Kuulutus

Europarlamenttivaalit 2019

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

Ennakkoäänestys

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys Lopen kunnassa on 15.–21.5.2019.

Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnantalon kokoushuone I, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:

ke–pe 15.–17.5.2019 klo     9.00–18.00
la–su 18.–19.5.2019 klo   10.00–14.00
ma–ti 20.–21.5.2019 klo     9.00–18.00

 

Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja äänestysajat niissä vaalisivuillaan www.vaalit.fi. Äänestäjät voivat tiedustella niitä myös ministeriön maksuttomasta palvelunumerosta 0800 9 4770. Kotimaassa asuvalle äänioikeutetulle lähetetään ilmoituskortti, jossa on maininta hänen oman vaalipiirinsä alueella olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista sekä niiden osoitteista ja aukioloajoista.

Hoivakoti Eedilässä, Hoivakoti Salmelassa, Pajukodissa, Attendo Pommeri hoivakodissa ja Hoivakoti Elämänkaaressa suoritettavasta laitosäänestyksestä vaalitoimikunta ilmoittaa edellä mainittuihin laitoksiin julkipantavalla kuulutuksella.

 

Kotiäänestys Lopen kunnassa

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle viimeistään päivää ennen ennakkoäänestyksen alkamista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestys toimitetaan ajanjaksolla 15.–21.5.2019. Kotiäänestykseen ilmoittaudutaan Lopen kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä vapaamuotoisesti tai käyttämällä keskusvaalilautakunnalta saatavaa lomaketta.

Puhelimitse ilmoituksia vastaanottavat ja lisätietoja antavat 8.5.2019 alkaen asianhallintasihteeri Leena Kemppinen,    p. 019 758 6004 ja keskusvaalilautakunnan sihteeri Katja Väistö, p. 050 520 2643 ma–pe klo 9–15. Kirjalliset ilmoitukset lähetetään osoitteeseen Lopen kunnan keskusvaalilautakunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana klo 9–20 äänestäjälle erikseen ilmoitettavana aikana.

 

Äänestäminen vaalipäivänä

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 26.5.2019.

Posti jakaa äänioikeutetuille väestörekisterikeskuksen ilmoituksen, johon on merkitty kunkin äänestäjän oma äänestysalue. Lopen kunta on jaettu neljään äänestysalueeseen, joiden äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä     klo 9–20:

Äänestysalue Äänestyspaikka Lähiosoite
1.  Lopenkylä Lopen kunnantalo Yhdystie 5
2.  Läyliäinen Läyliäisten koulu Koulutie 3
3.  Topeno Länsi-Lopen koulu Topenontie 145
4.  Launonen Launosten koulu Kartanontie 8

 

Henkilöllisyyden selvittäminen

Vaalilain mukaan äänestäjä on äänestyspaikassa ilmoittautuessaan velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Äänestäjän tulee esittää henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia.

 

Europarlamenttivaalien ulkomainonta

Europarlamenttivaaleja 2019 varten tarkoitetut mainokset saa Lopen kunnassa asettaa teiden varsille ja muille yleisille paikoille aikaisintaan keskiviikkona 8.5.2019. Mainokset on poistettava viimeistään tiistaina 28.5.2019.

Vaalimainoksia sijoitettaessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle tai niiden läheisyyteen niin, että niiden voidaan katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Vaalimainokset eivät saa näkyä vaalihuoneistoon tai sen sisäänkäyntiin.

Vaalimainoksia ei saa asettaa siten, että niistä aiheutuu vaaraa liikenteelle. Mainokset on pidettävä siistissä kunnossa.

Kirkonkylässä, Launosissa, Läyliäisissä ja Topenolla vaalimainoksia ei saa asettaa muualle kuin kunnan tätä tarkoitusta varten pystyttämiin telineisiin.

 

Loppi 24.4.2019

LOPEN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.