Kunnanhallituksen päätöksiä 29.3.2021

Lopen kunnanhallitus kokoontui maanantaina 29.3.2021 käsittelemään muun muassa vuoden 2020 tilinpäätöstä. Lopen kunnan tilikauden 2020 tulos muodostui noin 2,12 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Olennaisilta osin ylijäämäisen tuloksen muodostumiseen vaikutti kunnan verotulojen ja valtionosuuksien kasvu edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintamenojen kasvu oli hyvin maltillista. Kunnan pitkäaikaisen lainan määrä pieneni tilikauden 2020 aikana ja  asukasta kohden laskettu lainanmäärä oli … Lue lisää

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Niemisen Sora Oy

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 24.3.2021 (§ 16) myöntänyt Niemisen Sora Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten ottamiseen tiloille Ilkkola RN:o 11:172 ja Hiekkamäki RN:o 11:154 sekä murskaustoiminnalle tilalle Ilkkola RN:o 11:172 Lopen kylässä (kiinteistötunnukset 433-405-11-172 ja 433-405-11-154). Lupa koskee ottamistoiminnan jatkamista tilalla Hiekkamäki ja laajentamista tilan Ilkkola puolelle. Päätös_maa-aines- ja ympäristöluvan_yhteiskäsittelyhakemuksesta_Niemisen_Sora_Oy Niemisen Sora_kartta Tämä … Lue lisää

Maa-aineslupapäätös / Alho Aimo

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 24.3.2021 (§ 17) myöntänyt Aimo Alholle maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi tilalle Ojala-Hannula RN:o 15:10 Sajaniemen kylässä (kiinteistötunnus 433-410-15-10). Lupa koskee toiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella. Päätös_lupahakemusesta_maa-ainesten_ottamiseen_Aimo_Alho Aimo Alho_kartta Tämä kuulutus ja päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä 30.3. – 6.5.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla ja Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston … Lue lisää

Ympäristölupahakemus / Räyskälä-Säätiö

Räyskälä-Säätiö on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 29.12.2014 päivätyn ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee olemassa olevaa lentopaikan toimintaa tiloilla Kenttä-Mattila RN:o 2:12, Kenttä-Pietilä RN:o 4:12 ja Kenttä-Jussila RN:o 3:14, Räyskälän kylässä (kiinteistötunnukset 433-409-2-12, 433-409-4-12 ja 433-409-3-14), osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. Hakemuksen käsittely on viivästynyt, joten hakemuksen kuuluttaminen suoritetaan uudelleen ajantasaisten tietojen varmistamiseksi ja lupakäsittelyn jatkamiseksi. 2_Hakemus_toistaiseksi_voimassa_olevan_ympäristöluvan_tarkistamiseksi 3_toimintakuvaus_hakemuslomakkeen_liite_5 … Lue lisää