Lupalautakunnan pöytäkirja 13.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 29 1 kpl VUODELLE 2018 ASETETTUJEN TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN VÄLITARKASTELU 30 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2018 LOPPUPUOLISKOLLA 31 – OIKAISUVAATIMUS / POIKKEAMISPÄÄTÖS NRO 2018-0005 § 4 32 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA 33 – LAUSUNTO VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ JA TYÖOHJELMASTA KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEELLA 34 – … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 1.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 7 – KUNNANJOHTAJAN ESITTÄYTYMINEN 8 – IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ESITTELY 9 – LOPEN ILTATORI 14.6.2018 10 2 kpl IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUIDEN VALMISTELU KANTA-HÄMEEN MAAKUNNASSA / TEEMARAPORTIT VANHUSNEUVOSTOILLE 11 – LOPEN VAMMAISNEUVOSTON JA VANHUSNEUVOSTON YHTEISTAPAAMINEN 12 3 kpl MAAKUNNALLINEN VANHUSNEUVOSTO 13 1 kpl KANTA-HÄMEEN VANHUSNEUVOSTOJEN SEUDULLISET SEMINAARIT VUONNA 2018 14 … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 4.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 17 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 18 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017 19 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2017 20 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 21 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2018 22 2 kpl NURMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMINEN KIERTOKAPULAN OSAKKAAKSI 23 – VARHAISKASVATUKSEN ESIMIESRESURSSIN … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 4.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 114 – KUNNAN KONSERNIOHJE 115 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 29.5.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 52 – ESITYS PERHEHOIDON PALKKIOIDEN KOROTUKSISTA PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN KUNNISSA VUODELLE 2019 53 – MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN / YHTEISHANKINTA JA HANKINNAN PERIAATTEET 54 3 kpl EPALVELUKETJU-TYÖKALUN PILOTOIMISEN TULOKSET IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOHJAUKSESSA 55 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2018 56 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 57 – ILMOITUSASIAT 58 – LAUTAKUNNAN … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 24.4.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 41 1 kpl VASTINE HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEEN 42 – MAAKUNNALLISEN PERHEOIKEUDELLISTEN PALVELUIDEN YKSIKÖN PERUSTAMINEN 43 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2018 44 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 45 – ILMOITUSASIAT 46 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 47 – MUUT ASIAT 51 – OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNAN KILPAILUTUSTA … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 24.5.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 20 1 kpl KUNNANAVUSTUSTEN MAKSAMINEN YKSITYISTEILLE 21 – NOPEUSRAJOUS SUOSTUMUS MARJATAALINTIELLE 22 – NOPEUSRAJOITUSMERKKIEN SIIRTO NYYNÄISTEN YKSITYISTIELLÄ 23 – KIRJASTON JA KUNNANTALON SIIVOUSTÖIDEN KARTOITUS 24 1 kpl KOMPONENTTITARJOILU KOULURUOKAILUSSA 25 – VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / PIRTTILÄ SATU / LUOMUMAIDON TARJOAMINEN KOULUILLA JA PÄIVÄKODEISSA 26 1 kpl VASTAUS … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 21.5.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 97 – HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017 98 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 99 – VEROTILITYKSET 2018 100 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2018 101 1 kpl PELLONVUOKRAUS / VEHKALONRINNE 433-404-17-5 102 – KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS 103 – OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / OIKAISUVAATIMUS KOSKIEN VANHUSTEN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 17.5.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 67 1 kpl KRIISISUUNNITELMA 68 1 kpl SUUNNITELMA OPPILAIDEN SUOJAAMISEKSI VÄKIVALLALTA, KIUSAAMISELTA JA HÄIRINNÄLTÄ 69 1 kpl PERUSOPETUKSEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 70 – SITOVA TAVOITE 2018: YHTEISTYÖ SIVISTYKSEN ERI TEHTÄVÄALUEIDEN VÄLILLÄ 72 1 kpl LOPEN POHJOLA-NORDEN RY:N STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2018 73 – LUKUVUOSISUUNNITELMIEN LISÄYKSIÄ 74 – TYÖSUOJELUILMOITUS 75 – … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 14.5.2018

§ Liitteet Otsikko 22 – HALLINTOPÄÄLLIKÖN KUULEMINEN 23 – SIDONNAISUUSREKISTERIN TILANNE 24 – TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 25 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017 26 – ARVIOINTIKERTOMUS 2017 27 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku