Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnos / UPM-Kymmene Oyj / Ojajärvi

Insinööritoimisto Poutanen Oy on laatinut Lopen kylän tilan Sandvik 21:52 ja Tervakosken kylän tilan Tervaloppi 1:1571 alueilla tehtävän ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnoksen (15.12.2017). Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa 21.2.–23.3.2018. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.12.2017) on nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa koko kaavoituksen laatimisvaiheen ajan. Alueen maanomistajilla … Lue lisää

Päätös maastoliikennelain mukaisesta luvasta, Panssarikolonna Oy

Lopen lupalautakunta on päätöksellään 7.2.2018 (§ 5) myöntänyt seuraavan maastoliikennelain 30 §:n mukaisen luvan: Panssarikolonna Oy: Lopen kunnan Lopenkylä, tila Patalukko RN:o 9:155, osoite Patojantie 164, 12600 Läyliäinen. Lupa on myönnetty elämyspalvelutoimintana tapahtuvaa panssariajoneuvoilla ajoa varten. Päätösasiakirjat oikaisuvaatimusohjeineen ovat nähtävillä 13.2. – 16.3.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Loppi … Lue lisää

Odotusajat vanhusten palveluihin

Odotusajat vanhusten palveluihin olivat ajalla heinä–joulukuu 2017: Tehostettu palveluasuminen keskimäärin 34 vrk Laitoshoito keskimäärin 0 vrk Kotihoito 0 päivää Omaishoidon tuki keskimäärin 14 vrk

Muistikahvila Lopella

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n muistikahvila on avoinna Lopella maanantaisin alla mainittuina päivinä klo 16.00-17.30. Kokoontumiset Kuntalassa, Holvitie 4, Loppi. 19.2.2018 Psoriasistietoutta. Huom! Tämä tapaamiskerta Lopen kirjaston Fallesmanni-salissa. 19.3.2018 Sujuuko arki? – kotona selviytyminen, muistihoitaja sh Kirsi Elo-Hutri 16.4.2018 Arjen aktivoiminen, HYRIAn opiskelijat Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja kesäkerhoon sekä esiopetukseen ilmoittautuminen

KOULUTULOKKAAT Syksyllä 2018 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan helmikuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2018 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/). Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai jos hän … Lue lisää

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haku

1.8.2018 alkavalle toimintakaudelle on lapsen varhaiskasvatuspaikkaa haettavaa viimeistään 31.3.2018. Varhaiskasvatuspaikkaa päiväkotiin tai perhepäivähoitoon on haettava vähintään neljä (4) kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Palvelujen sujuvuuden vuoksi huoltajia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin … Lue lisää

Vertaistukiryhmät muistisairaiden omaisille keväällä 2018

Vertaistukiryhmä kokoontuu Lopella kerran kuukaudessa Hoivakoti Eedilässä, päiväkeskus Pihlajan takkahuoneella klo 12.30-14.00. Kevään tapaamiset: keskiviikko 7.2.2018, tiistai 6.3.2018, tiistai 3.4.2018, tiistai 8.5.2018. Ryhmän tavoitteena on tukea arjessa jaksamista. Tule jakamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja esittämään sinua askarruttavia kysymyksiä. Järjestämme hoidettaville omaisille ohjattua toimintaa samanaikaisesti. Toiminta on maksutonta. Tervetuloa!

Ympäristölupahakemus, Eero Ukkola

Eero Ukkola on toimittanut Lopen lupalautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee rakennettavaa, 530 lypsävälle kutulle ja 160 nuorvuohelle tarkoitettua, eläinsuojaa tilalla Halmela, RN:o 88:2 Lopen kunnan Lopenkylässä, osoite Halmelantie 77, 12700 LOPPI. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 24.1. – 23.2.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, … Lue lisää

Vuokra-asuntojen hakeminen vuonna 2018

Lopen kunta julistaa haettavaksi vuoden 2018 aikana vapautuvat Lopen Vuokratalot Oy:n, Lopen Vanhustentalot Oy:n sekä kunnan suorassa omistuksessa olevat vuokra-asunnot. Hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Hakemusten voimassaolo lakkaa puolivuosittain 30.6. ja 31.12. Hakemuksen voi uusia soittamalla tai käymällä henkilökohtaisesti. Hakemukset jätetään asuntosihteerille kunnantalolle, Yhdystie 5, 12700 LOPPI, puh. 019 758 6013. Asuntosihteeriltä saa myös hakemuslomakkeita ja … Lue lisää