Lopen kunnan valtuuston kokous

pidetään maanantaina 3.9.2018 klo 18.00 Lopen kunnantalossa valtuuston kokoushuoneessa, osoite Yhdystie 5, toinen kerros. Kokouksen esityslista on nähtävillä kunnan kotisivuilla vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä Lopen kunnantalossa 5.9.2018 klo 10–14. Loppi 22.8.2018 Timo Heinonen valtuuston puheenjohtaja

Osayleiskaavaehdotus / Läyliäinen–Maakylä 2035

A-Insinöörit Oy on laatinut Läyliäinen–Maakylä-osayleiskaava 2035:n kaavaehdotuksen selostuksineen (28.6.2018). Osayleiskaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti nähtävillä 22.8.–21.9.2018 Palvelupiste Rosamundassa Lopen kirjastossa ja Lopen kunnan kotisivuilla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus osayleiskaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi. Lisätietoja osayleiskaavaehdotuksesta antaa … Lue lisää

Ajoneuvon siirto

Lopen kunta on siirtänyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen: Rek.n:o CIC-101, Merkki Nissan Sunny, Sijaintipaikka Launontie 6:n kohdalla puistoalueella, Siirtopäivä 10.8.2018. Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon … Lue lisää

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

KUULUTUS ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on 1.9.2018 klo 7–19 välisenä aikana järjestettävä Enduro Sprint -moottoripyöräkilpailu Lopen Räyskälän lentokenttäalueella, osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. Ilmoitus on nähtävillä 13.8.–24.8.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite … Lue lisää

Määräalan myynti

Lopen kunta myy tarjousten perusteella Lopen kunnan Läyliäisten kylässä sijaitsevasta tilasta Sairila 433-406-25-85 noin 2.200 m²:n määräalan. Myytävä määräala tullaan osoittamaan Läyliäinen–Maakylä 2035 -osayleiskaavassa maa- ja metsätalousalueeksi (M). Alueelle ei voi rakentaa. Myynti-ilmoitus ja kartta alueesta löytyvät Lopen kunnan kotisivuilta ja Lopen kunnan Palvelupiste Rosamundasta (Lopen kirjasto, Kauppatie 3, Loppi). Kirjalliset tarjoukset suljetussa kirjekuoressa tulee toimittaa … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

KUULUTUS PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 3.8.2018 (8 §) hyväksynyt AMJ-Tuotanto Oy:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Läyliäisten kylässä, osoitteessa Läyliäistenraitti 710, 12600 Läyliäinen, tiloilla Tasanko RN:o 8:166 ja Metsäsuo RN:o 8:170 tehtävää uuden teollisuushallin ja varastokentän rakentamisen kannalta välttämätöntä louhintaa ja murskausta. Louhinta ja murskaus … Lue lisää

Ajoneuvon siirto

Lopen kunta on siirtänyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen: Rek.n:o: —–  Merkki: Seat Ibiza Farmari  Sijaintipaikka: Koulurinne 5, 12700 Loppi  Siirtopäivä: 6.7.2018    Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus … Lue lisää

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2018

Valtuuston 4.6.2018 (§ 21) hyväksymä vuoden 2018 Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2018 on nähtävillä Lopen kirjastossa palvelupiste Rosamundassa ajalla 13.6.–13.7.2018 sekä Lopen kunnan kotisivuilla toistaiseksi. Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa on saatavissa kopiointikustannuksia vastaan palvelupiste Rosamundasta.

Ilmoittautuminen Lopen opiston kursseille

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018–2019 alkaa 12.6.2018 klo 9. Ilmoittautua voi joko verkkopalvelussa https://www.opistopalvelut.fi/loppi/ tai puhelimitse p. 019 758 6032. Opinto-ohjelma jaetaan loppilaisiin kotitalouksiin 6.6.2018.