Palvelusihteeri

Lopen kunnan perusturvatoimi hakee toimistotiimiinsä palvelusihteeriä vakituiseen työsuhteeseen 20.4.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Palvelusihteerinä vastaat kunnan järjestämän ikäihmisten kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksupäätösten valmistelusta, asiakasmaksulaskutuksesta sekä asiakasmaksuihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Toimit myös LifeCare-järjestelmän vastuukäyttäjänä. Tehtäviisi sisältyy myös tilastointia, ostolaskujen tiliöintiä ja muita toimistotehtäviä. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva toisen asteen tutkinto (esim. merkonomi). Koeaika on 6 kuukautta. … Lue lisää

Varhaiskasvatus tarjoaa poikkeusolojen tukea perheille

Kunnan varhaiskasvatuksessa tarjotaan poikkeuksellisen tilanteen vuoksi laajempaa perhetukea. Perheiden arki on koronan aiheuttamien poikkeusolojen takia mullistunut ja neuvojen ja tuen tarve voi olla vielä tavallista suurempi. Päivystävillä puhelimilla haluamme varmistaa, että perheet saavat tarvitsemaansa tukea nopeasti myös nyt, kun tapaamiset eivät ole mahdollisia. Voit olla yhteydessä, jos tuntuu, että omat keinot ja voimavarat eivät riitä … Lue lisää

Nuorisotoimi 14

Nuorisotoimi 14 Koronavarautumisen vaikutukset Lopen kunnan vapaa-aikatoimintaan Seuraavat tilat ja toiminnat on keskeytetty 13.4. asti, jolloin tilannetta tarkastellaan uudelleen. Nuorisotilojen toiminta Kuntalassa sekä Launosissa ja Läyliäisissä. Liikuntatoimen järjestämät jumpat ja uimakoulut Koulujen tilat ovat vain koululaisten käytössä, esim. liikuntasalien vakiovuorot ja pelit perutaan. Elmolan liikuntahalli ja kuntosali Kunnan hallinnoimat kokoontumistilat eivät ole käytössä, esim. Kuntalan … Lue lisää

Liikuntatoimi 14/2020

Liikuntatoimi viikko 14 LIIKUNTASALIT OVAT TOISTAISEKSI POISKÄYTÖSTÄ Launosten, Loppisalin, Läyliäisten ja Elmolan liikuntasalivuorot näkyvät liikuntatoimen nettisivuilla. Vapaista liikuntasalivuoroista voit tiedustella liikuntatoimesta P.040 330 6033. KORONAVIRUKSEEN VARAUTUMINEN LOPEN VAPAA-AIKATOIMESSA JA KUNNAN TILOISSA Seuraavien tilojen käyttö ja toiminnat on keskeytetty 31.3. asti, jonka jälkeen tilannetta tarkastellaan uudelleen. Nuorisotilojen toiminta Kuntalassa sekä Launosissa ja Läyliäisissä. Liikuntatoimen järjestämät ikääntyvien jumpat … Lue lisää

Kouluruokapakettien jako aloitetaan torstaina 2.4.

Kunta käynnisti eilen valmistautumisen kouluruokapakettien jakoon etäopiskeleville peruskoululaisille ja lukiolaisille.  Oppilaiden huoltajat ovat ottaneet hyvin vastaan kunnan tarjoaman palvelun. Kouluruokapaketteja jakamalla kunta haluaa huolehtia myös etäopiskelussa olevien koululaisten ruokailusta, vaikka valmiuslain aikana kunnalla onkin velvoite järjestää kouluruokailu vain lähiopetuksessa oleville oppilaille. Ensi viikolla jaettavien ruokakassien sisältö saattaa vaihdella tuotteiden saatavuudesta riippuen. Kasseissa on sekä kuivatarvikkeita … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 30.3.2020

§ Liitteet Otsikko 53 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 54 2 kpl VEROTILITYKSET 2020 55 – LOPEN KUNNANTALON TEHTÄVIEN UUDELLEENJÄRJESTELYT JA ORGANISAATION VAHVISTAMINEN 56 – LOPPI-RIIHIMÄKI-LIIKENTEEN OSTO 57 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA LOPEN KUNNAN OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN / LAUSUNTO VAPAAEHTOISEN MAAKUNNALLISEN SOTE-KUNTAYHTYMÄN JATKOVALMISTELUSTA 58 1 kpl KANNANOTTO SAIRAANHOITOPIIRIN ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUSOPIMUSMALLISTA VUODELLE … Lue lisää

Huoltajille kouluruokapakettien jakelusta

Tiedote jaettu huoltajille Wilmassa torstaina 26.3.2020 Hyvät vanhemmat Olemme toimineet erittäin poikkeavissa oloissa koulujenkin osalta jo kohta kaksi viikkoa.  Saamiemme määräysten perusteella suurin osa kouluista on suljettu ja opetusta hoidetaan muilla käytettävissä olevin keinoilla. Yli 97% kaikista kuntamme perusopetuksen oppilaista opiskelee tällä hetkellä kotoa käsin. Koska tilanne näyttää pitkittyvän ainakin huhtikuulle, olemme päättäneet ryhtyä valmistelemaan … Lue lisää

Kunta valmistatuu ruokapakettien jakeluun etäopiskelussa oleville

Kunta valmistautuu ruokapakettien jakeluun etäopiskelussa oleville, ruoka-apua tarvitseville perusopetuksen oppilaille ja Lopen lukion opiskelijoille.  Jakelu organisoidaan nopealla aikataululla. HUOLTAJAT, seuratkaa rehtorin lähettämiä Wilma-viestejä loppuviikon ajan!

Kunnanhallituksen pöytäkirja 23.3.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 52 – KORONAAN VARAUTUMINEN LOPEN KUNNASSA / TILANNEKATSAUS 9998 – Muutoksenhaku

Päätös maa-aineslain 16 §:n mukaisesta hakemuksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 23.3.2020 (2 §) hyväksynyt Rudus Oy:n hakemuksen maa-ainesluvassa hyväksytyn ottamissuunnitelman vähäisestä muutoksesta. Päätös koskee lupalautakunnan (25.4.2018, § 22) myöntämää maa-aineslupaa tiloilla Tehtaanportti, RN:o 8:149 (kiinteistötunnus 433-406-8-149), Heikkilä, RN:o 8:66 (kiinteistötunnus 433-406-8-66) ja Aitanmäki RN:o 8:163 (kiinteistötunnus 433-406-8-163), Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Kyseessä on ottamissuunnitelman muuttaminen siten, että alueen länsi- ja lounaisosien … Lue lisää