Muistikahvila Lopella

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n muistikahvila on avoinna Lopella maanantaisin alla mainittuina päivinä klo 16.00-17.30. Kokoontumiset Kuntalassa, Holvitie 4, Loppi. 27.2.2017 Jumpataan muistia ja muistellaan menneitä 27.3.2017 Kotiseutuni historiaa hauskasti 24.4.2017 Sattuman sanelemaa, opiskelijat sanailevat sulavasti 29.5.2017 Tietoa terveydestäni (sydän, diabetes ja hengitys) Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Kuntavaalit 2017

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestys Kuntavaalien ennakkoäänestys Lopen kunnassa on 29.3.–4.4.2017. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnantalon kokoushuone I, Yhdystie 5, 12700 LOPPI. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat: ke–pe 29.–31.3.2017 klo 09.00–18.00 la–su 1.–2.4.2017 klo 10.00–14.00 ma–ti 3.–4.4.2017 klo 09.00–18.00   Vaalilain 46 §:n 1 momentin mukaan jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet … Lue lisää

Ikäpiste tiedottaa

IKÄPISTE TIEDOTTAA Ikäpiste on suljettu keskiviikkona 22.2.2017 ja 1.3.2017. Ikäpiste avoinna 8.3.2017 klo 9.00 – 12.00. Ikäpiste avoinna entiseen tapaan keskiviikkoisin klo 9.00 – 15.00 15.3.2017 lähtien. Tervetuloa! Puh. 019 758 6066, Terveystalo, Pajatie 1, 12700 Loppi.

Asemakaavamuutosluonnos / kortteli 2 / Läyliäinen

ASEMAKAAVAMUUTOSLUONNOS / KORTTELI 2 / LÄYLIÄINEN Insinööritoimisto Poutanen Oy on laatinut osallistumis- ja arviointisuunnitelman (3.1.2017) sekä asemakaavamuutosluonnoksen (9.1.2017) koskien Läyliäisten asemakaava-alueen korttelin 2 tontteja 3 ja 5 sekä Jokitien katualuetta. Maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n mukaan asemakaavamuutosluonnos (9.1.2017) pidetään nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa ajalla 1.3.–31.3.2017 sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (3.1.2017) koko kaavan laatimisvaiheen ajan. … Lue lisää

Odotusajat vanhusten palveluihin

ODOTUSAJAT VANHUSTEN PALVELUIHIN Odotusajat vanhusten palveluihin olivat ajalla heinä–joulukuu 2016: • Tehostettu palveluasuminen 72 vrk • Laitoshoito 0 vrk • Kotihoito 0 päivää • Omaishoidon tuki 14 vrk

Vertaistukiryhmät muistisairaiden omaisille keväällä 2017

VERTAISTUKIRYHMÄT MUISTISAIRAIDEN OMAISILLE KEVÄÄLLÄ 2017 Vertaistukiryhmä kokoontuu Lopella kerran kuukaudessa Hoivakoti Eedilässä, päiväkeskus Pihlajan takkahuoneella klo 12.30-14.00. Kevään tapaamiset tiistaisin 17.1.2017, 14.2.2017, 14.3.2017, 11.4.2017, 9.5.2017. Ryhmän tavoitteena on tukea arjessa jaksamista. Tule jakamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja esittämään sinua askarruttavia kysymyksiä. Järjestämme hoidettaville omaisille ohjattua toimintaa samanaikaisesti. Toiminta on maksutonta. Tervetuloa!

Talous- ja palkkahallinto 1.1.2017-

TALOUS– JA PALKKAHALLINTO 1.1.2017- Lopen kunta on siirtynyt käyttämään 1.1.2017 lukien talous- ja palkkahallinnon palveluissaan RHL-Data Oy:n palvelukeskusta. Siirto tapahtuu niistä tilitapahtumista alkaen, joissa tavaran tai palvelun toimittaminen ajoittuu vuoden 2017 puolelle eli vuoden 2017 kirjanpitoon. Kunta laskuttaa vuoden 2017 puolella yhä aikaisempaan tapaan niistä palveluistaan, jotka kunnan henkilökunnan toimesta on annettu vuoden 2016 aikana, … Lue lisää

Ranta-asemakaavaehdotus / Pitkäjärven eteläosa

RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUS / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA Maanmittari Oy Öhman on laatinut Pitkäjärven eteläosan ranta-asemakaavaehdotuksen (15.9.2016), joka koskee tilaa Vehkajärvi 433-402-14-40. Ranta-asemakaavaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 2.11.–2.12.2016 Palvelupiste Rosamundassa. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus ranta-asemakaavaehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi. … Lue lisää