Maisematyölupahakemukset

Ympäristö- ja rakennuslautakunnalle on toimitettu seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaiset puiden kaatamista koskevat maisematyölupahakemukset: 1. UPM-Kymmene Oyj: Loppi Syrjälänmaa, kiinteistötunnus 433-411-0001-0908, Salon kylä. Kyseessä on uudistushakkuu 5,4 ha:n alueella. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa hakkuualueen sijoittuminen Onkimaanjärven ranta-asemakaava-alueelle. 2. Riitalan yhteismetsän hoitokunta / Pauli Sibakov: Riitalan yhteismetsän tila, kiinteistötunnus 433-874-0001-0000, Räyskälän kylä. Lupahakemuksessa haetaan jatkoaikaa … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 15.6.2020

§ Liitteet Otsikko 113 – TIETOHALLINNON UUDELLEENJÄRJESTELYT 114 – LOPEN TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAPOLITIIKAN SEKÄ TEKNISEN KÄYTÖNVALVONNAN PERIAATTEIDEN HYVÄKSYMINEN 115 2 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2021 VALMISTELUPERUSTEET 116 – TYÖLLISYYSTILANNE 30.4.2020 JA VEROTULO- JA VALTIONOSUUSENNUSTEET VUODELLE 2020 117 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 118 – LAUSUNTO NEUVOLAPALVELUIDEN KESKITTÄMISESTÄ 119 – OMISTAJAOHJAUS RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 17.6.2020

§ Liitteet Otsikko 26 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2020 LOPPUPUOLISKOLLA 27 – RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN 28 – MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS / NIEMISEN SORA OY 29 – MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY 30 – LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE RAKENNUSTARKASTAJAN VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA 31 – LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN 32 … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 18.6.2020

§ Liitteet Otsikko 42 1 kpl SELVITYSTYÖ LOPEN YLÄKOULUN JA KIRKONKYLÄN KOULUN HALLINNOLLISESTÄ YHDISTÄMISESTÄ LOPEN YHTENÄISKOULUKSI 43 1 kpl YLÄKOULUN ERITYISOPETUSJÄRJESTELYT 2020-2021 44 – PERUSKOULUJEN TOIMINTAKERTOMUKSET LUKUVUODELTA 2019-2020 45 – ESIOPETUSRYHMIEN TOIMINTAKERTOMUKSET 2019-2020 46 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUKSET LUKUVUODELTA 2019-2020 47 – SIVISTYSJOHTAJAN SIJAISTEN NIMEÄMINEN 48 – TIEDOTUSASIAT 49 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 50 … Lue lisää

Kooste Lopen opiston lukuvuoden 2019–2020 kurssiarvioinneista

Lopen opistossa on tehty kaksi vuotta säännöllisesti kaikista kursseista arviointikysely, niille kurssilaisille, jotka ilmoittautumisen yhteydessä antoivat sähköpostisoitteensa. Kysely lähetettiin sähköpostilla koko lukuvuoden kursseilla opiskelleille kurssin puolessa välissä, ja lyhytkursseilla opiskelleille kurssien päätyttyä. Vastaaminen tapahtui anonyymisti. Kyselyssä oli kymmenen monivalintakysymystä ja lisäksi tilaa vapaalle palautteelle. Kyselyssä kysyttiin ensiksi sitä, mistä kurssilaiset saivat tiedon kurssista. Sen jälkeen … Lue lisää

Vaarallisten jätteiden vastaanotto on avoinna vain keskiviikkoisin

Muokattu: Myös 11.6. Aamupostissa oli virheellistä tietoa aukioloajoista Vaarallisten jätteiden ja sähkö- ja elekroniikkaromun vastaanotto kunnan varikolla on avoinna ainoastaan keskiviikkoisin 7.30 – 16.00. 10.6.2020 ilmestyneessä Lopen lehdessä ja 11.6. Aamupostissa oli avoinnaoloajoista virheellistä tietoa. Kaikista poikkeuksista jätepisteen aukioloaikoihin ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla ja Lopen kunta tiedottaa –palstalla paikallislehdissä. Vastaanottopisteeseen voit viedä seuraavanlaiset romut: metalliromu autonrenkaat … Lue lisää

Asiattomia henkilöitä liikkeellä kunnan nimissä

Eri puolilla Loppea on eilen liikkunut kaksi naishenkilöä jotka ovat sanoneet tekevänsä kattotarkastuksia Lopen kunnan puolesta. Lopen kunta ei tee mitään kattotarkastuksia eikä kaksikkoa ole syytä päästää sisälle. Varoitelkaa myös naapureita ja läheisiänne!

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2020

Valtuuston 1.6.2020 (§ 18) hyväksymä vuoden 2020 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa ajalla 10.6.–10.7.2020 sekä Lopen kunnan verkkosivuilla toistaiseksi. Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa on saatavissa kopiointikustannuksia vastaan Palvelupiste Rosamundasta.   Loppi 10.6.2020 LOPEN KUNNANHALLITUS

Palvelupiste Rosamunda tiedottaa

Matkahuollon seutu- ja vuosilippuja sekä Kelan koulumatkakortteja ei myydä eikä voi ladata palvelupisteellä ajalla 22.6.–4.8.2020.