Sivistyslautakunnan pöytäkirja 21.12.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 55 1 kpl LOPEN LUKION KEHITTÄMISSUUNNITELMA 56 1 kpl LUKION OPETUSSUUNNITELMAN LISÄYS / LIIKUNTAVALMENNUKSEN JA HYVINVOINNIN KURSSI 57 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2018 58 1 kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2018 59 – TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-30.11.2017 60 – TIEDOTUSASIAT 61 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 62 – … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.12.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 51 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTAUS HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMISESTA 52 – VALTUUSTOALOITE / MARIANNA RAUTIAINEN lOPEN VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄ 53 – ILMOITUSASIAT 54 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 55 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Vanhusneuvoston pöytäkirja 13.12.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 27 – LOPEN KUNNAN ESTEETTÖMYYSKARTOITUS 28 – VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT 29 – YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA VUONNA 2018 30 – OMA HÄME -HANKE / IKÄIHMISTEN MUUTOSAGENTTI 31 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 19.12.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 127 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2018 128 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2018 129 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2018 130 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018 131 – PELASTUSSUUNNITELMIEN PÄIVITYS 132 – OMAVALVONTASUUNNITELMIEN PÄIVITYS 133 – KATSAUS LOPEN KUNNAN TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVIIN TOIMEPITEISIIN 134 – SOSIAALIHUOLLON MAKSUT … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 18.12.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 314 – ELINVOIMAINFO 315 – KIINTEISTÖN OSTO 316 1 kpl TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 317 1 kpl KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018 318 – LAINASTA PERITTÄVÄN MARGINAALIN TARKISTAMINEN 319 – TELEOPERAATTORIPALVELUJEN KILPAILUTUS 320 – JOUKKOLIIKENTEEN PALVELUSETELI 321 1 kpl TYÖLLISTÄMISLISÄN KÄYTTÖÖNOTTO 1.1.2018 ALKAEN 322 … Lue lisää

Lupalautakunnan pöytäkirja 12.12.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 43 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2018 ALKUPUOLISKOLLA 44 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018 – 2021 45 2 kpl LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN TARKISTAMINEN 46 – VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 47 – ILMOITUSASIAT 48 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 49 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku  

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 12.12.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 120 1 kpl VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINNAN PERIAATTEET 121 1 kpl ETEVAN KUNTAYHTYMÄN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2018 122 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2017 123 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 124 – ILMOITUSASIAT 125 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 126 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Valtuuston pöytäkirja 11.12.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 71 2 kpl SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI 72 1 kpl VASTAUS ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2016 73 – MUUTOKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOON 74 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN 75 1 kpl PAKOLAISTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVAN SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 76 – NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN VUOSILLE 2018-2019 77 1 kpl LOPEN KUNNAN STRATEGIA 2018-2023 … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 4.12.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 307 – NUORISOVALTUUSTON VALITSEMINEN VUOSILLE 2018-2019 308 – TONTIN TAKAISINOSTO / HELSINGIN LAUDOITUS OY 309 – MUUTOKSET VUODEN 2017 TALOUSARVIOON 310 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2017 TALOUSARVION INVESTOINTIOSAAN 311 2 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2018 312 – KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 313 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 28.11.2017

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 109 – KOTIHOIDON VÄLITTÖMÄN JA VÄLILLISEN TYÖAJAN MÄÄRITTELY YHTENÄISESTI KANTA-HÄMEESSÄ 110 1 kpl E-PALVELUKETJU -TYÖKALUN PILOTOIMINEN IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUOHJAUKSESSA 111 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2017 112 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 113 – ILMOITUSASIAT 114 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 115 – MUUT ASIAT 116 – VANHUSTEN YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN … Lue lisää