Tekniset palvelut

Ajoneuvojen siirto

Lopen kunta siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen
siirtämisestä 828/2008) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen:

Rek.n:o xxx, Merkki Ford Focus, sijaintipaikka Vanhankirkon P-alue, 12700 Loppi.
Siirtopäivä 27.6.2019.

Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä
lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen.
Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus
ajoneuvoon on lunastuksen yhteydessä pystyttävä todistamaan.

Lisätietoja antaa Lopen kunta / Tekninen toimi, Timo Rahikainen p. 019 758 6040.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.