Kunnanhallituksen esityslista 23.1.2018

§ Liitteet Otsikko 1 – KUNNANJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 2 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN VUOSIKELLO 2018 3 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 4 – LAINANOTTO VUONNA 2018 5 2 kpl VUOKRANTARKISTUKSET VUONNA 2018 6 – KAUPPAKIRJA ETELÄ-HÄMEEN OSUUSPANKKI – LOPEN KUNTA 7 – KAUPPAKIRJA HELSINGIN LAUDOITUS OY – LOPEN KUNTA 8 – KATSAUS LOPEN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 25.1.2018

§ Liitteet Otsikko 1 – VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN 2 – VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2018 ALKAEN 3 – KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET 2018 4 – KIRKONKYLÄN KOULUN JA LOPEN YLÄKOULUN ERITYISOPETUKSEN NIVELVAIHEEN SIIRTYMÄN TOIMINTAMALLI 5 1 kpl PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 6 1 kpl LUKUVUODEN 2018-2019 TYÖ- JA LOMA-AJAT 7 – LUKUVUOSISUUNNITELMIEN LISÄYKSIÄ 8 – SIVISTYSJOHTAJAN SIJAISTEN … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 19.12.2017

§ Liitteet Otsikko 51 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMISESTA 52 – VALTUUSTOALOITE / MARIANNA RAUTIAINEN lOPEN VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ 53 – ILMOITUSASIAT 54 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 55 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 18.12.2017

§ Liitteet Otsikko 314 – ELINVOIMAINFO 315 – KIINTEISTÖN OSTO 316 1 kpl TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 317 1 kpl KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018 318 – LAINASTA PERITTÄVÄN MARGINAALIN TARKISTAMINEN 319 – TELEOPERAATTORIPALVELUJEN KILPAILUTUS 320 – JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUSETELI 321 1 kpl TYÖLLISTÄMISLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO 1.1.2018 ALKAEN 322 – PRESIDENTINVAALI 2018 / VAALILAUTAKUNNAT … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 19.12.2017

§ Liitteet Otsikko 127 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2018 128 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2018 129 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2018 130 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018 131 – PELASTUSSUUNNITELMIEN PÄIVITYS 132 – OMAVALVONTASUUNNITELMIEN PÄIVITYS 133 – KATSAUS LOPEN KUNNAN TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVIIN TOIMEPITEISIIN 134 – SOSIAALIHUOLLON MAKSUT VUONNA 2018 135 – VIRAN- … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 21.12.2017

§ Liitteet Otsikko 55 1 kpl LOPEN LUKION KEHITTÄMISSUUNNITELMA 56 1 kpl LUKION OPETUSSUUNNITELMAN LISÄYS / LIIKUNTAVALMENNUKSEN JA HYVINVOINNIN KURSSI 57 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2018 58 – OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2018 59 – TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.11.2017 60 – TIEDOTUSASIAT 61 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 62 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT 63 … Lue lisää

Lupalautakunnan esityslista 12.12.2017

§ Liitteet Otsikko 43 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2018 ALKUPUOLISKOLLA 44 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018 – 2021 45 2 kpl LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN TARKISTAMINEN 46 – VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 47 – ILMOITUSASIAT 48 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 49 – MUUT ASIAT  

Valtuuston esityslista 11.12.2017

§ Liitteet Otsikko 71 2 kpl SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 72 1 kpl VASTAUS ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2016 73 – MUUTOKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOON 74 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN 75 1 kpl PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 76 – NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN VUOSILLE 2018-2019 77 1 kpl LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2018-2023 78 1 kpl LOPEN KUNNAN … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 12.12.2017

§ Liitteet Otsikko 120 – VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNAN PERIAATTEET 121 1 kpl ETEVAN KUNTAYHTYMÄN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2018 122 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2017 123 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 124 – ILMOITUSASIAT 125 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 126 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 4.12.2017

§ Liitteet Otsikko 307 – NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN VUOSILLE 2018-2019 308 – TONTIN TAKAISINOSTO / HELSINGIN LAUDOITUS OY 309 – MUUTOKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOON 310 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN 311 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2018 312 – KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 313 – MUUT ASIAT