Koulut Sivistyspalvelut Yläkoulut

7–8-luokkalaisten JOPO-luokalle haku

7-8 LUOKKALAISILLE

JOPO- LUOKALLE LUKUVUODEKSI SYKSY 2019- KEVÄT 2020

HAKUAIKA 11.3- 1.4.2019

JOPO-opiskelu Lopen yläkoulussa

Joustava perusopetus eli ”JOPO” on yleisopetuksen tukimuoto. Jopossa noudatetaan yleistä opetussuunnitelmaa. Jopo ei ole ns. perinteinen pienluokka, vaan tarkoi­tettu niille 8.-9.-luokkien oppilaille, jotka syystä tai toisesta suoriutuvat kykyihinsä nähden heikosti, sekä oppi­laille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Ryhmään voidaan valita kaikenlaisia nuoria, myös oppilaita joiden koulu sujuu hyvin mutta, joilla on ollut esim. vastoinkäymisiä elämässä ja he etsivät suuntaa tulevaisuuteen.

Osa opiskelusta suoritetaan oppilasta itseään kiinnostavilla, tulevan alan etsintään liittyvillä työharjoittelupaikoilla. Mahdollisuus lukuvuoden aikana on tutustua useampaan eri työpaikkaan/alaan. Työstä ei mak­seta palkkaa. Opetusta voidaan tarvit­taessa antaa myös muun opetusryhmän yhteydessä. Ryhmällä on oma opettaja ja nuoriso-ohjaaja. Oppilaita luokalle valitaan 10.

Tunnistatko lapsessasi:

 • alisuoriutuminen, heikko opiskelumotivaatio
 • hyvät käytännön taidot, tekemällä oppiminen
 • vaara syrjäytyä jatko-opinnoista ja työelämästä
 • ongelmia auktoriteettien kanssa (opettajat, vanhemmat)
 • valmiudet suoriutua joustavassa perusopetuksessa, esim. kyky itsenäiseen toimintaan, kyky ottaa vastuuta omasta suorituksesta
 • kyky oppia virheistään ymmärtävässä ohjauksessa

Jopo tarjoaa:

 • opiskelua pienemmässä ryhmässä
 • enemmän työssäoppimista ja työelämän yhteistyötä
 • tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa
 • mahdollisuuden räätälöidä suoritustapoja oppilaalle sopiviksi ja mielekkäiksi (kuitenkin samat  vaatimustasot säilyttäen)
 • tavoitekeskusteluja oman opettajan ja ohjaajan kanssa
 • kokonaisena persoonana nähdyksi tulemista

Jopon tavoitteet:

 • motivaatio kasvaa
 • lintsaukset ja koulukielteisyys vähenevät
 • numerot nousevat, itsetunto nousee
 • itsetuntemus ja oman toiminnan ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen lisääntyy
 • tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät

Hakeminen:

 • hakuaika 11.3-1.4.2019
 • hakemuksen saa kansliasta tai luokanvalvojalta sekä Lopen kunnan nettisivuilta
 • palautukset kansliaan
  • oppilaan, huoltajan ja luokanvalvojan haastattelu suoritetaan 23-25.4 ja oppilasvalinnat ja päätökset tehdään viikolla 19

Lisätietoja :
Rehtori Vilho Ylönen p. 040 330 6265
Joustavan perusopetuksen nuoriso-ohjaaja Reetta Lepola p. 040 630 7212
Erityisopettajien koordinoija Tuula Honkala p. 040 330 6173
Koulun sosiaaliohjaaja Sanna Kämäräinen p. 050 413 7848

Lomake löytyy täältä: https://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.