Teknisen lautakunnan esityslista 17.1.2019

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl LOPEN VESILAITOKSEN TAKSA 2 – KUNTALAISALOITE / NUMMITIEN AJOHIDASTEET 3 1 kpl KOULUTUSILTA UUDESTA YKSITYISTIELAISTA 4 – ILMOITUSASIAT 5 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 6 – MUUT ASIAT

Vammaisneuvoston pöytäkirja 5.12.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 28 – KIRJASTON PALVELUT VAMMAISTEN NÄKÖKULMASTA 29 4 kpl MAAKUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO 30 – ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSEN KORJAUSKEHOTUSTEN SEURANTA 31 – LOPEN KUNNAN ERI HALLINNONALOJEN TARJOAMAT PALVELUT VAMMAISTEN ERITYISRYHMILLE 32 – VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSET KEVÄTKAUDELLA 2019 33 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Tarkennus Pihlajalinnan uutisointiin lääkäripalvelujen tarjoamisesta Lopella

Pihlajalinna tiedotti maanantaina 7.1.2019, että Pihlajalinna ja Hattulan Terveys palauttavat julkista terveydenhuoltoa ja lähipalveluita Lopelle. Uutinen julkaistiin tiistaina informaatiomielessä myös Lopen kunnan internet-sivuilla. On osoittautunut, että uutisoinnin perusteella on laajalti ymmärretty palvelun olevan osa kunnan toimintaa. Kyseessä on puhtaasti yksityisen toimijan, eli Pihlajalinnan järjestämä palvelu Lopella sijaitsevassa toimipisteessään. Lopen ja Hattulan kunnat eivät ole millään tavoin osallisia kyseisen … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 15.1.2019

1 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2019 2 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2019 3 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2019 4 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2019 5 – PERHENEUVOLA SEKÄ NUORTEN PALVELUPISTE NUPIN PALVELUIDEN OSTO RIIHIMÄEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALTA VUONNA 2019 6 1 kpl ETEVAN KUNTAYHTYMÄN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2019 7 1 kpl OMAISHOIDON PALKKIOT … Lue lisää

Maisematyölupahakemus / Paula Koskimäki

Paula Koskimäki, asianhoitajanaan Aarne Hakala/Metsäpalvelu Puusteri, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamallaan tilalla Hiidenkannas RN:o 1:112 Tevännön kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen Tevännön – Sinervän ranta-asemakaava-alueella. Kyseessä on harvennushakkuu kahdella hakkuukuviolla, jotka sijaitsevat Teväntö- ja Sinerväjärvien välisellä kannaksella. Hakkuualojen pinta-alaksi on ilmoitettu yhteensä noin 2,3 ha. Hakemusasiakirjat ovat … Lue lisää

Maisematyölupapäätöksiä

Ympäristöpäällikkö on päätöksillään 7.1.2019 (2 ja 3 §:t) myöntänyt seuraavat puiden kaatoa koskevat maisematyöluvat: 1. Anna Karjalainen (2 §), tilat Päivärinne RN:o 3:19 ja Kalliopelto RN:o 3:24 Sajaniemen kylässä. Kyseessä on harvennushakkuu kolmella hakkuukuviolla, yhteensä 1,5 hehtaarin alueella. 2. Petri Levonius (3 §), tila Maantie-Soukki RN:o 9:70 Sajaniemen kylässä. Kyseessä on avohakkuu yhdellä, noin 1,4 … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 7.1.2019 (1 §) hyväksynyt Lopen Urheiluautoilijat ry:n ja Karkkilan Urheiluautoilijat ry:n ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Kaloppi rallia, autojen nopeuskilpailua, joka järjestetään Lopella lauantaina 12.1.2019, klo 13-20 välisenä aikana. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 9.1.2019. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä 8.1. – 8.2.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston … Lue lisää

Kulttuurinurkka 2/2019

Näyttelyt Kaisu Rissasen ja Maritta Penttisen akvarellitaiteen näyttely Lämpimin mielin, sydämen kielin Lopen kirjaston Fallesmanni – salissa joulu- ja tammikuun ajan.  Mukana on myös Marittan käsitöitä, pehmoleluja ja molempien nukkekodit, Kaisun ”minimuseon” esineitä ja paljon muuta mielenkiintoista katseltavaa. . Koska erilaiset kokoontumiset salissa voivat estää vapaan pääsyn näyttelyyn, kysy kirjastosta sopivat ajat vierailulle. p. 019 758 6320. PIRTTILAHTI TANGO … Lue lisää

Psykologi

Haemme lasten ja nuorten psykologia määräaikaiseen työsuhteeseen alkaen 30.1.2019 tai sopimuksen mukaan päättyen 31.12.2019. Kyseessä on sijaisuus. Lasten ja nuorten psykologin tehtäviin kuuluvat oppilas- ja opiskelijahuollosta annetussa laissa määriteltyjen psykologin palvelujen antaminen. Keskeisiä työtehtäviä ovat mm. oppimisvaikeuksien selvittäminen, tukitoimien suunnittelu ja toteutus sekä konsultoivaa työtä. Tehtäviin sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä oppilashuoltotyötä Lopen kunnan perusopetuksessa … Lue lisää

Varhaiskasvatuksen opettaja

Haemme Lopen kuntaan kahta (2) varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 4.2.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Haemme sinua, joka sitoutuneesti toteutat ja kehität laadukasta varhaiskasvatussuunnitelman mukaista pedagogiikkaa. Lisäksi toivomme sinun olevan kiinnostunut Lopen varhaiskasvatuksen painopisteenä olevan läsnäolopedagogiikan kehittämisestä ja koet lapsen positiivisen kohtaamisen olevan sinulle työssäsi ensisijainen asia. Odotamme, että sinulla on joustava ja positiivinen … Lue lisää