Kunnantalon palvelut lokakuussa vain ajanvarauksella

Koronapandemian kiihtymisvaiheesta johtuen Lopen kunnan työntekijät siirtyvät lokakuun ajaksi etätyöhön niissä tehtävissä, missä se on mahdollista. Viranhaltijat ja muu henkilöstö ovat puhelimitse tavoitettavissa normaalisti. Sen sijaan asiointi kunnantalolla tapahtuu toistaiseksi ajanvarauksella ja kunnantalon ovet pidetään lokakuun ajan suljettuna. Tilaisuuksien järjestäminen kunnantalon kokoustiloissa rajataan kunnan järjestämiin kokoontumisiin ja luottamuselinten kokoukset järjestetään etäyhteyksien välityksellä ainakin lokakuun ajan. … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 24.9.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 27 4 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 28 1 kpl TARJOUKSET PALVELUKESKUS EEDILÄN IKKUNOIDEN VAIHDOISTA 29 – MARSKIN YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITO 30 – ILMOITUSASIAT 31 3 kpl LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 32 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Valtuuston pöytäkirja 28.9.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 25 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 26 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 2020 27 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 28 1 kpl VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT 29 – LIIKUNTAHALLIN RAKENTAMINEN 30 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / LÄHDE JONI 31 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / MÄNNISTÖ MINNA 32 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / NAAKKA … Lue lisää

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Sepeli Tekniikka Oy / Nurmijärven Kivi Oy on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on teollisuushallin rakennuspaikan valmisteleviin töihin liittyvä louhinta ja murskaus Läyliäisten kylän tilalla Metsäkylä RN:o 8:173, osoitteessa Läyliäisenraitti, 12600 Läyliäinen (kiinteistötunnus 433-406-8-173). Ilmoitettu työ tehtäisiin 19.10.2020 – 31.3.2021 välisenä aikana. Ilmoituksen mukaisen toiminnan kesto on … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 24.9.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 61 1 kpl SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2021 62 1 kpl TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN SIVISTYSJOHTAJALLE POIKKEUKSELLISIIN OPETUSJÄRJESTELYIHIN SIIRTYMISESSÄ 63 1 kpl VARAUTUMISOHJEET POIKKEUKSELLISIIN OPETUSJÄRJESTELYIHIN SIIRTYMISESTÄ 64 – ESIOPETUSRYHMIEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2020-2021 65 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT 2020-2021 66 – PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2020-2021 67 – LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 23.9.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 49 5 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2023 50 1 kpl TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 51 1 kpl MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY 52 – LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / VALITUS VIEMÄRIN SIJOITUSPÄÄTÖKSESTÄ 53 – LOPPIJÄRVEN YSTÄVÄT RY:N AVUSTUSHAKEMUS 54 … Lue lisää

Nuorisotoimi 40

Nuorisotoimi 40 Lopen kunta suosittellee kasvomaskin käyttöä kaikissa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.   Kerho- ja muu toiminta. Lopen Urheiluautoilijoiden nuorisokerho. Viikkotoiminta jatkuu keskiviikkoisin klo 18.00 Lisätietoja: Aleksi Rautiainen 050-384 0207 tai Anssi Ahola 0500 486 124. Riihimäen Nuorisoteatteri Lopella. Valintatilaisuus 12.8. kello 17.00 alkaen Loppi Kirjaston Fallesmanni- salissa.  Katso … Lue lisää

Maa-aineslupapäätös / Soravuori Oy

Ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 23.9.2020 (§ 51) myöntänyt Soravuori Oy:lle maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Tyhjälä, RN:o 9:125 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä (kiinteistötunnus 433-405-9-125). Lupa koskee muutosta nykyiseen maa-ainesten ottamislupaan sisältäen maa-aineksen lisäksi kalliokiviaineksen ottamista. Lupa koskee myös puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa maisemointia varten, ottotason muutosta louhittavalla alueella ja otettavan kokonaismassamäärän muutosta. Alueella on … Lue lisää

Hausjärvi, Loppi ja Riihimäki jatkavat yhteistyötä koronapandemian hoidossa

Hausjärven, Lopen ja Riihimäen yhteinen seudullinen johtoryhmä on jälleen aloittanut säännölliset kokoontumiset Kanta-Hämeen huonontuneen koronatilanteen vuoksi. Seudullinen johtoryhmä seuraa tarkkaan valtakunnallista ja maakunnallista koronavirustilannetta ja päivittää toimintaohjeitaan aktiivisesti, jotta koronan leviäminen saataisiin estettyä. Johtoryhmä tekee säännöllistä yhteistyötä alueen terveysviranomaisten kanssa. Tiedot koronan vaikutuksista kunnan tai kaupungin palveluihin ja toimintoihin löytyvät kunkin kunnan ja kaupungin verkkosivuilta. Linkki … Lue lisää

Kulttuurinurkka 40/2020

Tapahtumia Novellikoukku 29.9. klo 18 Kunnankirjaston Fallesmannissa Novellikoukussa sukelletaan tarinoiden maailmaan. Tule mukaan oman neuletyösi kanssa tai istahda vain kuuntelemaan ääneen luettuja novelleja. Novellikoukku järjestetään yhteistyössä Lopen kunnankirjaston kanssa. Novelleja lukee Mirka Riento, Mia Pätsi ja Heidi Kastelli. Kokoontumiskerrat ovat 29.9., 20.10.(lokakuun kokoontumisaika muuttunut!) . ja 24.11.2020. Ilmoittaudu täällä >> Vanhusten viikon tilaisuudet on peruttu. Gospel-konsertti: Juhani … Lue lisää