Kasvatus- ja koulutuslautakunnan pöytäkirja 16.3.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 16 – LÄYLIÄISTEN KOULUN IRTOKALUSTEET 17 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2017-2018 18 – KOULULAISTEN KESÄKERHOTOIMINTA VUONNA 2017 19 2 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2016-2017 20 1 kpl KOULU- JA ESIOPETUKSEN KULJETUSSÄÄNNÖT 21 – KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TALOUSARVION TOTEUTUMA VUODELTA 2016 22 … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 15.3.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 12 – POIKKEAMINEN / LUUKKONEN MIA JA JUNELL JAN 13 – POIKKEAMINEN / ATTENDO OY, PERUSTETTAVAN YHTIÖN LUKUUN 14 1 kpl RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 15 4 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 16 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / BETONI-LEHTO OY 17 – … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 17.3.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 11 – YMPÄRISTÖNSUOJELU 12 – TALOUDEN JA TOIMINNAN AJANKOHTAISKATSAUS 13 – SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 14 1 kpl HALLINTOSÄÄNNÖN UUDISTAMINEN 15 – PERUSTURVAPALVELUT 16 – KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT 17 – MUUT ASIAT 18 – SEURAAVA KOKOUS 9998 – Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen pöytäkirja 6.3.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 43 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 44 – LAUSUNTO KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVA 2040:N VALMISTELUAINEISTOSTA JA KAAVALUONNOKSESTA 45 – LOPEN KUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN NEUVOTTELUIHIN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUELIMEN KOKOONPANOSTA 46 – RIIHIMÄEN KAUPUNGIN OMISTAMIEN YRITYSVOIMALA OY:N OSAKKEIDEN LUOVUTTAMINEN RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY:LLE 47 – ASUMISYKSIKKÖ KALLION MUUTTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI ASUMISYKSIKÖKSI 48 – … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 28.2.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 14 1 kpl LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUN MAKSUT 15 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2017 16 – VANHUSPALVELUJEN JOHTAJAN VALINNAN VAHVISTAMINEN 17 – ASUMISYKSIKKÖ KALLION MUUTTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI ASUMISYKSIKÖKSI 18 1 kpl AIKUISTEN PERHEHOIDON HOITOPALKKIO JA KULUKORVAUS 19 – NUORISOVALUUSTON … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 20.2.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA 2 1 kpl TULEVAISUUDEN LUKIORATKAISU JA SEUTULUKIOKOKEILU 3 1 kpl ALUEELLINEN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2017-2020 4 – KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANO / MUUTOKSET 5 – ERO TEKNISEN LAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / ERIKSSON MIRA 6 – RHL-SEUTUJOHTORYHMÄN PERUSTAMINEN 7 1 kpl VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 2016 … Lue lisää

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pöytäkirja 31.1.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017 2 – YLIMÄÄRÄISTEN ASIOIDEN KÄSITTELY KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOUKSISSA 3 – PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 4 – TIEDOTTAMINEN 5 – TALOUSARVION 2017 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 6 – VUODEN 2016 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN MUISTETTAVIEN … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 10.2.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – RAKENNUSVALVONTA 2 – VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN ARVIOINTI 3 – TEKNISEN TOIMEN SOPIMUSHALLINTA 4 – TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUODESTA 2017 ALKAEN 5 – HENKILÖSTÖASIAT / LÄHTÖKYSELYT 6 – SIDONNAISUUSILMOITUKSET 7 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN TOTEUMA 2016 8 – TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 9 – MUUT ASIAT 10 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 6.2.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 23 – HYRIA KOULUTUS OY:N AJANKOHTAISKATSAUS 24 – VEROTILITYKSET VUONNA 2017 25 – PÄÄTÖKSET VUODEN 2017 VALTIONOSUUKSISTA JA MUUSTA RAHOITUKSESTA 26 – KUNNANHALLITUKSEN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2017 27 2 kpl VUOKRANTARKISTUKSET VUONNA 2017 28 – MAAKUNNAN KUNTAJOHTAJIEN OPINTOMATKA 29 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA / PITKÄJÄRVEN ETELÄOSA 30 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 2.2.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – VESILAITOSTARKASTUKSET 2 – TARJOUS KIRKONKYLÄN VEDENOTTAMON SANEERAUKSESTA 3 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA INVESTOINNIT VUODELLE 2017 4 1 kpl TARJOUKSET KOULUKESKUKSEN KORJAUSRAKENNESUUNNITTELUSTA 5 – ILMOITUSASIAT 6 1 kpl LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 7 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku