Koulut Sivistyspalvelut Yleinen Yläkoulut

JOPO-opiskelu Lopen yläkoulussa

Joustava perusopetus eli ”JOPO” on yleisopetuksen tukimuoto. Jopossa noudatetaan yleistä opetussuunnitelmaa. Jopo ei ole ns. perinteinen pienluokka, vaan tarkoi­tettu niille 8.-9.-luokkien oppilaille, jotka syystä tai toisesta suoriutuvat kykyihinsä nähden heikosti, sekä oppi­laille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä. Ryhmään voidaan siis valita kaikenlaisia, myös erityisen lahjakkaita oppilaita, joilla on ollut esim. vastoinkäymisiä elämässä.

Osa opiskelusta suoritetaan oppilasta itseään kiinnostavilla, tulevan alan etsintään liittyvillä työharjoittelupaikalla. Esimerkiksi kuluvana luku­vuonna työtä on tehty neljässä jaksossa viidestä, yhdestä kahteen päivää viikossa. Aktiivisimmat ovat ehtineet tutustua viiteen eri työpaikkaan/alaan. Työstä ei mak­seta palkkaa. Opetusta voidaan tarvit­taessa antaa myös muun opetusryhmän yhteydessä. Ryhmällä on oma opettaja.

Tunnistatko lapsessasi:

 • alisuoriutuminen, heikko opiskelumotivaatio
  • hyvät käytännön taidot
 • vaara syrjäytyä jatko-opinnoista ja työelämästä
 • ongelmia auktoriteettien kanssa (opettajat, vanhemmat)
 • valmiudet suoriutua joustavassa perusopetuksessa, esim. kyky itsenäiseen toimintaan, kyky ottaa vastuuta omasta suorituksesta
 • kyky oppia virheistään ymmärtävässä ohjauksessa

Jopo tarjoaa:

 • opiskelua pienemmässä luokassa
 • enemmän työssäoppimista
 • tiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa
 • mahdollisuuden räätälöidä suoritustapoja oppilaalle sopiviksi ja mielekkäiksi (kuitenkin samat vaatimustasot säilyttäen)
 • tavoitekeskusteluja opettajan kanssa
 • kokonaisena persoonana nähdyksi tulemista

Jopon tavoitteet:

 • motivaatio kasvaa
 • lintsaukset ja koulukielteisyys vähenevät
 • numerot nousevat, itsetunto nousee
 • itsetuntemus ja oman toiminnan ja syy-seuraussuhteiden ymmärtäminen lisääntyy
 • tulevaisuuden suunnitelmat selkiytyvät

Hakeminen:

 • hakuaika 8.3.-3.4.2018.
 • hakemuksen saa kansliasta tai kunnan verkkosivuilta
 • palautukset kansliaan
 • huhtikuun aikana tapahtuu:
  • oppilaan ja huoltajan haastattelu sekä oppilasvalinnat ja päätökset

 

Yhteistyöterveisin,

Vilho Ylönen
rehtori
019 758 6265
040 330 6265

Sanna Kämäräinen
sosiaaliohjaaja
019 758 6176
050 413 7848

Tuula Honkala
erityisopetuksen koordinaattori
019 758 6173
040 330 6173

Hakemus joustavaan perusopetukseen

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 5 Ei 0 Kyllä 5 Ei 0

Kommentit on suljettu.