Liikenne ja kadut

Ajoneuvon siirto

Lopen kunta siirtää ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 1508/2019) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen:

Punainen Nissan Primera, AIE-672, ajoneuvon sijaintipaikka Kirkkoraitti, Vanhankirkon levikealue (433-405-8-22), 12700 Loppi. Ajoneuvo on siirretty ja hylätty Kirkkoraitin levikealueelle ulkopuolisen toimesta ja sen varastoon siirto tapahtuu kiinteistönomistajan pyynnöstä em. lain 7 ja 8§:ien mukaisin perustein.

Siirtopäivä on turvallisuuden ja maisemallisen haitan vuoksi 4.4.2022. Siirretty ajoneuvo löytyy tämän päivän jälkeen Lopen kunnan tekniseltä varikolta, os. Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi.

Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana kuuluttamispäivästä lukien 5.5.2022 saakka. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon on pystyttävä todistamaan ajoneuvon lunastuksen yhteydessä.

Siirtokehotus on annettu.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Tapio Jokela p. 040 330 6048.


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.