Yleinen

Sivistysjohtajan virka

Haemme palvelukseemme osaavaa ja dynaamista

Sivistysjohtajaa

Lopen kunta julistaa haettavaksi sivistysjohtajan viran 1.1.2018 alkaen.

Sivistys­johtaja on vastuussa sivistystoimen johtamisesta ja kehittämisestä. Toimialaan kuuluvat sivistyspalveluiden hallinto, perusopetus, lukio-opetus, kansalaisopisto, varhaiskasvatus sekä kirjasto- ja nuorisotoimi.

Sivistysjohtaja johtaa toimialansa palvelujen järjestämistä, strategista ja toiminnallista suunnittelua sekä talouden suunnittelua ja seurantaa.
Hän toimii sivistyslautakunnan esittelijänä ja vastaa toimialansa asioiden valmistelusta. Hän toimii rehtoreiden, varhaiskasvatuspäällikön, kirjasto­toimenjohtajan, nuoriso-ohjaajan, oppilashuolto­henkilöstön ja toimialansa sihteereiden esimiehenä. Hän on kunnan johtoryhmän jäsen ja osallistuu aktiivisesti myös koko kunnan kehittämiseen.

Sivistysjohtajan viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi akateeminen korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään opetushallinnon tutkintoa, kunnallis­hallinnon yleistä tuntemusta, kuntatalouden riittävää osaamista sekä hyviä vuorovaikutus-, yhteistyö- ja esimiestaitoja. Arvostamme aineenopettajataustaa, aiempaa kokemusta sivistystoimen johtamistehtävistä, kehittämisotetta sekä kykyä strategiseen ajatteluun.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehto­sopimuksen mukaan. Sivistysjohtajan tehtäväkohtainen palkka on 4 607,25 euroa kuukaudessa. Virkaan valitun on ennen viran vastaan­ottamista esitettävä hyväk­syttävä lääkärin­todistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen
Hakemuksen kaikkine liitteineen on oltava perillä viimeistään perjantaina 6.10.2017 klo 12.00. Toivomme, että jätät hakemuksen ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekry-järjestelmässä http://www.kuntarekry.fi.

Hakemuksen liitteenä pyydämme kopiot tärkeimmistä opinto- ja työtodistuksista sekä ansioluettelon.

Lisätietoja antaa vs. kunnanjohtaja Pekka Leppänen, p. 040 330 6008 tai pekka.leppanen(at)loppi.fi

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.