Kunnanhallituksen pöytäkirja 13.8.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 137 2 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 138 1 kpl KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS 139 – VEROTILITYKSET 2018 140 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 141 1 kpl METSÄNMYYNTI / HEIKKILÄ 142 – YHDYSKUNTATEKNISTEN LAITTEIDEN SIJOITTAMINEN / TILA LEPOLAHTI 433-405-57-260 143 – HAKEMUS / LOPEN KÄSITYÖSEURA … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 25.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 62 3 kpl YHTEISTOIMINTASOPIMUS KOSKIEN MAAKUNNALLISEN KULJETUSPALVELUKESKUKSEN JA LIIKENNÖINNIN HANKINTAA 63 1 kpl MAAKUNNALLINEN KULJETUSPALVELUOHJE 64 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 65 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.5.2018 66 – IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KOKONAISUUS KANTA-HÄMEESSÄ OSANA SOTEMUUTOSTA 67 – KOTIHOIDON JA YMPÄRIVUOROKAUTISEN ASUMISPALVELUN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.06.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 31 2 kpl ESITYS KAIVOKUJAN KUNNOSSAPIDON PARANTAMISESTA SEKÄ TIEVALAISTUKSEN RAKENTAMISESTA 32 1 kpl TARJOUKSET KOULUJEN JA PÄIVÄKOTIEN ATERIAKULJETUKSISTA 2018-2020, OPTIO 1+1 VUOTTA 33 – ILMOITUSASIAT 34 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 35 – MUUT ASIAT 36 – TEKNISEN JOHTAJAN SEMINAARIMATKA 9998 – Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 14.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 80 – SELVITYS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTOLLE 81 – NUORISOTOIMI / VASTIKKEELLISET AVUSTUKSET 82 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 83 1 kpl YLÄKOULUN JA LUKION STIPENDIRAHASTON SÄÄNNÖT JA STIPENDIT 2018 84 – TALOUSARVION TOTEUMA 1.1. – 30.4.2018 85 1 kpl LASTEN YKSITYISEN HOIDON TUEN KUNTALISÄN TARKISTAMINEN 1.8.2018 ALKAEN 86 … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 116 – KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS 117 – VÄLIRAPORTOINTI TALOUSARVIOVUODELLE 2018 ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA 118 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2019 VALMISTELUPERUSTEET 119 – VEROTILITYKSET 2018 120 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAA KOSKEVA OMISTAJAOHJAUS 121 – JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN NIMEÄMINEN MAAKUNNAN VÄLIAIKAISEEN VALMISTELUTOIMIELIMEEN … Lue lisää

Lupalautakunnan pöytäkirja 13.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 29 1 kpl VUODELLE 2018 ASETETTUJEN TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN VÄLITARKASTELU 30 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2018 LOPPUPUOLISKOLLA 31 – OIKAISUVAATIMUS / POIKKEAMISPÄÄTÖS NRO 2018-0005 § 4 32 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE MAA-AINESLUPAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYISTÄ VALITUKSISTA 33 – LAUSUNTO VESIENHOIDON KESKEISISTÄ KYSYMYKSISTÄ JA TYÖOHJELMASTA KYMIJOEN-SUOMENLAHDEN VESIENHOITOALUEELLA 34 – … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 1.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 7 – KUNNANJOHTAJAN ESITTÄYTYMINEN 8 – IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON ESITTELY 9 – LOPEN ILTATORI 14.6.2018 10 2 kpl IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUIDEN VALMISTELU KANTA-HÄMEEN MAAKUNNASSA / TEEMARAPORTIT VANHUSNEUVOSTOILLE 11 – LOPEN VAMMAISNEUVOSTON JA VANHUSNEUVOSTON YHTEISTAPAAMINEN 12 3 kpl MAAKUNNALLINEN VANHUSNEUVOSTO 13 1 kpl KANTA-HÄMEEN VANHUSNEUVOSTOJEN SEUDULLISET SEMINAARIT VUONNA 2018 14 … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 4.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 17 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 18 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2017 19 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2017 20 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 21 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2018 22 2 kpl NURMIJÄRVEN KUNNAN LIITTYMINEN KIERTOKAPULAN OSAKKAAKSI 23 – VARHAISKASVATUKSEN ESIMIESRESURSSIN … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 4.6.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 114 – KUNNAN KONSERNIOHJE 115 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 29.5.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 52 – ESITYS PERHEHOIDON PALKKIOIDEN KOROTUKSISTA PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN KUNNISSA VUODELLE 2019 53 – MIELENTERVEYSKUNTOUTUJIEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN / YHTEISHANKINTA JA HANKINNAN PERIAATTEET 54 3 kpl EPALVELUKETJU-TYÖKALUN PILOTOIMISEN TULOKSET IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOHJAUKSESSA 55 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4.2018 56 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 57 – ILMOITUSASIAT 58 – LAUTAKUNNAN … Lue lisää