Vammaisneuvoston pöytäkirja 17.2.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – ESTEETTÖMYYS LOPEN KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ 2 1 kpl VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISTAMINEN KUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON 3 1 kpl EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS 20.1.2020 / EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALIJÄRJESTELYT, LOPEN KUNTA 4 – KYSELY KUNNAN ALUEEN ERI PALVELUIDEN TOIMINNASTA 5 3 kpl ESTEETÖN YRITYS -KAMPANJA 6 1 kpl MUUT ASIAT 9998 – … Lue lisää

Nuorisotoimi 9

Nuorisotoimi 9   Kerho- ja muu toiminta. Lopen Urheiluautoilijoiden nuorisokerho. Viikkotoiminta jatkuu keskiviikkoisin klo 18.00 Lisätietoja: Aleksi Rautiainen 050-384 0207 tai Anssi Ahola 0500 486 124. Riihimäen Nuorisoteatteri Lopella. Toiminnasta kiinnostuneet voivat tiedustella asiasta lisää: Riihimäen Nuorisoteatteri Molli Rintanen 050 543 8990 Bändikerho Kuntalassa. Bändikerho aina maanantaisin ja torstaisin kello 16.00–19.00 Kuntalan alakerran bänditilalla. Kysy … Lue lisää

Ilmoitukset ja tapahtumat vuoden 2020 Loppi tutuksi lehteen

Loppi tutuksi –lehdessä ilmoituksella mukana olleille tahoille on lähetetty kirje, jossa pyydetään tarkistamaan ja tekemään viimevuotiseen aineistoon mahdolliset muutokset. Kulttuuri- ja vapaa-aikapäällikkö Tuula Pirinen vastaa julkaisun ilmoitusmyynnistä. Lopen kunta päättää lehden ulkoasusta, sisällöstä ja ilmoitusten sijoittelusta. Uudet ilmoittajat mikäli haluatte ilmoituksenne julkaisuun, niin ottakaa yhteyttä Tuula Piriseen perjantaihin 6.3.2020 mennessä. Tapahtumakalenteriin tulevat tiedot toimitetaan kirjallisena … Lue lisää

Liikuntatoimi 9/2020

Liikuntatoimi viikko 9 KEVÄÄN 2020 LIIKUNTASALIVUOROT Launosten, Loppisalin, Läyliäisten ja Elmolan liikuntasalivuorot näkyvät liikuntatoimen nettisivuilla. Vapaista liikuntasalivuoroista voit tiedustella liikuntatoimesta P.040 330 6033. LIIKUNTATOIMEN KEVÄÄN 2020 SENIORIJUMPAT Tiistaisin klo 8.15-9.00 Launosten koulun liikuntasalissa Tiistaisin klo 11.00-11.45 Loppisalissa Tiistaisin klo 12.30-13.15 Tuolijumppa kirjaston Fallesmanni-salissa Tiistaisin klo 14.50-15.35 Läyliäisten koulun liikuntasalissa Tervetuloa tutustumaan maksutta. Jumpissa kuntoillaan oman kunnon … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 27.2.2020

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl TEKNISEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020 2 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVAROIDEN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 3 – TARJOUKSET LAUNOSTEN TEKONURMIKENTÄSTÄ 4 – PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 5 2 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIOT 17.12.2019 JA 10.2.2020 6 1 kpl LIIKENNEMERKKIEN SIIRTO / SAJATIE (MT 132) 7 – ILMOITUSASIAT 8 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 25.2.2020

§ Liitteet Otsikko 16 – VAKITUISEN VARAHENKILÖN TOIMEN MUUTTAMINEN PALVELUKESKUS EEDILÄN/ TOIMELAN VAKITUISEKSI TOIMEKSI 17 – HANKINTAPÄÄTÖS VANHUSTEN PALVELUASUMISESTA 18 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2020 19 1 kpl PERUSTURVAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020 20 – SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VIRANHALTIJOILLE ANNETUN TOIMIVALTUUDEN LAAJENTAMINEN 21 1 kpl SITOUTUMINEN VALTIONAVUSTUSHAKUUN KOSKIEN SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAA ALUEELLISTA VALMISTELUA 22 – … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 27.2.2020

§ Liitteet Otsikko 17 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT LUKUVUONNA 2020-2021 18 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDELLINEN TOTEUMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2019 19 1 kpl KOULULAISTEN AAMU – JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2020-2021 20 1 kpl VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN 21 – TIEDOTUSASIAT 22 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 23 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT 24 – MUUT ASIAT

Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatukseen haku

KOULUTULOKKAAT Syksyllä 2020 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan helmikuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2020 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on Maistraatin myöntämä turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/). Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai … Lue lisää

Päätoiminen tuntiopettaja Läyliäisten kouluun

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen Läyliäisten kouluun määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään vuosiluokille 3-6 käsityön- ja englannin opetuksesta kiinnostunutta opettajaa ajalle 1.8.2020-31.7.2021. Tuntiopettaja toimii Läyliäisten koulussa luokanopettajana. Viikkotuntimäärä on 26-28 tuntia. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä … Lue lisää

Päätoiminen tuntiopettaja Läyliäisten kouluun

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen Läyliäisten kouluun määräaikaisen päätoimisen tuntiopettajan tehtävään vuosiluokille 3-6 käsityön- ja liikunnan opetuksesta kiinnostunutta opettajaa ajalle 1.8.2020-31.7.2021. Tuntiopettaja toimii Läyliäisten koulussa luokanopettajana. Viikkotuntimäärä on 26-28 tuntia. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä … Lue lisää