Ympäristö

Alkukesä on ajankohtaista aikaa vieraslajikasvien torjunnalle

Kesällä 2018 kartoitettiin vieraslajikasvien kasvupaikkoja ja esiintymien laajuutta kunnan omistamilta alueilta taajamista ja niiden rajoilta Lopen Kirkonkylässä, Launosissa ja Läyliäisissä. Kartoituksessa keskityttiin jättipalsamiin ja jättiputkeen ja mukaan valikoituivat niiden lisäksi etelänruttojuuri, valkokarhunköynnös ja kurtturuusu. Kartoitettuja vieraslajikasveja löytyi kaikista kolmesta taajamasta kasvilajien vaihdellessa alueiden erilaisten maastotyyppien mukaan. Kartoituksen pohjalta saatiin suunniteltua kohdennettuja vieraslajikasvien torjuntatoimia.

Työ vieraslajien torjunnassa jatkuu alkukesästä kunnan oman torjuntatyön lisäksi järjestettävien vieraslajitalkoiden muodossa. Kaikille kuntalaisille, kesäloppilaisille ja muille asiasta kiinnostuneille avoimet talkoot järjestetään kussakin taajamassa kesäkuussa. Läyliäisissä talkoot pidetään 10.6., Kirkonkylällä 13.6. ja Launosissa 17.6. Vieraslajien torjuntaan liittyen tehdään myös kasvatuksellista yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa.

Vieraslajitalkoot 2019

Ympäristöpäällikkö Marjo Alhon kirjoittama artikkeli on julkaistu aikaisemmin tänä keväänä ilmestyneessä Ekokaari -lehdessä.

Tutustu lehden muuhun sisältöön Ekokaari 1_2019

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.