Kuulutus

Asemakaavamuutosehdotus / Silmänkannon alue

Sweco Infra & Rail Oy on toimittanut ehdotusvaiheen käsittelyä varten lausuntojen pohjalta laaditun asemakaavamuutosehdotuksen (20.4.2022) koskien Silmänkannon asemakaava-alueen korttelin 157 tontteja 1 ja 2.

Kaavamuutosehdotus (20.4.2022) selostuksineen pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaan nähtävillä 3.5.–2.6.2022 Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 25.4.2022 / pykälän 93 liitteet.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavamuutosehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköpostitse pekka.sateri(at)loppi.fi.

Lisätietoja kaavamuutosehdotuksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 040 330 6041, pekka.sateri(at)loppi.fi.

 

Loppi 3.5.2022

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.