Palvelupiste Rosamunda siirtyy pääkirjastoon 3.4.2017

Kunnantalon Palvelupiste Rosamunda on suljettuna 23.3.2017 ja muuton takia 30.-31.3.2017. Palvelupiste toimii 3.4.2017 lähtien pääkirjastossa, Kauppatie 3, Loppi. Palvelupisteestä voi entiseen tapaan ostaa kuntosalikortit, venemerkit, matonpesupoletit, ja hoitaa kunto- ja liikuntasalien avainasiat. Palvelupisteessä myydään myös Matkahuollon seutu- ja vuosilippuja, sekä Kelan koulumatkatukikortteja. Tervetuloa asioimaan!

Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan, kesäkerhotoiminta ja esiopetukseen ilmoittautuminen

KOULUTULOKKAAT Syksyllä 2017 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan maaliskuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2017 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/). Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai jos hän … Lue lisää

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haku, yksityisen hoidon kuntalisä, lasten kotihoidontuki ja Loppi-lisä

KUNNALLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKU Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava vähintään 4 kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Palvelujen sujuvuuden vuoksi huoltajia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. … Lue lisää

Ympäristöpäällikön virka

Lopen kunnassa on avoinna YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN VIRKA Lopen kunta hakee vakituiseen virkasuhteeseen ympäristöpäällikköä. Tehtävänä on toimia kunnan ympäristötoimen esimiehenä ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimivan lautakunnan esittelijänä. Ympäristöpäällikön vastuulle kuuluu myös osa yksikön lakisääteisistä valmistelu- ja valvontatehtävistä. Ympäristötoimen tehtäviin kuuluvat muun muassa ympäristölainsäädännössä määrätyt lupa- ja valvontatehtävät, ympäristön tilan seurannan, vesiensuojelun ja luonnonsuojelun edistämisen tehtävät sekä ympäristönsuojelun tiedottamis- … Lue lisää

Kuulutus ehdokaslistojen yhdistelmästä

KUULUTUS Vaalilain 44 §:n mukaisesti Lopen kunnan äänioikeutettujen tiedoksi saatetaan, että Lopen kunnassa 9. huhtikuuta 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa esiintyvät seuraavat ehdokaslistat: • Perussuomalaiset r.p. • Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p., jotka muodostavat vaaliliiton • Kansallinen Kokoomus r.p. • Suomen Keskusta r.p. • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. • Vihreä liitto r.p. • Vasemmistoliitto r.p. Edelleen tiedoksi saatetaan, … Lue lisää

Kunnanavustusten hakeminen yksityisteille

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset on jätettävä tekniselle lautakunnalle, os. Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse tiina.ojanen@loppi.fi 30.4.2017 mennessä. Kunnanavustus maksetaan vuonna 2016 aiheutuneista kunnossapitokustannuksista. Hakemuslomakkeita saa palvelupiste Rosamundasta tai linkistä Tieavustushakemuslomake Yksityistieasioita hoitaa Toni Myllynen p. 040 330 6047, sähköposti toni.myllynen@loppi.fi  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastikkeelliset avustukset haettavana

Nuorisotoimen vastikkeelliset avustukset (3.500 €) nuorisotyötä tekeville järjestöille ja omaehtoisille nuorisoryhmille. Kulttuuritoimen vastikkeelliset avustukset (3.000 €) loppilaisille rekisteröidyille yhdistyksille. Avustuksia myönnetään esim. taajama-alueiden, uimarantojen ja leikkipaikkojen viihtyvyyden sekä siisteyden ylläpitoon ja erityisryhmien viriketoiminnan järjestämiseen. Vapaamuotoiset hakemukset 29.3.2017 klo 16.00 mennessä osoitteella Lopen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Pääkirjasto pidetään suljettuna muutostöiden vuoksi

Pääkirjasto on suljettuna 20.3.-1.4.2017 (viikot 12 ja 13). Lainoja voi palauttaa kirjaston palautuslaatikkoon. Lainoja voi uusia puhelimitse, sähköpostitse ja kirjaston verkkosivun kautta (vaatii salasanan). Päivän lehtiä pääsee lukemaan kiinnioloaikana Fallesmanni-saliin seuraavasti: maanantaina, tiistaina, torstaina ja perjantaina klo 9 – 13, keskiviikkona klo 12.30 – 16.00. KIRJASTOAUTO PALVELEE OMAN AIKATAULUNSA LISÄKSI PÄÄKIRJASTON TAKAPIHALLA (kirjaston ja kunnantalon … Lue lisää

Teknisen toimen kesätyöpaikat

Tekninen toimi palkkaa 10 kesätyöntekijää puisto-, urheilu- ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kunnossapitotehtäviin. Hakemukset tulee toimittaa 8.4.2017 klo 12.00 mennessä. Tarkemmat tiedot www.loppi.fi, www.kuntarekry.fi ja www.mol.fi.

Ranta-asemakaavan hyväksyminen / Pitkäjärven eteläosa

Valtuusto on kokouksessaan 20.2.2017 (§ 1) hyväksynyt Pitkäjärven eteläosan ranta-asemakaavan. Asiakirjat ovat nähtävänä 1.3.–31.3.2017 Palvelupiste Rosamundassa (kunnantalo/kirjasto) ja Lopen kunnan kotisivuilla. Loppi 1.3.2017 LOPEN KUNNANHALLITUS