Kuulutus

Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Aimo Alho

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Aimo Alho on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Ojala-Hannula, kiinteistötunnus 433-410-15-10 Lopen kunnan Sajaniemen kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista ja luvan muuttamista olemassa olevalla maa-ainesalueella. Tähän mennessä viimeisin maa-aineslupa on päättynyt 26.10.2020. Alueella on 19.6.2019 myönnetty toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa maa-ainesten murskaamiselle. Lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 3,9 ha:n alueelle 242 000 m³ maa-ainesvarannon ottamiseksi.

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä 11.11. – 11.12.2020 Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Mahdolliset muistutukset hakemuksen johdosta on toimitettava kirjallisina nähtävilläoloaikana, viimeistään 11.12.2020 klo 15.00 mennessä, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteeseen Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

 

Loppi 11.11.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.