 79 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 80 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 14.8.2017

§ Liitteet Otsikko 193 1 kpl RÄYSKÄLÄN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI 194 – LOPEN KUNNAN RUOKAHUOLLON TULEVAISUUS 195 – VALTUUSTOALOITE / KUNNAN RUOKAHANKINTOJEN KRITEERISTÖ 196 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 197 – LAINASALKUN HOITOON LIITTYVÄT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 198 – MÄÄRÄRAHAN SIIRTO VÄHIKKÄLÄSUOJATIEN RAKENTAMISESTA KIRKONKYLÄN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN RAKENTAMISEEN 199 – KONSERNIOHJAUS JA VALVONTA 200 – LIIKENNEPALVELUJEN OSTO 201 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 19.6.2017

§ Liitteet Otsikko 154 – VAHINGONKORVAUSVAADE / KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ KAUPPATIE 11 155 – KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSKUTSUN JA ASIALISTAN TOIMITTAMINEN JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN KOKOUKSEEN 156 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA 157 – KUNNANHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVÄN ASIAN PÖYDÄLLE JÄTTÄMINEN 158 – LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TOIMITTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE VUOSINA 2017-2021 159 – KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2017 160 … Lue lisää

Lupalautakunnan esityslista 21.6.2017

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl POIKKEAMINEN / TENNILÄ SEPPO JA TENNILÄ-POIKONEN TARJA 2 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU 3 – LUPALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, NÄHTÄVILLÄPITO JA PÄÄTÖKSENANTO 4 – LUPALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVARAN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 5 – PÄÄTÖS YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN SIJAISESTA 6 – VIRANAHALTIJOIDEN YMPÄRISTÖSUOJELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET TIEDOKSISAANTI- JA … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 15.6.2017

§ Liitteet Otsikko 1 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017 2 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA 3 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 4 – LOPEN TEATTERIRYHMÄN KURSSIMAKSU LOPEN OPISTOSSA LUKUVUODELLE 2017-2018 5 1 kpl OPETUSHALLITUKSEN LAATIMIIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN POHJAUTUVAN PAIKALLISEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 6 – ERITYISAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI 7 1 kpl LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 8 – PERUSKOULUN … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 20.6.2017

§ Liitteet Otsikko 61 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017 62 – PERUSTURVAJOHTAJAN SIJAINEN 63 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 64 – SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2016 65 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2017 66 1 kpl TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 67 – TALOUSARVION 2017 VALMISTELU JA PAINOPISTEALUEET 68 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 69 – ILMOITUSASIAT 70 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 20.6.2017

§ Liitteet Otsikko 22 – YKSITYISTIEJAOSTON VALITSEMINEN VAALIKAUDEKSI 23 1 kpl SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2018 – 31.12.2021 24 – MÄÄRÄRAHAN SIIRTO VÄHIKKÄLÄSUOJATIEN RAKENTAMISESTA KIRKONKYLÄN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN RAKENTAMISEEN 25 – TEKNISEN JOHTAJAN SIJAISESTA PÄÄTTÄMINEN 26 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2017 27 – ILMOITUSASIAT 28 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 29 – MUUT ASIAT

Perusturvalautakunnan esityslista 29.5.2017

§ Liitteet Otsikko 48 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2017 49 2 kpl SEUTUREKRYN ESITTELY 50 2 kpl PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN ESITYS BUDJETTILISÄYKSESTÄ VUODELLE 2018 51 – NEUVOLAN PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAKANSSI 52 – NIMIKEMUUTOS KOTIHOIDOSSA 53 – MUUTOKSET KYLVETYSPALVELUSSA 54 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 57 – MUUT ASIAT