Perusturvalautakunnan pöytäkirja 16.10.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 90 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2018-2019 91 – OSALLISTUMINEN KOTIHOIDON VERTAISKEHITTÄMISEEN 92 – VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN OSTOPALVELUJEN KILPAILUTTAMINEN 93 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 94 – ILMOITUSASIAT 95 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 96 – MUUT ASIAT 100 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2017 9998 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 9.10.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 238 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2018 239 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 240 2 kpl KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – EVON LUONTO OY 241 – HANKINTAKAUPPATARJOUKSET 242 – TARJOUKSET SUOHARVENNUKSEN PUISTA 243 – TALOUSSUUNNITTELIJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 244 1 kpl SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2016 245 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 5.10.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 37 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIO- JA INVESTOINTI ESITYS VUODELLE 2018 38 – PYSÄKÖINNIN RAJOITTAMINEN KAUPPATIELLÄ 39 – ILMOITUSASIAT 40 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 41 – MUUT ASIAT 42 – ARVIOINTIKERTOMUS 2016 9998 – Muutoksenhaku

Lupalautakunta pöytäkirja 27.9.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 18 1 kpl POIKKEAMINEN / SAARELA JOE JA LUKKANEN TUULA 19 1 kpl POIKKEAMINEN / MELASALMI REINO 20 1 kpl SUUNNITTELUTARVERATKAISU / AMJ-TUOTANTO OY 21 6 kpl LUPALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020 22 – POIKKEAMIS- JA SUUNNITTELUTARVERATKAISUPÄÄTÖSTEN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJALLE 23 – LAUSUNTO ASEMAKAAVAN MUUTOSEHDOTUKSESTA … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 11.9.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 217 – OSAVUOSIKATSAUS 2017 218 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 219 – LAINANOTTO VUONNA 2017 221 – KIRKONKYLÄN TOINEN TAKSITOLPPA 222 – LAUSUNTO TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN 223 – TILAPÄISRAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN LEADER-HANKKEELLE ”RÄYSKÄLÄN AJOHARJOITTELURATA” 224 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MUSTONEN NIINA 225 – VANHUSNEUVOSTO 2017-2021 226 – KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 27.9.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 31 – VASTAUS VARHAISKASVATUKSEN HOITOAIKATUNTIEN TULKINTAAN LIITTYVÄÄN SELVITYSPYYNTÖÖN 32 – VARHAISKASVATUKSEN ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2017-2018 33 1 kpl LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 34 – OPPIKIRJAT JA NIIHIN LIITTYVÄT OHEISMATERIAALIT / PUITESOPIMUKSEEN LIITTYMINEN 35 – LISÄYS JOENTAAN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN 36 – LISÄYS KORMUN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN 37 – ILMOITUS KOTIOPETUKSEEN SIIRTYMISESTÄ 38 … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 25.9.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 52 1 kpl TALOUSSUUNNITTELIJAN VIRKA 53 – OSAVUOSIKATSAUS 2017 54 – MÄÄRÄRAHAN SIIRTO VÄHIKKÄLÄSUOJATIEN RAKENTAMISESTA KIRKONKYLÄN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN RAKENTAMISEEN 55 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – HELSINGIN LAUDOITUS OY 56 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MUSTONEN NIINA 57 – VALTUUSTOALOITE / KUNNAN RUOKAHANKINTOJEN KRITEERISTÖ 58 2 kpl VALTUUSTON … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 11.9.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 14 – OMA HÄME -HANKE / IKÄIHMISTEN MUUTOSAGENTTI 15 – VANHUSNEUVOSTON HENKILÖKOHTAISET VARAJÄSENET 16 – VANHUSTENVIIKKO 1.-8.10.2017 17 – VANHUSNEUVOSTON KOKOUKSIIN OSALLISTUVAT ASIANTUNTIJAT 18 – SEURAAVA KOKOUS 19 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 12.9.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 84 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017 85 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2017 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2018-2019 86 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 87 – ILMOITUSASIAT 88 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 89 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 5.9.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 30 – OSAVUOSIKATSAUS 2017 31 – LAUSUNTO ASEMAKAAVA MUUTOKSESTA / KORTTELI 2 / LÄYLIÄINEN 32 – ALOITE KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMISEKSI VÄLILLE SAIRILANTIE – KOIRAJOENPOLKU 33 – VESI- JA VIEMÄRILIITTYMISSOPIMUKSET 34 – ILMOITUSASIAT 35 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 36 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku