Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 §:N MUKAISESTA ILMOITUKSESTA Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 16.8.2017 (13 §) hyväksynyt Happysony Oy:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee lauantaina 19.8.2017 järjestettävää kesätapahtumaa ravintola Loppi Hovissa ja sen edustalla Lopen Kirkonkylän keskustassa, osoite Yhdystie 8, 12700 Loppi. Tapahtumassa eri yhtyeet esittävät musiikkia. Ulkona tapahtuva ohjelma alkaa klo 12.00 ja … Lue lisää

Muistiyhdistyksen kaverikahvila Lopella

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n kaverikahvila on avoinna Lopella maanantaisin alla mainittuina päivinä klo 16.00-17.30. Kokoontumiset Kuntalassa, Holvitie 4, Loppi. 21.8.2017 18.9.2017 Kodin turvallisuus 16.10.2017 Sydänystävällinen ruokavalio, sairaanhoitaja Tiina Nurmela, Riihimäen seudun sydänyhdistys ry 20.11.2017 Miten hoidan lihaskuntoani Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Ikäpiste suljettuna 23.8.2017

Ikäpiste on suljettuna keskiviikkona 23.8.2017. Avoinna jälleen normaalisti 30.8.2017 klo 9.00–12.00. Osoite Terveystalo, Pajatie 1, 12700 Loppi, puh. 019 758 6066. Tervetuloa!

Ikäpiste tiedottaa

Ikäpiste on avoinna kesätauon jälkeen 9.8.2017 lähtien keskiviikkoisin klo 9.00–12.00. Osoite Terveystalo, Pajatie 1, 12700 Loppi, puh. 019 758 6066. Tervetuloa!

Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 2018

Erityisryhmien asumiseen tarkoitetut avustukset ja saman hankkeen korkotukilainat julistetaan haettavaksi. Hakuaika päättyy 28.9.2017, johon mennessä hakemukset liitteineen tulee jättää Lopen kuntaan lausuntoa varten. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja avustuksista saa myös osoitteesta www.ara.fi sekä asuntotoimesta puh. 019 758 6013.

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen vireilletulo UPM-Kymmene Oyj, Ojajärvi

Insinööritoimisto Poutanen Oy:n hakemuksesta on käynnistetty ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen laatiminen. Insinööritoimisto Poutanen Oy on toimittanut Lopen kunnalle osallistumis- ja arviointisuunnitelman (2.5.2017) liittyen Lopen kylän tilan Sandvik 21:52 ja Tervakosken kylän tilan Tervaloppi 1:1571 alueilla tehtävään ranta-asemakaavaan ja ranta-asemakaavan muutokseen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (2.5.2017, täydennetty 12.62017) koskien edellä mainittua kaavoitusta on yleisesti nähtävillä MRL 62 … Lue lisää

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2017

Valtuuston 15.5.2017 (§ 21) hyväksymä vuoden 2017 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on nähtävillä Lopen kirjastossa palvelupiste Rosamundassa ajalla 24.5.–26.6.2017 sekä Lopen kunnan kotisivuilla toistaiseksi. Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa on saatavissa kopiointikustannuksia vastaan palvelupiste Rosamundasta.

Läyliäinen-Maakylä-osayleiskaava 2035 -luonnos

A-Insinöörit Suunnittelu Oy on laatinut Läyliäinen–Maakylä-osayleiskaava 2035 -luonnoksen selostuksineen (20.3.2017). Osayleiskaavaluonnos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa (osoite: Kauppatie 3) 5.4.–5.5.2017. Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia … Lue lisää

Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haku, yksityisen hoidon kuntalisä, lasten kotihoidontuki ja Loppi-lisä

KUNNALLISEEN VARHAISKASVATUKSEEN HAKU Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava vähintään 4 kuukautta ennen kuin hoitoa tarvitaan. Palvelujen sujuvuuden vuoksi huoltajia pyydetään pitämään hakemustiedot ajan tasalla mm. hoidon alkamisajan suhteen. Mikäli hoidon tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen ajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan. … Lue lisää