Yleinen

Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Soravuori Oy

KUULUTUS

HAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / SORAVUORI OY

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Soravuori Oy (ent. Kare Company Oy) on toimittanut Lopen lupalautakunnalle lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Tyhjälä RN:o 9:125, Lopen kunnan Lopenkylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista ja laajentamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka nykyinen maa-aineslupa on voimassa 18.10.2021 saakka. Lupaa haetaan 10 vuodeksi 767 000 m³ maa-ainesvarannon ottamiseksi.

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä 7.11.–7.12.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset hakemuksen johdosta on toimitettava nähtävilläoloaikana, viimeistään 7.12.2018 klo 15.00 mennessä Lopen lupalautakunnalle joko sähköpostitse, osoite: lopen.ymparisto@loppi.fi tai kirjeitse, osoite: Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 7.11.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.