Kunnanhallituksen pöytäkirja 14.8.2017

§ Liitteet Otsikko 193 1 kpl RÄYSKÄLÄN LEIRIKESKUKSEN MYYNTI 194 – LOPEN KUNNAN RUOKAHUOLLON TULEVAISUUS 195 – VALTUUSTOALOITE / KUNNAN RUOKAHANKINTOJEN KRITEERISTÖ 196 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 197 – LAINASALKUN HOITOON LIITTYVÄT TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 198 – MÄÄRÄRAHAN SIIRTO VÄHIKKÄLÄSUOJATIEN RAKENTAMISESTA KIRKONKYLÄN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN RAKENTAMISEEN 199 – KONSERNIOHJAUS JA VALVONTA 200 – LIIKENNEPALVELUJEN OSTO 201 – … Lue lisää

Tekninen lautakunnan pöytäkirja 20.6.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 22 – YKSITYISTIEJAOSTON VALITSEMINEN VAALIKAUDEKSI 23 1 kpl SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2018 – 31.12.2021 24 – MÄÄRÄRAHAN SIIRTO VÄHIKKÄLÄSUOJATIEN RAKENTAMISESTA KIRKONKYLÄN VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN RAKENTAMISEEN 25 – TEKNISEN JOHTAJAN SIJAISESTA PÄÄTTÄMINEN 26 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET 2017 27 – ILMOITUSASIAT 28 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 29 … Lue lisää

Lupalautakunnan pöytäkirja 21.6.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 1 kpl POIKKEAMINEN / TENNILÄ SEPPO JA TENNILÄ-POIKONEN TARJA 2 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU 3 – LUPALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, NÄHTÄVILLÄPITO JA PÄÄTÖKSENANTO 4 – LUPALAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVARAN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 5 – PÄÄTÖS YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN SIJAISESTA 6 – VIRANAHALTIJOIDEN YMPÄRISTÖSUOJELULAIN … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 19.6.2017

§ Liitteet Otsikko 154 – VAHINGONKORVAUSVAADE / KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖ KAUPPATIE 11 155 – KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSKUTSUN JA ASIALISTAN TOIMITTAMINEN JA VARAJÄSENEN KUTSUMINEN KOKOUKSEEN 156 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSISSA 157 – KUNNANHALLITUKSESSA KÄSITELTÄVÄN ASIAN PÖYDÄLLE JÄTTÄMINEN 158 – LAUTAKUNTIEN, JAOSTOJEN JA TOIMIKUNTIEN KOKOUSPÖYTÄKIRJOJEN TOIMITTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE VUOSINA 2017-2021 159 – KUNNANHALLITUKSEN JA VALTUUSTON KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2017 160 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 20.6.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 61 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN JÄRJESTÄYTYMINEN JA LOPPUVUODEN KOKOUSAJAT 2017 62 – PERUSTURVAJOHTAJAN SIJAINEN 63 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2016 64 – SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2016 65 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.5.2017 66 1 kpl TOIMEENTULOTUEN SOVELTAMISOHJE 67 – TALOUSARVION 2017 VALMISTELU JA PAINOPISTEALUEET 68 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 69 … Lue lisää

Kunnanvaltuuston pöytäkirja 5.6.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 28 – VALTUUSTON 2017-2021 ENSIMMÄINEN KOKOUS 29 – VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 30 – VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 31 – KUNNANHALLITUS 2017-2021 32 – VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA 2017-2021 33 – TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017-2021 34 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 35 – PERUSTURVALAUTAKUNTA 2017-2021 36 – SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2021 37 – TEKNINEN LAUTAKUNTA 2017-2021 … Lue lisää

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan pöytäkirja 18.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 39 – MUILLE KUNNILLE MYYTÄVIEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUIDEN HINNAT 1.8.2017 ALKAEN 40 – ERITYISAVUSTAJAN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI 41 1 kpl LOPEN POHJOLA-NORDEN RY:N STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2017 42 – TENGMANIN STIPENDIRAHASTON STIPENDI 2017 43 – LISÄYS KIRKONKYLÄN KOULUN LUKUVUOSISUUNNITELMAAN 44 – TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-31.3.2017 45 – TIEDOTUSASIAT 46 – VIRANHALTIJOIDEN … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 29.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 48 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2017 49 2 kpl SEUTUREKRYN ESITTELY 50 2 kpl PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN ESITYS BUDJETTILISÄYKSESTÄ VUODELLE 2018 51 – NEUVOLAN PERHETYÖNTEKIJÄN MÄÄRÄAIKAINEN VAKANSSI 52 – NIMIKEMUUTOS KOTIHOIDOSSA 53 – MUUTOKSET KYLVETYSPALVELUSSA 54 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 22.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 116 – VALTUUSTON 2017-2021 ENSIMMÄINEN KOKOUS 117 – VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI 118 – VALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN 119 – KUNNANHALLITUS 2017-2021 120 – VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA 2017-2021 121 – TARKASTUSLAUTAKUNTA 2017-2021 122 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 123 – PERUSTURVALAUTAKUNTA 2017-2021 124 – SIVISTYSLAUTAKUNTA 2017-2021 125 – TEKNINEN LAUTAKUNTA 2017-2021 … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 17.5.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 32 1 kpl POIKKEAMINEN / SYRJÄLÄ SAMI JA PÄIVI 33 1 kpl POIKKEAMINEN / RIIHIPELTI OY 34 1 kpl POIKKEAMINEN / HAGMAN GUSTAV 35 1 kpl POIKKEAMINEN / PYHÄLAMMI TERO 36 1 kpl POIKKEAMINEN / NIEMI ANNE 37 1 kpl RAKENNUSLUPA / ATTENDO OY 38 1 kpl … Lue lisää