Veneiden vuositarrat

Veneiden vuositarrat, maapaikka 25 euroa, on lunastettavissa pääkirjastosta 22.6.2017 mennessä. Tarrattomat veneet viedään viikolla 26 (26.–30.6.) kunnan varikolle, josta ne voi lunastaa veneen todelliset siirtokustannukset maksamalla. Loppi 7.6.2017 LOPEN KUNTA Tekninen toimi

Päätöksiä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisista ilmoituksista

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksillään 2.6.2017 (8 ja 9 §:t) hyväksynyt seuraavat ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. 8 §: Sulakul Oy / Bar Parooni: lauantaina 10.6.2017 järjestettävä Perunarock-kesätapahtuma ravintolassa ja sen piha-alueella Läyliäisten keskustassa. Ulkona tapahtuva ohjelma alkaa klo 13.00 ja päättyy klo 01.00. 9 §: Riihimäen moottoripyöräkerho Kahvakopla ry: lauantaina 10.6.2017 järjestettävä Enduro … Lue lisää

Ikäpiste on suljettuna 7.6.-2.8.2017

Ikäpiste on avoinna viimeisen kerran ennen kesätaukoa keskiviikkona 31.5.2017 klo 9.00-12.00. Ikäpiste on suljettuna 7.6.–2.8.2017. Seuraavan kerran avoinna kesätauon jälkeen keskiviikkona 9.8.2017 klo 9.00 – 12.00. Yhteystiedot: sairaanhoitaja Johanna Siivonen, puh. 019 758 6066, Terveystalo, Pajatie 1, 12700 Loppi

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo UPM-Kymmene Oyj, Ojajärvi

Insinööritoimisto Poutanen Oy:n hakemuksesta on käynnistetty ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Insinööritoimisto Poutanen Oy on toimittanut Lopen kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelman (2.5.2017) liittyen Lopen kylän tilan Sandvik 21:52 ja Tervakosken kylän tilan Tervaloppi 1:1571 alueilla tehtävään ranta-asemakaavaan ja ranta-asemakaavan muutokseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.5.2017, täydennetty 12.62017) koskien edellä mainittua kaavoitusta on yleisesti nähtävillä MRL 62 … Lue lisää

Lopen kunnan hallintosääntö

Valtuusto on kokouksessaan 15.5.2017 (§ 14) hyväksynyt Lopen kunnan hallintosäännön, joka tulee voimaan 1.6.2017. Hallintosääntö on nähtävillä Lopen kirjastossa palvelupiste Rosamundassa ajalla 24.5.–26.6.2017 sekä Lopen kunnan kotisivuilla.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2017

Valtuuston 15.5.2017 (§ 21) hyväksymä vuoden 2017 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on nähtävillä Lopen kirjastossa palvelupiste Rosamundassa ajalla 24.5.–26.6.2017 sekä Lopen kunnan kotisivuilla toistaiseksi. Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa on saatavissa kopiointikustannuksia vastaan palvelupiste Rosamundasta.