Kunnanhallituksen esityslista 18.6.2018

§ Liitteet Otsikko 116 – KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS 117 – VÄLIRAPORTOINTI TALOUSARVIOVUODELLE 2018 ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 118 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2019 VALMISTELUPERUSTEET 119 – VEROTILITYKSET 2018 120 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVA OMISTAJAOHJAUS 121 – JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEEN VALMISTELUTOIMIELIMEEN 122 – TILAPÄISRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN PILPALAN KYLÄT … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 19.6.2018

§ Liitteet Otsikko 31 2 kpl ESITYS KAIVOKUJAN KUNNOSSAPIDON PARANTAMISESTA SEKÄ TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMISESTA 32 1 kpl TARJOUKSET KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN ATERIAKULJETUKSISTA 2018-2020, OPTIO 1+1 VUOTTA 33 – ILMOITUSASIAT 34 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 35 – MUUT ASIAT

Lupalautakunnan esityslista 13.6.2018

§ Liitteet Otsikko 29 1 kpl VUODELLE 2018 ASETETTUJEN TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN VÄLITARKASTELU 30 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2018 LOPPUPUOLISKOLLA 31 – OIKAISUVAATIMUS / POIKKEAMISPÄÄTÖS NRO 2018-0005 § 4 32 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA 33 – LAUSUNTO VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ JA TYÖOHJELMASTA KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEELLA 34 – LAUSUNTO VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ JA … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 14.6.2018

§ Liitteet Otsikko 80 – SELVITYS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTOLLE 81 – NUORISOTOIMI / VASTIKKEELLISET AVUSTUKSET 82 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 83 1 kpl YLÄKOULUN JA LUKION STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT JA STIPENDIT 2018 84 – TALOUSARVION TOTEUMA 1.1. – 30.4.2018 85 1 kpl LASTEN YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN TARKISTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN 86 1 kpl TIEDOTUSASIAT 87 – … Lue lisää

Valtuuston esityslista 4.6.2018

§ Liitteet Otsikko 17 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 18 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017 19 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2017 20 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 21 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2018 22 2 kpl NURMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMINEN KIERTOKAPULAN OSAKKAAKSI 23 – VARHAISKASVATUKSEN ESIMIESRESURSSIN LISÄÄMINEN JA LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 29.5.2018

§ Liitteet Otsikko 52 – ESITYS PERHEHOIDON PALKKIOIDEN KOROTUKSISTA PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN KUNNISSA VUODELLE 2019 53 – MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN / YHTEISHANKINTA JA HANKINNAN PERIAATTEET 54 3 kpl EPALVELUKETJU-TYÖKALUN PILOTOIMISEN TULOKSET IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOHJAUKSESSA 55 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2018 56 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 57 – ILMOITUSASIAT 58 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 59 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 21.5.2018

§ Liitteet Otsikko 97 – HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017 98 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 99 – VEROTILITYKSET 2018 100 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2018 101 1 kpl PELLONVUOKRAUS / VEHKALONRINNE 433-404-17-5 102 – KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS 103 – OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNAN KILPAILUTUSTA … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 24.5.2018

§ Liitteet Otsikko 20 1 kpl KUNNANAVUSTUSTEN MAKSAMINEN YKSITYISTEILLE 21 – NOPEUSRAJOUS SUOSTUMUS MARJATAALINTIELLE 22 – NOPEUSRAJOITUSMERKKIEN SIIRTO NYYNÄISTEN YKSITYISTIELLÄ 23 – KIRJASTON JA KUNNANTALON SIIVOUSTÖIDEN KARTOITUS 24 1 kpl KOMPONENTTITARJOILU KOULURUOKAILUSSA 25 – VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / PIRTTILÄ SATU / LUOMUMAIDON TARJOAMINEN KOULUILLA JA PÄIVÄKODEISSA 26 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / PIRTTILÄ SATU … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 17.5.2018

§ Liitteet Otsikko 67 1 kpl KRIISISUUNNITELMA 68 1 kpl SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 69 1 kpl PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 70 – SITOVA TAVOITE 2018: YHTEISTYÖ SIVISTYKSEN ERI TEHTÄVÄALUEIDEN VÄLILLÄ 72 1 kpl LOPEN POHJOLA-NORDEN RY:N STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2018 73 – LUKUVUOSISUUNNITELMIEN LISÄYKSIÄ 74 – TYÖSUOJELUILMOITUS 75 – OIKAISUVAATIMUS VIRKASUHTEEN PURKAMISESTA 76 – … Lue lisää