Yleinen

Evon Luonto investoi lisää Lopelle

Evon Luonto Oy on ostanut Lopen kunnalta vuosina 2016 ja 2018 kaksi kiinteistöä, entisen Prammin hirsikodan sekä Räyskälän entisen leirikeskuksen. Nämä molemmat uudistettiin ja saneerattiin matkailukäyttöön nopeassa tahdissa, määrätietoisesti osapuolten välisten sopimusten mukaisesti. Nämä yhteensä noin 600.000 euron investoinnit on tehty täysin Evon Luonto Oy:n rahoituksella ja riskillä, ilman kunnan subventioita. Näin syntyivät Lopen Erähuvila ja kuvan Räyskälän Suuri Huvila. Molemmat kohteet ovat olleet erittäin onnistuneita investointeja, sillä majoitusvuorokausia on viiden vuoden aikana myyty yhteensä noin 35.000 asiakkaalle.

Näiden investointien rohkaisemana Evon Luonto ostaa nyt Räyskälän Suuren Huvilan viereisen noin hehtaarin laajuisen, matkailukäyttöön jo valmiiksi kaavoitetun tontin, jolle Evon Luonto rakennuttaa kokonaan uuden noin 20 vuodepaikkaisen vuokrahuvilan. Uuden kohteen nimeksi tulee Lopen Luksus. Kohteen rakennustyöt aloitetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään keväällä 2022. Lopen Luksus konseptoidaan erittäin monikäyttöiseksi vuokrahuvilaksi, joka palvelee laajasti kaikkia asiakasryhmiä laidasta laitaan: yrityksiä, perheitä, lomalaisia, yhdistyksiä, kaveriporukoita sekä erilaisia juhlia ja tapahtumia.

Lopen Luksuksen myötä Evon Luonnolla on Lopen Räyskälässä tarjolla jo lähes 100 vuodepaikkaa, joiden myötä syntyy myös uusi konsepti Lopen Rauha, joka mahdollistaa jopa 100 henkilön yöpyvien tapahtumien järjestämisen. Lopen Rauha on luonnollinen jatkumo Evon Luonnon jo aiemmin konseptoimille vastaaville kokonaisuuksille Aulangon Rauha ja Evon Rauha. Lopen Rauhan tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu lisäksi noin 150 henkilöä vetävän tapahtumatilan rakentaminen, joka mahdollistaa entistä paremmin luonnonläheisten tapahtumien järjestämisen. Nyt ostettavan tontin sijainti kolmen jo olemassa olevan majoituskohteen läheisyydessä mahdollistaa isojenkin yöpyvien tapahtumien järjestämisen. Lisäksi ostettavan tontin järvimaisema ja sen rakennusteknisesti optimaalinen maapohja ovat hyvä lähtökohta kannattavalle matkailuliiketoiminnalle ja kustannustehokkaalle rakentamiselle.

”Olen erityisen tyytyväinen Lopen kunnan aktiivisuuteen yrityksemme taipaleella matkailun kehittämisessä. Liiketoimintamme on jatkuvassa kasvussa ja vuonna 2016 alkanut yhteistyö Lopen kunnan kanssa on ollut tärkeä merkkipaalu, sekä operatiivisesti että psykologisesti. On mukavaa tehdä yhteistyötä pienen ja ketterän kuntaorganisaation kanssa”, iloitsee Evon Luonnon yrittäjä Kaj Järvinen.

Lopen kunnanjohtaja Mikko Salmela toteaa puolestaan, että Evon Luonnon kaltainen matkailuyritys on juuri sellainen, joka sopii loppilaiseen mielenmaisemaan, joka tarjoaa matkailijoille luonnonläheisen miljöön lähellä ruuhkasuomen keskuksia. ”Olemme erityisen mielessämme, että Evon Luonto on päättänyt investoida lisää nimenomaan Lopen matkailun kehittämiseen”, Salmela iloitsee.

Tiedotteen teksti Evon Luonto Oy

Lisätiedot

  • Evon Luonto Oy, yrittäjä Kaj Järvinen, p. 040 417 3627, info@evonluonto.fi
  • Lopen kunta, kunnanjohtaja Mikko Salmela, p. 040 630 6401, mikko.salmela@loppi.fi

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.