Kuulutus

Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Rudus Oy

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rudus Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 10.2.2021 päivätyn lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Tehtaanportti, kiinteistötunnus 433-406-8-149 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka lupa päättyi 31.12.2020. Alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kiviaineksen murskaustoiminnalle. Maa-aineslain mukaista lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 14,9 ha:n ottamisalueelle 700 000 m³ maa-ainesvarannon ottamiseksi.

20210124 Maa-aineslupahakemus, Tehtaanportti, Loppi Hakemuslomake
20210124 Maa-aineslupahakemus, Tehtaanportti, Loppi OTTOSUUNNITELMA
20210124 Maa-aineslupahakemus, Tehtaanportti, Loppi PIIRUSTUKSET
Maanmittauslaitos – Tehtaanportin maa-ainesalue

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Hakemus on nähtävillä 1.6. – 8.7.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 8.7.2021 klo 15.00 mennessä, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteeseen Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

 

Loppi 1.6.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.