Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 11.4.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 21 – ARVIOINTIKERTOMUKSEN TEKEMINEN 22 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 23 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Vaarallisen jätteen ja sähkö- ja elektroniikkaromun vastaanotto

VAARALLISTEN JÄTTEIDEN JA SÄHKÖ-JA ELEKTRONIIKKAROMUN VASTAANOTTO KUNNAN VARIKOLLA, OJAJOEN KAARI 20,  KESKIVIIKKOISIN KLO 7.30-16.00  Vastaanottopisteeseen voit viedä seuraavanlaiset romut: metalliromu, autonrenkaat, kodinkoneet, pienelektroniikka, öljyt, maalit, liuottimet, akut, loisteputket- ja ser-lamput. Emme vastaanota kyllästettyä puuta.  

Kirjastotoimenjohtaja

Haemme kirjastotoimenjohtajaa vakinaiseen virkasuhteeseen 1.7.2019 alkaen. Kirjastotoimenjohtajan tehtäviin kuuluvat Lopen kunnan kirjastoimesta vastaaminen ja sen toiminnan kehittäminen. Kirjastotoimeen kuuluvat Lopen kunnankirjasto sekä kirjastoauto. Lisäksi kirjastotoimenjohtaja vastaa kunnan asiakaspalvelupiste Rosamundan päivittäisestä toiminnasta. Kirjastotoimenjohtaja koordinoi Riihimäen musiikkiopiston toimintaa Lopen kunnassa. Viran kelpoisuusehto on säädetty yleisistä kirjastoista annetun lain (1492/2016) 17 §:n 2 momentissa, jonka mukaan kunnan kirjastolaitosta … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 25.4.2019

§ Liitteet Otsikko 37 – VERKOSTOMAINEN PERHEKESKUSTOIMINTA LOPELLA 38 – LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN VUOROHOIDON PERIAATTEET 39 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT LUKUVUONNA 2019-2020 40 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA 1.1.-31.3.2019 41 – KIRKONKYLÄN KOULUN LÄHIHOITAJAN JA KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN TOIMIEN PERUSTAMINEN 42 – VALTIONAVUSTUS PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-2 A1-KIELEN OPETUSTA KOSKEVAN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEEN 43 – YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN JA VARHAISKASVATUKSEN VALTIONAVUSTUSKOKONAISUUS … Lue lisää

Hankinta-aamu loppilaisille yrittäjille 7.5. klo 8

Mitä hankintoja kunta on tekemässä kuluvan vuoden aikana? Mistä kunnan tarjouspyynnöt löytyvät? Loppilaisille yrittäjille suunnatussa hankinta-aamussa keskustellaan, miten kunnan ja yrittäjien vuoropuhelua lisätään ja miten hankintojen laatua kohennetaan markkinakartoituksen avulla. Tilaisuuden jälkeen on mahdollista varata Hämeen Yrittäjien hankintaneuvojalta puolen tunnin henkilökohtainen neuvonta-aika klo 9 – 12 välillä. Kunnan ja yrittäjien yhteinen aamukahvitilaisuus järjestetään Kuntalassa, Holvitie … Lue lisää

Vesilaitos tiedottaa

Vesijohtoveden klooraus Lopen kirkonkylän, Joentaan sekä Sajaniemen alueella lopetetaan 17.4.2019. Kloorin hajua ja makua voi edelleen havaita jonkin aikaa putkistoissa olevan klooratun veden vuoksi, mutta se poistuu lähipäivien aikana. Torilla olevat vedenjakelupisteet poistetaan 18.4.2019. Lopen vesilaitos pahoittelee tapahtunutta. Lisätietoja Kiinteistöpäällikkö Pasi Träff puh. 050 321 4924 tai tekninen johtaja Timo Rahikainen puh. 040 330 6040

Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.4.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 76 – SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / VALITUS 77 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / ITSEOIKAISU MUOTOVIRHEEN JOHDOSTA 78 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 79 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILA 21:52 JA … Lue lisää

Läyliäinen-Maakylä-osayleiskaava 2035:n voimaantulo

Läyliäinen–Maakylä-osayleiskaava 2035 on saavuttanut lainvoiman ja on siten MRA 93 §:n mukaisesti tullut voimaan. Tämä kuulutus on nähtävillä Lopen kunnan ilmoitustaululla 17.4.–17.5.2019. Loppi 17.4.2019 LOPEN KUNNANHALLITUS

Tarjouspyyntö: Lopen kunnan eri kiinteistöjen ikkunanpesut

Lopen kunnan tekninen toimi pyytää tarjouksia kunann eri kiinteistöjen ikkunanpesuista. Tarjouspyynnön tietoihin voi tutustua tarkemmin ja jättää tarjouksen Pienhankintapalvelu -toimittajaportaalissa. https://pienhankintapalvelu.fi/kantahame/PienHankintaTarjous/Perustiedot?tpg=c232e9c9-1bac-4ed1-bdbd-cbced7769187