Valtuuston pöytäkirja 16.4.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 8 – JOHTAJASOPIMUKSEN ERORAHAMENETTELY 9 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 10 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 11 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 12 – KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE 2017 13 1 kpl VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT 14 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ / KARI VIDA 15 9 kpl VALTUUSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 12.4.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 53 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT TYÖVUONNA 2018-2019 54 2 kpl VALTUUSTOALOITE 29.1.2018 / LOPEN YLÄKOULUN RYHMÄKOKOJEN MUUTTAMINEN 55 – SIVUTOIMINEN TUNTIOPETTAJA 56 – 0.-2. YHDYSLUOKKIEN ESIOPETUKSEN JAKOTUNNIT 57 – VALTION ERITYISAVUSTUS PERUSOPETUKSEN INNOVATIIVISIIN KOKEILUIHIN JA KEHITTÄMISEEN 58 – LUKUVUOSISUUNNITELMIEN LISÄYKSIÄ 59 1 kpl OPPILASHUOLLON HENKILÖSTÖN WILMA-OIKEUDET 60 … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 28.3.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 13 – PERUSTURVAJOHTAJAN KUULEMINEN 14 – ARVIOINTIKERTOMUS 2017 15 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Vammaisneuvoston pöytäkirja 10.1.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – VAMMAISNEUVOSTON LAKISÄÄTEINEN ASEMA 2 – VAMMAISNEUVOSTON KOKOONPANO TOIMINTAKAUDELLA 2017-2021 3 – VAMMAISNEUVOSTON JÄRJESTÄYTYMINEN JA KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4 – TOIMINNAN SUUNNITTELUA TOIMIKAUDELLE 5 – SEURAAVA KOKOUS 6 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 22.3.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 8 – TILINTARKASTAJAN VAIHTUMINEN 9 – TILINPÄÄTÖKSEN ESITTELY 10 – SIDONNAISUUSREKISTERIN TILANNE 11 – ARVIOINTIKERTOMUS 2017 12 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.3.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 27 1 kpl SOSIAALITOIMEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2018 28 – PERUSTURVATOIMEN AUTOKALUSTON SIIRTO 29 1 kpl SEUTUREKRYN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN 30 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 31 – KANTA-HÄMEEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN SOSIAALITYÖNTEKIJÖILLE DELEGOIDUN TOIMIVALLAN LAAJENTAMINEN YMPÄRIVUOROKAUTISEKSI 32 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2018 33 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 26.3.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 52 – KUNNANJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 53 2 kpl JOHTAJASOPIMUS 54 – JOHTAJASOPIMUKSEN ERORAHAMENETTELY 55 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2017 56 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 57 2 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 58 1 kpl LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 59 – LOPPI-RIIHIMÄKI-LIIKENTEEN OSTO 60 1 kpl LAUSUNTO … Lue lisää

Lupalautakunnan pöytäkirja 21.3.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 11 – OPINTIEN HOIVAKODIN URAKOITSIJAN SELVITYS VASTUISTA 12 2 kpl PÄÄTÖS LUPAHAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / DESTIA OY 13 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / DESTIA OY 14 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / EERO UKKOLA 15 2 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2018 16 – LAUSUNTO RIITALAN YHTEISMETSÄN HOITOKUNNAN MAA-AINESLUPAHAKEMUKSESTA, … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 15.3.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 35 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2018-2019 36 – KOULULAISTEN KESÄKERHOTOIMINTA VUONNA 2018 37 – TALOUSARVION 2018 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / SIVISTYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 38 – LOPEN KUNNAN ALAKOULUJEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2018-2024 39 – ESIOPETUKSEN JA PERUSOPETUKSEN 1.-6.-LUOKKIEN UUSIEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOTEUTUMINEN 40 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDELLINEN TOTEUMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2017 … Lue lisää